Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Lütfen Reklam Engelleme Eklentisini Pasif Duruma Getirip Sayfayı Yenileyiniz!

İçeriğimiz ile ilgilendiğiniz için mutluyuz, fakat reklamların getirdiği maddi destek olmadan sizler için kaliteli ve ücretsiz içerikler üretip paylaşmaya devam edemeyiz. Anlayışınız için teşekkürler.


CV Nedir?

Cv,  “Curriculum Vitae” kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir sözcüktür. Kelime anlamıyla “Yaşam özeti” demektir. Bu ifade ile kastedilen yaşam, kişinin özel yaşamı değil iş yaşamıdır. Alınan eğitim, söz konusu işte çalışma tecrübeleri ve kariyer başarılarının özetidir. Dilimizde “öz geçmiş” olarak da adlandırılmaktadır. 

Cv’ler işverenlerin, işe alacakları kimseleri daha yakından tanımaları için hazırlanır. İş başvurularında önemli belgelerdir. Başvuru yapacak kimselerin, nitelikli bir cv hazırlaması, işe alınmada kolaylık sağlamaktadır. İş verenler hazırlanan bu belge sayesinde, iş görüşmesine gelen kişinin kariyer durumunu değerlendirebilir. Günümüzde yapılan tüm iş görüşmelerinde cv talep edilir. Teslim edilen bu belgeler, kurumlar tarafından incelenir. Ve işe alınacak kimseler seçilir. 

CV Nasıl Hazırlanır?

Cv hazırlamak, sıradan bir konu değildir. Bu işlemin belli kuralları vardır. Bir cv ne kadar başarılı hazırlanırsa, kişinin işe alınma şansı o kadar yükselir. Bu nedenle dikkatli hazırlanmasına gerek duyulur. Bir öz geçmişte mutlaka bulunması gereken başlıklar vardır. Bunlar,
– Kişisel olarak nitelenen bilgiler
– İhtiyaç duyulduğunda kullanılacak iletişim bilgileri
– Kişinin aldığı eğitimin durumu
– İş deneyimleri
– Kariyer Hedefleri
– Çalışma yaşamında katıldığı projeler
– Yabancı dili ve derecesi
– Bilgisayar bilgileri
– Varsa sahip olduğu sertifikalar
– Referanslar
– İş yaşamının dışında kalan ilgi alanları ve hobiler
– Fotoğraf gibi unsurlardır. 

Cv hazırlanırken öncelikle kişisel bilgiler kısmı düzenlenir. Burada ad, soyad, doğum yeri ve yılı, medeni durum ve askerlik durumu bilgilerine yer verilir. Bu bilgilerin gerçeği yansıtan bilgiler olması önemlidir. Bunun ardından kişinin iletişim bilgileri yazılır. Telefon numarası adres ve e posta adresi belirtilir. CV’nin bilgisayarda hazırlanmış olması önemlidir. PDF formatında hazırlanması gerekir. 

Bir cv hazırlanırken iletişim bilgileri sonrasında, kişinin kariyer hedefinden ve iş deneyimlerinden bahsedilir. Eğer yeni mezun bir kimse ise, eğitim hayatında dahil olduğu projelerden bahsedilmesi yerinde olur. Bunun ardından ise, yabancı dil ve bilgisayar becerileri hakkında bilgi verilir. Katıldığı eğitimler ve sertifikaları varsa, bunlardan bahsedilir. Son olarak kişisel ilgi alanları, üye olduğu kulüp ve derneklerden kısaca bahsedilir.

Otobiyografi Nasıl Yazılır?

Otobiyografi, kişinin kendi cümleleriyle kendi yaşamını özetlediği bir metindir. Günümüzde otobiyografiler “öz yaşam öyküsü” olarak da anılır. Bu metinlerde bazı kurallar bulunmaktadır. Amaç kişinin kendisini ana hatlarıyla tanıtmasıdır. Bu anlatımda gereksiz detaylara inmemek, çok uzun anlatımlarda bulunmamak önerilmektedir.

