Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Lütfen Reklam Engelleme Eklentisini Pasif Duruma Getirip Sayfayı Yenileyiniz!

İçeriğimiz ile ilgilendiğiniz için mutluyuz, fakat reklamların getirdiği maddi destek olmadan sizler için kaliteli ve ücretsiz içerikler üretip paylaşmaya devam edemeyiz. Anlayışınız için teşekkürler.


Cevaba Cevap Dilekçesi

Tarih 11 Mayıs 2022

Mahkemelerde dava süreci dilekçe aşamalarıyla başlamaktadır. Öncelikli olarak duruşmaya geçilmeden önce davacı ile davacı mahkemeye iddia ve savunmalarını içeren dilekçelerini sunarlar. Davacı, davalının mahkemeye sunduğu cevap dilekçesine…

Bölüm Değiştirme Dilekçesi

Tarih 9 Mayıs 2022

Ortaöğretim ve yüksek öğrenim gören öğrenciler belirli şartları karşıladıklarında bölüm/alan değiştirme hakkına sahiptirler. Bunun için yazılı olarak ilgili kuruma bölüm değiştirme dilekçesi başvurulması yeterlidir. Ortaöğretimde öğrencinin velisi,…

Boşanma İstinaf Dilekçesi

Tarih 9 Mayıs 2022

Boşanma davalarında, her iki taraftan biri mahkemenin verdiği karara itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Davalı veya davacı mahkemenin hukuki yönden hatalı karar verdiği düşüncesiyle bir üst mahkeme olan…

Boşanma Cevap Dilekçesi

Tarih 9 Mayıs 2022

Boşanma davaları anlaşmalı veya çekişmeli olarak görülmektedir. Çekişmeli olarak görülen davalarda, davalı, davacının beyan dilekçesine cevap verme yani cevap dilekçesi yazma hakkı bulunmaktadır. Bu durum sadece çekişmeli…

Borca İtiraz Dilekçesi

Tarih 9 Mayıs 2022

Kendine borç tebliğ edilen kişi, bu borca sözlü veya yazılı olarak itiraz edebilmektedir. Borca itiraz kısmi ve bütünü şeklinde yapılabilmektedir. Borca itiraz etmek istediğinizde borca itiraz dilekçesi…

Ayrı ayrı açılmış davalar arasında bir bağlantı olduğunda davaların birleştirilmesi talep edilebiliyor. Bir dava hakkında verilecek hükmün diğerini etkilemesi, davaların birleştirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Birleştirme kararı,…

Birim Değişikliği Dilekçesi

Tarih 5 Mayıs 2022

Kamu ve özel sektör çalışanları, çeşitli nedenlerden dolayı birim değişikliği talebinde bulunabiliyorlar. Bu taleplerin gerçekleşmesi belirli şartlara bağlıdır. Pozisyon ve görev değişikliği özel sektörde 4857 sayılı İş…

Bilişim suçları, diğer adıyla siber suçları, bilgisayar, tablet ve telefon gibi sistemlere yapılan saldırılardır. Güvenlik açıklarından yararlanılarak kişilerin her türlü bilgileri çalınmakta, hatta banka hesapları boşaltılmaktadır. Bilişim…

Mahkemelerde, hakimlerin çözüm üretemediği özel ve teknik konularda “bilirkişi” olarak nitelendirilen uzman kişilerin yardımına başvurulmaktadır. Bu kişi veya heyetin hazırladığı raporlar, hakimlerin karar vermesinde etkin rol oynamaktadır.…

Bilirkişi İtiraz Dilekçesi

Tarih 5 Mayıs 2022

Bir davada çözümü hakim tarafından bilinmeyen, çözümü özel ve teknik bilgiyi gerektiren hallerde bilirkişi raporu düzenlenebilmektedir. Bu gibi davalarda bilirkişi olarak alanında uzman kişilere başvurulmaktadır. Bilirkişi raporunun…

İşletmeler, defter tutma şekline göre birinci ve ikinci sınıf gruba ayrılırlar. Birinci sınıf işletmeler bilançoya, ikinci sınıf işletmeler işletme hesabına göre defter tutma zorunlulukları bulunuyor. Sınıf değiştirmek…

Beyan Dilekçesi

Tarih 30 Nisan 2022

Mahkemelere sunulan beyan dilekçesi ile vergi dairelerine sunulan beyannameler birbiriyle karıştırılmamalıdır. Beyan dilekçesi, mahkemeye görüş bildirme, beyanname ise kazancın vergilendirilmesi üzerine dayalıdır. Birinin muhatabı İş Mahkemesi iken…

BES İptal Dilekçesi

Tarih 30 Nisan 2022

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), adından da anlaşılacağı üzere bireysel olarak bireylerin isteğe bağlı katılım sağladıkları bir tasarruf aracıdır. Özellikle devletin %30 katkı sağlamasıyla büyük önem taşımaktadır. Çeşitli…

Bedel Artırım Dilekçesi

Tarih 30 Nisan 2022

Kamulaştırma, nafaka, ecrimisil gibi durumlarda taraflar, belirlenen bedellere itiraz etme, bedel artırımında bulunma hakları bulunmaktadır. Aynı durum belirsiz alacak davalarında da geçerlidir. Bedel artırım talebinde bulunmak istiyorsanız…

Babalık İzin Dilekçesi

Tarih 30 Nisan 2022

Eşleri doğum yapan erkeklerin babalık izni kullanma hakları bulunmaktadır. Babalık izni kamu çalışanları için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 104. maddesinde; özel sektör çalışanları için de 4857…

Asliye Ceza İstinaf Dilekçesi

Tarih 26 Nisan 2022

Ceza mahkemelerinin aleyhte verilen kararlarına itiraz etme yolu açıktır. İtiraz hakkını istinaf mahkemesine dava açarak kullanabiliyorsunuz. Kararı veren Asliye Ceza Mahkemesi tarafından gönderilmek üzere Bölge İdare Mahkemesine…

ATA-AÖF Muafiyet Dilekçesi

Tarih 26 Nisan 2022

Erzurum’da yüksek öğrenim hizmeti veren Atatürk Üniversitesi’nin Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi, kayıtlı öğrencilerine uzaktan eğitim vermektedir. Bu fakülteye kayıtlı olan öğrenciler ders veya harç muafiyetinden yararlanabiliyorlar.…

Ayıplı Mal Dava Dilekçesi

Tarih 26 Nisan 2022

Tüketiciler, Avrupa Birliği’nin yaptığı düzenlemelerle, satıcılara karşı koruma altına alınmışlardır. Alınan bir malın, ürünün ayıplı çıkması durumunda, ürünün yenisiyle değiştirilmesini talep edebiliyor, talep kabul görülmediğinde dava açma…

Reddi Miras Başvuru Dilekçesi

Tarih 26 Nisan 2022

Reddi miras, diğer adıyla mirasın reddi; miras bırakanın ölümüyle birlikte yasal veya atanmış mirasçıların ölenin terekesini ret etmeleridir. Genellikle bu itiraz geriye kalan borç yükünü yüklenmemek adına…

Aile Hekimi Değiştirme Formu

Tarih 25 Nisan 2022

2005 yılında pilot uygulamayla başlayan aile hekimliğe 2010 yılından itibaren ülke genelinde uygulanmaya başlanarak günümüze kadar gelmiştir. İkametgah kaydınızın bulunduğu Aile Sağlığı Merkezi’nde doktorunuzu seçme hakkınız bulunuyor.…

1 2 9
This div height required for the sticky sidebar