Now Reading
İstifa (İşten Ayrılma) Dilekçesi
0

İstifa (İşten Ayrılma) Dilekçesi

by adminMayıs 3, 2017

İşten ayrılmak isteyen personelin yapması gerekenleri bir örnek ile açıklayalım :Örnek ;
İşe girişi tarihi 01.03.2002 olan ve 2 yıllık çalışması olan bir personelin işten ayrılmak istemesi durumunda yapması gereken uygulama şöyledir:

Yukarıda bildirim sürelerini gösteren tablodan da anlaşılacağı gibi personelin Altı hafta (1,5 Ay) önceden yazılı istifa dilekçesini işveren’e teslim etmesi gerekir.

İşveren İşçiye istifa dilekçesini aldığını ve kararını bildiren bir dilekçe verir.

Dilekçe örneği aşağıda gösterilmiştir.

 

Tarih:____/___/_____

____________________________________________________________________NE

____________________________________________________________ adresinde bulunan işyerinizde ___/___/_____ ___/____/_____ tarihleri arasında çalışmış bulunmaktayım. Söz konusu çalışma sürem içerisinde doğan tüm kanuni ve akdi haklarımı aldım. İşyerinizden şahsi gerekçelerimle, kendi istek ve rızamla herhangi bir baskı olmadan ____/_____/20___tarihinde ayrılmak istiyorum. Gerekli işlemlerin yapılmasını arzederim.

İŞÇİNİN
SSK No:
Adı ve Soyadı:
Adresi:
İmzası

 

 

Başka bir dilekçe örneği aşağıdadır.

……………………………………………….. LTD. ŞTi.

MUHASEBE DEPARTMANI MÜDÜRLÜĞÜNE

TARİH : 15.04.2005

……………………………………………………………………..‘ nin ………………………………………………………………………… adresindeki işimden kendi isteğimle …………………………………………………………………………….. sebeplerden dolayı ../../. tarihi itibariyle ayrılmak istiyorum.

Gereğinin yapılarak tarafıma bildirilmesini arz ederim.

PERSONELİN
ADI-SOYADI

İSTİFANIN KABUL SONRASI PERSONELE VERİLECEK EVRAK AŞAĞIDAKİ GİBİ OLMALIDIR.

 

PERSONELİN ADI SOYADI:

Sayın :……………………………………………………

TARİH : //..

……/……/……….tarihli istifa dilekçeniz incelenmiş olup iş akdinizin 4857 sayılı iş kanununun 17. maddesi uyarınca ……/……/……..tarihinden geçerli olmak üzere feshi uygun görülmüştür.

Bilgilerinize rica ederiz.

İşveren/ İşveren vekili

 

İmza / tarih

 

About The Author
admin

Leave a Response