Otobiyografiler kontrollü ve kontrolsüz olmak üzere iki türlüdür. Kontrolsüz otobiyografide kişi, kendisini içinden geldiği gibi anlatır. Bunlar genellikle edebiyat eseri olarak kaleme alınır. Ancak kontrollü otobiyografilerde, kişi belli bir konuya odaklanarak yaşamını anlatır. Örneğin bir işte uzmanlığı varsa, otobiyografinin merkezi bu uzmanlık hikayesi olacaktır. 
 

Otobiyografi yazılırken kişi doğduğu andan, içinde bulunduğu ana gelinceye kadar yaşamını özetler. Başlangıçta doğum yeri, yılı, gittiği okullar, öğrencilik yaşamı gibi bilgiler yer alır. Ardından yetişkinlik evresinde yaşananlar anlatılır. Mesleğini seçmeye nasıl karar verdiği, ilk çalıştığı işi gibi detaylar anlatılabilir.  Bu bilgilerde objektif olmanın önemi büyüktür. Abartılı anlatımlardan kaçınmak gerekir. Yazılırken kişinin kendisine övgüde bulunması, etik değildir. Abartılı olan otobiyografiler, okuyan kimseler tarafından da inandırıcı bulunmaz. 
 

Otobiyografide anlatılan olayların kronolojik bir sırayı içermesi beklenir. Anlatımda birinci tekil şahıs kullanılmalıdır. Direk olarak kişinin ağzından anlatım sağlanmalıdır. Bu sırada kişi sıkıcı ve gereksiz konulara girmekten kaçınmalıdır. Uzun, anlamsız ve devrik cümleler kullanılmamalıdır. İlgi çekici detaylarla konu cazip hale getirilmelidir. 

Özgeçmiş Nasıl Oluşturulur?

Öz geçmiş, kişinin kendi yaşam öyküsüdür. Otobiyografiden daha kısa ve öz bir anlatımı içerir. Bu belgelerde, kişinin doğumundan itibaren kendisini anlatması gerekmez. Metinler genellikle bir konu çerçevesinde oluşturulur. Ve kişiyi kısaca tanımaya yardımcı olur. Genellikle bir işe başvurulurken hazırlanırlar. Ancak günümüzde farklı amaçlarla oluşturulan öz geçmişler de bulunmaktadır. Bunlar kişilerin sahip olduğu internet sitelerinde, yazdıkları kitaplarda da kullanılabilirler. 

Bir öz geçmiş yazılırken, amaçtan sapmamak önemli bir durumdur. Çünkü bu belgeler belli bir amaca hizmet ederler. Eğer iş başvurusunda kullanmak üzere bir öz geçmiş hazırlanıyorsa, hedef kişinin iş yaşamının özetlenmesi olmalıdır. İş yaşamından beklentiler, gelecek kariyer hedefleri, mesleğine ilişkin detaylar yer almalıdır. 

İş yerlerine cv olarak hazırlanan öz geçmiş metinleri, belgelenebilen bilgileri içermelidir. Örneğin kişi daha önce çalıştığı iş yerlerini öz geçmişinde aktarmalıdır. Fakat gerçekte çalışmadığı bir iş yerinden bahsetmesi doğru olmayacaktır. Gerektiğinde belgelerle kanıtlanabilen bilgiler bir öz geçmişte yer almalıdır. 

Öz geçmişte fotoğraf kullanmak yerinde bir tavırdır. Özellikle iş başvurularında fotoğraflı öz geçmiş belgeleri, önem taşımaktadır. Bununla birlikte sayfa düzeni, yazım kurallarına uygunluk muhakkak denetlenmelidir. Noktalama hataları içeren, yanlış yazılan sözcüklerin kullanıldığı öz geçmişler değer taşımaz. 

Öz geçmişlerin tek bir formu yoktur. Birçok formda oluşturulabilir. Burada dikkat edilecek şey, öz geçmiş hangi amaçla hazırlanıyorsa bu amaca uygunluktur. Amaç doğrultusunda gerekli bilgiler kısa ve öz biçimde aktarılır.

CV Fotoğrafı Nasıl Olmalı?

