Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Lütfen Reklam Engelleme Eklentisini Pasif Duruma Getirip Sayfayı Yenileyiniz!

İçeriğimiz ile ilgilendiğiniz için mutluyuz, fakat reklamların getirdiği maddi destek olmadan sizler için kaliteli ve ücretsiz içerikler üretip paylaşmaya devam edemeyiz. Anlayışınız için teşekkürler.


Tag: bedel artırım talebine itiraz dilekçesi

Bedel Artırım Dilekçesi

On 30 April 2022

Kamulaştırma, nafaka, ecrimisil gibi durumlarda taraflar, belirlenen bedellere itiraz etme, bedel artırımında bulunma hakları bulunmaktadır. Aynı durum belirsiz alacak davalarında da geçerlidir. Bedel artırım talebinde bulunmak istiyorsanız…