Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Lütfen Reklam Engelleme Eklentisini Pasif Duruma Getirip Sayfayı Yenileyiniz!

İçeriğimiz ile ilgilendiğiniz için mutluyuz, fakat reklamların getirdiği maddi destek olmadan sizler için kaliteli ve ücretsiz içerikler üretip paylaşmaya devam edemeyiz. Anlayışınız için teşekkürler.


Category: Adliye

Adliyelere hak aramak için başvurmak üzere adliye dilekçesi yazılır. Hukuk, insan- insan, insan- devlet ve devletlerin birbirleriyle olan ilişkilerini düzenleyen kurallar bütünüdür.

[show_more more=”Devamını Göster” less=”Devamını Gizle” align=”center”]
İnsanlar her türlü hak kayıplarını aramak için, devlet aracılığı ile başvuruda bulunurlar. Adliyeler, insanların haklarını aramak için başvurdukları ve haklarını büyük çoğunlukta aldıkları yargı organlarıdır. Mahkeme kararları aleyhine olan kişiler, davalarını bir üst mahkemeye taşımaya karar verirse, bir dilekçe yazıp gerekçeli kararın verildiği mahkemeye teslim etmelidir. Adliyelere verilecek olan tüm dilekçe örneklerine sitemizden kolayca ulaşabilirsiniz.

Adliye Dilekçeleri

Adliye dilekçesi, mahkemelere ve savcılığa sunulan dilekçeler olup, kişilerin arzuhallerini belirttikleri dilekçedir. Bu dilekçeler mahkemelere, savcılık kalemlerine, adliye baro merkezine, arabuluculuk bürolarına ve adli yardımdan yararlanmak üzere adli yardım bürosuna verilen dilekçedir. Parasal haklarını almak için de icra dairelerine dilekçeler ile başvurulur. Bu dilekçeler, her an herkese lazım olabilir.

Hangi konularda Adliyeye Dilekçe Verilir?

Boşanma davalarında yetkili mahkeme aile mahkemeleridir. Aile mahkemelerine verilen dilekçe anlaşmalı ya da anlaşmasız boşanma davası olarak belirtilmelidir. Anlaşmalı boşanma davası dilekçesine ek protokol hazırlanmalıdır. İş mahkemelerine verilen dava dilekçeleri işçi ve işveren arasındaki haksız durumun giderilmesi için yazılır. Eğer hayatınızla ilgili bir tehdide maruz kaldıysanız ya da herhangi bir haksızlığa uğradıysanız, savcılığa verilecek dilekçe ile kendinizi güvenceye almak isteyebilirsiniz. Adliye dilekçesi yazılırken belli usul ve esaslara uyulması gerekmektedir.

Temyiz ve İstinaf Mahkeme Dilekçeleri

Temyiz ve istinaf mahkemeleri üst derece mahkemelerdir. Kişilerin, kurum veya kuruluşların, aleyhlerine verilen kararlara itiraz ettikleri mercidir. İstinaf mahkemelerine yapılan başvurularda istenilen sonuç alınamazsa, mahkeme kararının temyiz mahkemesine gönderilme hakkı bulunmaktadır. Bu sebeple mahkeme kararındaki son bende dikkat edilmelidir. İstinaf ve temyiz mahkemeleri dilekçe örneklerini de burada bulabilirsiniz.
[/show_more]

Boşanma davalarında, her iki taraftan biri mahkemenin verdiği karara itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Davalı veya davacı mahkemenin hukuki yönden hatalı karar verdiği düşüncesiyle bir üst mahkeme olan…

Boşanma davaları anlaşmalı veya çekişmeli olarak görülmektedir. Çekişmeli olarak görülen davalarda, davalı, davacının beyan dilekçesine cevap verme yani cevap dilekçesi yazma hakkı bulunmaktadır. Bu durum sadece çekişmeli…

Bilişim suçları, diğer adıyla siber suçları, bilgisayar, tablet ve telefon gibi sistemlere yapılan saldırılardır. Güvenlik açıklarından yararlanılarak kişilerin her türlü bilgileri çalınmakta, hatta banka hesapları boşaltılmaktadır. Bilişim…

Mahkemelerde, hakimlerin çözüm üretemediği özel ve teknik konularda “bilirkişi” olarak nitelendirilen uzman kişilerin yardımına başvurulmaktadır. Bu kişi veya heyetin hazırladığı raporlar, hakimlerin karar vermesinde etkin rol oynamaktadır.…

Bir davada çözümü hakim tarafından bilinmeyen, çözümü özel ve teknik bilgiyi gerektiren hallerde bilirkişi raporu düzenlenebilmektedir. Bu gibi davalarda bilirkişi olarak alanında uzman kişilere başvurulmaktadır. Bilirkişi raporunun…

Beyan Dilekçesi

On 30 April 2022

Mahkemelere sunulan beyan dilekçesi ile vergi dairelerine sunulan beyannameler birbiriyle karıştırılmamalıdır. Beyan dilekçesi, mahkemeye görüş bildirme, beyanname ise kazancın vergilendirilmesi üzerine dayalıdır. Birinin muhatabı İş Mahkemesi iken…