Fotoğraflı cv örnekleri günümüzde önem taşımaktadır. Bu belgelerin resmi amaçlarla hazırlanan belgeler olduğu unutulmamalıdır. Dolayısıyla bir cv için kullanılacak fotoğrafın bu resmiyete uygunluğu esastır. Genellikle vesikalık olarak tabir edilen fotoğraflar kullanılır. Boydan fotoğrafların kullanılmaması tavsiye edilir. Uygulanacak fotoğrafın yakın bir zamanda çekilmiş olması tercih sebebidir. Fotoğraf ile amaç, kişinin açıkça tanınabilmesidir.

Kullanılan fotoğrafta sade ve şık bir görünüme ihtiyaç vardır. Kadınlarda abartısız makyaj, erkeklerde tıraşlı olmak önemlidir. Giyimin kişiyi profesyonel göstermesi değer taşır. Günlük kıyafetlerle, özensiz görünüm içeren fotoğraflar kullanılmamalıdır. Fotoğraftaki arka fonun düz bir zemin olması beklenir.

CV’de Sertifikalar Nasıl Yazılır?

Alınan sertifikaların cv üzerinde belirtilmesi, işe alınmayı kolaylaştıran bir durumdur. Ancak bu sertifikaların gereken biçimde belirtilmesi gerekir. Sertifikanın alındığı eğitim kurumu belirtilir. Ve eğitimin hangi tarihler arasında alındığı bilgisine yer verilir. Bununla birlikte sertifikanın kodunun da belirtilmesi faydalı olacaktır. İş veren gereken durumlarda bu kod aracılığıyla sertifikayı kontrol edebilir. 

CV’de Bilgisayar Bilgisi Nasıl Yazılır?

Bilgisayar kullanımı çağımızda tüm sektörlerde gerekli bir durumdur. İşe alınacak kişilerin de bu bilgilere sahip olması istenir. Bu nedenle cv yazılırken bilgisayar bilgilerine yer vermek gerekir. Kişi, kullanmayı bildiği bilgisayar programlarının ismini yazmalıdır. Karşılarına ise, bu programı hangi yeterlilikte kullanabildiğini ifade etmelidir. 

CV’de İş Deneyimleri/ Referanslar Nasıl Yazılır?

İş deneyimlerinin kronolojik sırayla yazılması önemlidir. Çalışılan iş yerinin adı ve unvanı belirtilir. Burada hangi tarihlerde çalışıldığı yazılır. Bu iş yerindeki görev ve unvan mutlaka belirtilir.

Referanslarda, referans olan kişinin adı soyadı, iletişim bilgileri yazılmalıdır. Ayrıca bu kimsenin görevi ve unvanı ifade edilir. 

CV’de Eğitim Bilgileri Nasıl Yazılır?

Bir cv mutlaka kişinin eğitim bilgilerini de içermelidir. Bu bilgiler de yine kronolojik sıra ile yazılmalıdır. Okulun adı, bu okulda eğitim alınan tarihler ve mezuniyet tarihi yazılmalıdır. Ayrıca üniversite ve yüksek lisans bilgilerinde eğitim alınan fakülte, bölüm bilgisine yer verilmelidir. Gerektiği takdirde diploma notu da bu bilgilere eklenebilir. 

CV’de Dil Seviyesi Nasıl Yazılır?

Yabancı dil bilme zorunluluğu, çağımızın gereklerinden biridir. İşletmeler, işe alacakları kimselerin yabancı dil bilgilerini gözden geçirirler. CV’de yabancı dil belirtilirken öncelikle bildiğiniz yabancı dilin ismi yazılır. Sonrasında ise bu dili ne seviyede bildiğiniz belirtilir. Seviyeler belirlerken okuma, yazma ve konuşma yönünden belirtmek gerekmektedir. 

CV Askerlik Durumu Nasıl Yazılır?

CV’de askerlik durumu, kişisel bilgiler arasında belirtilmelidir. Bunda kişinin askerliğini yapıp yapmadığı veya tecilli olduğu bilgileri yazılmalıdır. Askerlik yapılmışsa bu, tarihleriyle birlikte bildirilebilir. Tecil durumu varsa, tecil durumu nedeniyle birlikte açıklanır. Ve hangi tarihe kadar tecil durumunun devam edeceği belirtilir. Bu konularda dürüst davranmak, cv hazırlamanın esasıdır. Yanlış bilgiler asla beyan edilmemelidir. 

This div height required for enabling the sticky sidebar