Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Lütfen Reklam Engelleme Eklentisini Pasif Duruma Getirip Sayfayı Yenileyiniz!

İçeriğimiz ile ilgilendiğiniz için mutluyuz, fakat reklamların getirdiği maddi destek olmadan sizler için kaliteli ve ücretsiz içerikler üretip paylaşmaya devam edemeyiz. Anlayışınız için teşekkürler.


Anasayfa / Diğer / Geç Teslim Nedeniyle İhtarname

Geç Teslim Nedeniyle İhtarname

/
3883 Views

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 117. maddesine göre zamanında alamadığınız taşınmazınız için ihtarname çektirebiliyorsunuz. Geç teslim nedeniyle ihtarname örneği çektirmek için hukuki yoldan yapmak istiyorsanız noter aracılığıyla yaptırmanız gerekiyor. Noterden çekilmiş ve gerekli şartları taşıyan ihtarname sizin haklılığınızı koruyacaktır.

Noter kanalıyla gönderilmeyen veya şekil şartına uymayan ihtarnameniz sizi hukuki bir avantaj sağlamayacaktır. Avantaj sağlamadığı gibi haklı durumdayken haksız duruma düşebilirsiniz.

Geç Teslim Nedeniyle İhtarname Örneği

Private File - Access Forbidden
Private File - Access Forbidden

Geç Teslim Nedeniyle İhtarname Nasıl Yazılır/Doldurulur?

Noterlerde ve internet sitelerinde geç teslim nedeniyle ihtarname örneği bulunuyor. İhtarnameler genellikle noter aracılığıyla çekildiği için bu hukuki yolu izlemeniz sizin yararınızadır. İlerde müteahhitle olabilecek çekişmelerde noter kaydı sizin hukuki dayanağınız olacaktır. Sözleşmeden doğan şartlara uyulmadığı için müteahhide noter aracılığıyla ihtar çektirebilirsiniz. Bunun için herhangi bir notere gitmeniz yeterlidir.

Notere kimliğinizi veriyorsunuz. Sizden taşınmazın adresi, müteahhidin kimliği ve adresi hakkında bilgiler isteniyor. Sözleşme varsa sizden sözleşme örneği de isteniyor. Bu sözleşme şartlarına göre teslim şartları inceleniyor. Memur bilgisayardan ihtarnamenizi yazıp, çıktısını alıyor. İhtarnamenin üç çıktı olmasına dikkat etmelisiniz. Biri noterde, biri de sizde kalıyor. Üçüncüsünü de tebliğ şartıyla ilgili müteahhide gönderiliyor.

Geç Teslim Nedeniyle İhtarname Nereye Verilir/Gönderilir?

Noter kanalıyla ihtarname çektirdiğinizde siz herhangi bir işlem yapmıyorsunuz. İhtarnamenin bir örneğini alıp, beklemeye geçiyorsunuz. Noterlik memuru ihtarnamenin bir örneğini ilgili yükleniciye teslim etmekle görevlidir. Bunun için de ihtarnamenize “tebliğ şerhi” koydurtmayı unutmayınız. Eğer böyle bir uygulamaya gitmezseniz, noterlik ihtarnameyi çekmez, müteahhidin peşinden kendiniz koşmak zorunda kalırsınız.

İhtarname için kendiniz başvurabileceğiniz gibi bir avukatla da temsil edilebilirsiniz. Bu durumda avukata vekalet veriyorsunuz. Bütün hukuki yolları avukat kullanıyor. Çektirdiğiniz ihtarnamenin sahibine ulaşabilmesi önemlidir. Bu nedenle müteahhidin açık ve bulunabilir adresini tam olarak öğrenmelisiniz.

Ne Zaman Sonuçlanır?

İhtarnamenizin olumlu sonuçlanmasını istiyorsanız, sözleşme şartlarından doğan hak kayıplarınızın olması gerekiyor. Buna göre ihtarnamenizin kabul görmesi için şu şartları taşıması gerekiyor;
1- Yasaya uygun olmalı ve şartların oluşması gerekiyor. Haksız ve kusurlu çekilen ihtarname ile manevi tazminat davasıyla karşı karşıya kalabilirsiniz.
2- Sözleşmede ödeme tarihi belirtilmişse, bu tarih geçmeden ihtarname çekemiyorsunuz. Mutlaka bu tarihin geçmesini beklemelisiniz.
3- Geç teslim nedeniyle kira kaybı yaşadığınızı belirtip ihtarname çekebilirsiniz. İhtar tarihi itibariyle kayıplarınız için faiz işletiliyor. Eğer ihtar çekmeyip, direk dava açsaydınız. Dava tarihi itibariyle faiz işlemeye başlayacaktır.
4- İhtarnamenizde en geç teslim tarihini belirtiniz.
Hukuki ve avukat aracılığıyla çekilen ihtarnameler daha kısa sürede ve olumlu sonuç veriyor. Hukuki yaptırımlara maruz kalmak istemeyen müteahhitler mazeretlerin arkasına sığınmayıp, hızlı şekilde teslim yoluna giriyorlar.

Nasıl Geri Çekilir/İptal Edilir?

Kendi elinizle yazdığınız ve müteahhide teslim ettiğiniz ihtarnamenin hiçbir yaptırımı olmayacaktır. Müteahhit, mazeretler öne sunarak, size afakî bir tarih söyleyecektir. İhtarnamenizi geri alsanız da yüklenicide kalsa da bir anlam ifade etmeyecektir.

Noter aracılığıyla geç teslim nedeniyle ihtarname örneği çektirdiyseniz, bunu iptal etmeniz için müteahhidin taşınmazı size teslim etmesi gerekiyor. Bu ihtarname elinizdeki kozdur. Müteahhit sözlü olarak size bir tarih verebilir. İhtarnameyi devreye sokmamanızı isteyebilir. Belirttiği tarihte taşınmazınızı size teslim etmeden ihtarnameyi iptal ettirmeniz (bunun tekrar notere gidip, işleminizi iptal ettirmeniz gerekiyor.) elinizdeki kozu bırakmanız anlamına geliyor.


  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin

Email Bülteni

Yeni yazılarımızdan hemen haberdar olmak için kayıt olun.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This div height required for enabling the sticky sidebar