Bedel Artırım Dilekçesi

On 30 April 2022

Kamulaştırma, nafaka, ecrimisil gibi durumlarda taraflar, belirlenen bedellere itiraz etme, bedel artırımında bulunma hakları bulunmaktadır. Aynı durum belirsiz alacak davalarında da geçerlidir. Bedel artırım talebinde bulunmak istiyorsanız…

Babalık İzin Dilekçesi

On 30 April 2022

Eşleri doğum yapan erkeklerin babalık izni kullanma hakları bulunmaktadır. Babalık izni kamu çalışanları için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 104. maddesinde; özel sektör çalışanları için de 4857…

Ceza mahkemelerinin aleyhte verilen kararlarına itiraz etme yolu açıktır. İtiraz hakkını istinaf mahkemesine dava açarak kullanabiliyorsunuz. Kararı veren Asliye Ceza Mahkemesi tarafından gönderilmek üzere Bölge İdare Mahkemesine…

Mahkeme kararıyla kişilere verilen ceza ve güvenlik tedbirleriyle ilgili bilgiler Adalet Bakanlığı’nın “Adli Sicil” veri tabanı sistemine kaydedilmektedir. Sabıka kaydı olarak da bilinen bu sistem, vatandaşlar arasında…

Boşanma davaları anlaşmalı ve çekişmeli olarak görülmektedir. Eşler boşanma konusunda birbirleriyle anlaştıklarında anlaşmalı boşanma davası açıyorlar. Bu durumda taraflardan biri anlaşmalı boşanma dilekçesi ile Aile Mahkemesine başvurmaktadır.…

Veraset İlamı Dilekçesi

On 18 April 2022

Murisin ölümünün ardından, mirasçı veya mirasçılar, veraset ilamı dilekçesi ile mirasçılık belgesi alabiliyorlar. Mirasçılık belgesi, mirasçıların pay oranlarını gösteren belgedir. Veraset ilamı Sulh Hukuk Mahkemesinden alınabiliyor. İsteyen…

Temyiz Dilekçesi

On 18 April 2022

Bölge mahkemelerinin verdiği kararlara, itiraz etme, diğer adıyla temyiz yolu kanunen açıktır. Mahkemenin verdiği kararı hukuken doğru bulmayanlar temyiz dilekçesi Yargıtay Hukuk Dairesine başvurabiliyorlar. Temyiz hakkı ve…

Savunma Dilekçesi

On 18 April 2022

Hukuki kurallar çerçevesinde herkesin kendini savunma hakkı bulunmaktadır. Bunu da mahkeme kanalıyla savunma dilekçesi ile kullanmaktadır. Savunma dilekçesi genellikle ceza hukukunda kullanılıyor. Buna rağmen her türlü suç…

Yaş Büyütme Dilekçesi

On 18 April 2022

Ülkemizde yaş düzeltme davalarına sıklıkla rastlanmaktadır. Çeşitli sebeplerden dolayı, ebeveynler çocuklarının yaşlarını ya küçük ya da büyük koymaktadır. Bu da ilerleyen yıllarda hukuki sorunlara yol açabilmektedir. Özellikle…

Herhangi bir suç, haksızlık veya tacize uğrayan kişi veya kişiler savcılığa başvurarak haklarını arayabilirler. Savcılığa  sadece suç ve haksızlığa uğradığınız durumlarda başvurmuyorsunuz. Bununla birlikte, bir suça şahit…

Nafaka Artırım Dilekçesi

On 15 April 2022

Nafakalar, boşanma davalarının en büyük konularından biridir. Mahkeme tarafından verilen nafakanın bir kesin hükmü yoktur. Talepler doğrultusunda artırılabilir, kaldırılabilir veya azaltılabilir. Çünkü zamanla değişen şartlara bağlı olarak…

Reddi Miras Dilekçesi

On 15 April 2022

Mirasçı veya mirasçılar, murisin bıraktığı mirası kabul etme veya reddetme hakkına sahiptir. Gerek şahsi nedenlerden gerekse terekenin borçlarından kurtulmak için mirasın reddi yapılabiliyor. Türk Medeni Kanunu’nda bu…

Temyizden Feragat Dilekçesi

On 15 February 2022

Davacı veya davalı olarak mahkemede görülen davanızın temyize gitmesini istemiyorsanız temyizden feragat dilekçesi veriyorsunuz. Feragat dilekçesiyle mahkeme kararının yerinde bulduğunuzu beyan etmiş oluyorsunuz. İlk bakışta gereksiz bir…

Evden Uzaklaştırma Dilekçesi

On 9 February 2022

Eşinizden şiddet gördüğünüz durumlarında evden uzaklaştırma dilekçesi yazarak, eşinizi evden uzaklaştırabiliyorsunuz. Bu genelde erkeğin evden uzaklaştırılması olarak algılanmaktadır. Genelde şiddet gören kadınlar olduğu için, uzaklaştırma dilekçesi daha…