Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Lütfen Reklam Engelleme Eklentisini Pasif Duruma Getirip Sayfayı Yenileyiniz!

İçeriğimiz ile ilgilendiğiniz için mutluyuz, fakat reklamların getirdiği maddi destek olmadan sizler için kaliteli ve ücretsiz içerikler üretip paylaşmaya devam edemeyiz. Anlayışınız için teşekkürler.


Kategori: Adliye

Adliyelere hak aramak için başvurmak üzere adliye dilekçesi yazılır. Hukuk, insan- insan, insan- devlet ve devletlerin birbirleriyle olan ilişkilerini düzenleyen kurallar bütünüdür.

Devamını Göster


İnsanlar her türlü hak kayıplarını aramak için, devlet aracılığı ile başvuruda bulunurlar. Adliyeler, insanların haklarını aramak için başvurdukları ve haklarını büyük çoğunlukta aldıkları yargı organlarıdır. Mahkeme kararları aleyhine olan kişiler, davalarını bir üst mahkemeye taşımaya karar verirse, bir dilekçe yazıp gerekçeli kararın verildiği mahkemeye teslim etmelidir. Adliyelere verilecek olan tüm dilekçe örneklerine sitemizden kolayca ulaşabilirsiniz.

Adliye Dilekçeleri

Adliye dilekçesi, mahkemelere ve savcılığa sunulan dilekçeler olup, kişilerin arzuhallerini belirttikleri dilekçedir. Bu dilekçeler mahkemelere, savcılık kalemlerine, adliye baro merkezine, arabuluculuk bürolarına ve adli yardımdan yararlanmak üzere adli yardım bürosuna verilen dilekçedir. Parasal haklarını almak için de icra dairelerine dilekçeler ile başvurulur. Bu dilekçeler, her an herkese lazım olabilir.

Hangi konularda Adliyeye Dilekçe Verilir?

Boşanma davalarında yetkili mahkeme aile mahkemeleridir. Aile mahkemelerine verilen dilekçe anlaşmalı ya da anlaşmasız boşanma davası olarak belirtilmelidir. Anlaşmalı boşanma davası dilekçesine ek protokol hazırlanmalıdır. İş mahkemelerine verilen dava dilekçeleri işçi ve işveren arasındaki haksız durumun giderilmesi için yazılır. Eğer hayatınızla ilgili bir tehdide maruz kaldıysanız ya da herhangi bir haksızlığa uğradıysanız, savcılığa verilecek dilekçe ile kendinizi güvenceye almak isteyebilirsiniz. Adliye dilekçesi yazılırken belli usul ve esaslara uyulması gerekmektedir.

Temyiz ve İstinaf Mahkeme Dilekçeleri

Temyiz ve istinaf mahkemeleri üst derece mahkemelerdir. Kişilerin, kurum veya kuruluşların, aleyhlerine verilen kararlara itiraz ettikleri mercidir. İstinaf mahkemelerine yapılan başvurularda istenilen sonuç alınamazsa, mahkeme kararının temyiz mahkemesine gönderilme hakkı bulunmaktadır. Bu sebeple mahkeme kararındaki son bende dikkat edilmelidir. İstinaf ve temyiz mahkemeleri dilekçe örneklerini de burada bulabilirsiniz.

Devamını Gizle

Muvafakatname Örneği

Tarih 9 Eylül 2019

Bazı yetkilerinizi veya hakkınızı kullanması için üçüncü kişilere yetki verebiliyorsunuz. Bunun için de muvafakatname örneği hazırlayıp, vermeniz gerekiyor.  Evinizi satmak istediğinizde eşinizden, veraset ve intikal yoluyla bir…

Asliye Hukuk Dilekçesi

Tarih 28 Ağustos 2019

Malvarlığı haklarına ve şahıs varlığına ilişkin konularda asliye hukuk dilekçe örneği ile birlikte Asliye Hukuk Mahkemesine dava açabiliyorsunuz. Davaya konu olan olayı, ayrıntılı ve belgelerle dilekçenizde belirtmeniz,…

Adli Yardım Talepli Dilekçe

Tarih 20 Ağustos 2019

Herhangi bir haksızlığa uğradığınızda veya hakkınızı aramak için mahkemeye başvurabiliyorsunuz. Mahkeme giderlerini karşılayacak maddi durumunuz olmayabilir. Bu durumda “adli yardım” özelliği devreye giriyor. Dava açarken, harç, pul…

Kamulaştırma işlemi sonucunda mahkeme kararıyla taşınmazınız belirli bir bedelle kamulaştırılabilir. Kamulaştırmanın güncel değerler üzerinden yapılmadığı inancındaysanız kamulaştırma davası temyiz dilekçesi örneği hazırlayarak, kararı temyize götürebilirsiniz. Temyiz dilekçenizi…

Feragat Dilekçesi

Tarih 25 Temmuz 2019

Hukuk mahkemeleri kanununda yer alan maddeye göre feragat etme işlemi davacının açtığı davadan kısmen ya da tamamen vazgeçme durumudur. Davadan vazgeçme yani feragat etme işleme yalnızca davacı…

İade Talep Dilekçesi

Tarih 24 Temmuz 2019

İade talep dilekçesi Gelir İdaresi Başkanlığı’na gönderilen kişilerin ya da kurumların vergilerini iade talebinde bulunabilmesi için yazılan dilekçedir. https://intvrg.gib.gov.tr adresine giriş yaparak İnternet Vergi Dairesinin ana sayfasına…

Şikayet Dilekçesi

Tarih 23 Temmuz 2019

Şikayet dilekçesi yazacaksanız yazdığınız kurum ve kuruluşların önemi büyüktür. Çünkü, şikayet dilekçesini yazdığınız kuruma göre hitaben yazmanız gerekir. Şikayet, istek ya da öneriler için kurumların ilgili birimlerine…

Red Dilekçesi

Tarih 23 Temmuz 2019

Red ya da diğer adı ile itiraz dilekçesi, kurum ve kuruluşlara verilen resmi bir dilekçedir. Mahkeme kararına, sınav sonucuna, banka ürünlerine, hizmetlere ve daha birçok mağduriyetle sonuçlanan…

Şahitlik Dilekçesi

Tarih 23 Temmuz 2019

Herhangi bir davada olay hakkında bilgi sahibi olan kişi şahit olarak nitelendirilir. Taraflardan birinin şahit göstermek istemesi durumunda şahitlerin adı, soyadı, kimlik bilgileri ve ikametgahları ile ilgili…

Karar Düzeltme Dilekçesi

Tarih 23 Temmuz 2019

Yargıtay temyiz istenen davada inceleme yaparak sonuç karar vermektedir. Fakat bazen karar düzeltme dilekçesi verilmesine ihtiyaç duyar. Yargıtayın bu inceleme sonucunda vermiş olduğu karara karşı karar düzeltme…

Vekalet Sunma Dilekçesi

Tarih 18 Temmuz 2019

Vekalet sunma dilekçesi ne yazılma amacı genel olarak davacı olan tarafın bir avukata vekalet vermeyi istemesidir. Birey açacağı bir dava ile ilgili kendisinin hak sahibi olduğunu iddia…

Kyok İtiraz Dilekçesi

Tarih 18 Temmuz 2019

Kyok, kovuşturmaya yer olmadığına dair karar olarak tanımlanabilir. Başka bir ifade ile takipsizlik kararıdır. Cumhuriyet savcısı yürüttüğü soruşturma neticesinde şüpheli kişi hakkında yeterli delili bulunmaması nedeni ile…

Süre Tutum Dilekçesi

Tarih 3 Temmuz 2019

Süre tutum dilekçesi ceza davaları ile iş davalarında kullanılan bir dilekçe türüdür. Ceza davalarında genellikle süre tutum dilekçesi kısa temyiz dilekçesi adıyla bilinir. Dilekçe sayesinde hakimin gerekçesiz…

Avukat Mazeret Dilekçesi

Tarih 1 Temmuz 2019

Hâkimler duruşma tarihi verirken avukatların hangi duruşmalar girdiklerini ve dava tarihlerini bilmezler. Kendilerine uygun olan bir tarihi verirler. Avukatlar da, aldıkları davalar nedeniyle birçok duruşmaya girebiliyorlar. Bazen…

Avukatsız Boşanma Dilekçesi

Tarih 27 Haziran 2019

Evli çiftlerin birbiri ile anlaşamaması ve uzlaşamaması durumunda boşanma davaları açılarak evlilik akdinin sonlandırılması sağlanıyor. Bazı boşanma davalarında taraflar kendilerini müdafi için avukat ile yola çıkarken bazı…