Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Lütfen Reklam Engelleme Eklentisini Pasif Duruma Getirip Sayfayı Yenileyiniz!

İçeriğimiz ile ilgilendiğiniz için mutluyuz, fakat reklamların getirdiği maddi destek olmadan sizler için kaliteli ve ücretsiz içerikler üretip paylaşmaya devam edemeyiz. Anlayışınız için teşekkürler.


Anasayfa / Adliye / Asliye Hukuk Dilekçesi

Asliye Hukuk Dilekçesi

/
3699 Views

Malvarlığı haklarına ve şahıs varlığına ilişkin konularda asliye hukuk dilekçe örneği ile birlikte Asliye Hukuk Mahkemesine dava açabiliyorsunuz. Davaya konu olan olayı, ayrıntılı ve belgelerle dilekçenizde belirtmeniz, davanızın kabul edilmesinde kolaylık sağlayacaktır. Karşı tarafın cevap ve sizin de tekrar cevap haklarınız bulunuyor. Mahkeme, ön inceleme yaparak, uyuşmazlıkları belirler. Tarafların delilleri sunması için ileri bir tarihe gün verir.

Asliye Hukuk Dilekçesi Örneği

Asliye Hukuk Dilekçesi Cinsiyet Değişikliği Örneği

Private File - Access Forbidden
Private File - Access Forbidden

Asliye Hukuk Dilekçesi Ecrimisil Talebi Örneği

Private File - Access Forbidden
Private File - Access Forbidden

Asliye Hukuk Dilekçesi Yaş Tashihi Örneği

Private File - Access Forbidden
Private File - Access Forbidden

Asliye Hukuk Dilekçesi Nasıl Yazılır/Doldurulur?

Asliye Hukuk Mahkemesi’nin görev ve yetki alanları belirlidir. Bütün hukuki konulara bakmıyorlar. Bu nedenle dilekçenizi yazmadan önce mahkemenin görev alanına girdiğinden emin olunuz. Aksi taktirde usulen reddedilecektir. Genel olarak Asliye Hukuk Mahkemeleri’nde görülen davalar;
– İsim, soy isim, doğum tarihi, cinsiyet değişikliği gibi nüfus,
– Tapu iptali, tescili,
– Maddi-Manevi tazminat,
– Alacak,
– Vakıf,
– Kamulaştırma bedel tespit davalarıdır.

Dava dilekçenize başlık olarak mahkemenin adını yazıyorsunuz. Sizin ve karşı tarafın; Ad ve soyadı, TC kimlik numarası, adres bilgilerini yazıyorsunuz. Dava konusuna; hukuki olayı yazıyorsunuz. Açıklamalar kısmı önemlidir. Davaya konu olan olay, beklentileriniz ve sonucu yazıyorsunuz. Sizi haklı gösteren, deliller, hukuki sebepler ve belgeleri dilekçeye  yazmayı unutmayınız.

Dilekçenizin öncelikle kabul edilmesi atacağınız imzaya bağlıdır. Resmi kurumlar, imzasız dilekçeleri kabul etmedikleri için imzanızı attığınızdan emin olunuz.

Asliye Hukuk Dilekçesi Nereye Verilir/Gönderilir?

Adliye’ye içinde bulunan “Tevzi Bürosu” bölümüne dilekçenizi teslim ediyorsunuz. Asliye hukuk dilekçe örneği ve eklerini bir telli dosya içine koyuyorsunuz. Dosyadaki bilgilere göre, memur gider avansı ve harçlardan oluşan bir masraf çıkarıyor. Vezneye giderek, harcı ödüyorsunuz. Veznedarın verdiği iki adet makbuzu tekrar ilgili memura götürüp veriyorsunuz. Memur, makbuzun birini size veriyor. Memur, dosyasınızı UYAP sistemine kaydeder. Size verilen tevzi formunda mahkeme ve dosya numaranızı görebilirsiniz.

Tevzi bürosu çalışma saatleri 08.30 – 12.30 ile 13.00 – 17.30 arasındadır. Yaz ve Kış uygulamasını da bulunduğunuz bölgeye göre dikkate almalısınız. Bu saatlere dikkat ederek, dilekçenizi teslim etmenizde yarar vardır. Ayrıca, vezne saat 16.00’da kapandığı için bu saatlere kalmamanız önemlidir.

Ne Zaman Sonuçlanır?

Dava konunuz; nüfus ve kamulaştırmasız el atmadan kaynaklanan olaylar gibiyse mahkeme hâkimi, aynı güne de duruşma tarihi verip, davetiyeyi çıkartabiliyor. Fakat; tazminat, tapu iptali tescil, itirazın iptali gibi yazılı yargılamayı gerektiren davalarda her iki tarafın da ikişer defa yazılı cevap hakkı bulunuyor. Her bir cevabın da 2 hafta içinde verilmesi gerekiyor. Karşılıklı yazılı cevap dilekçeleri bittikten sonra hâkim duruşma tarihi veriyor.

Duruşma gününde her iki tarafın da dosyaları, delilleri ve varsa tanıkları dinlenir. Mahkeme hakimi kararını açıklar. Herhangi bir itiraz için gerekçeli kararın çıkmasını beklemeniz gerekiyor. Bu süre de bir aydır. Karardan memnun kalmazsanız, istinaf mahkemesine itiraz davası açabilirsiniz.

Nasıl Geri Çekilir/İptal Edilir?

Dava dosyanız UYAP sistemine kayıt edildikten sonra, herhangi bir nedenden dolayı davanızdan vazgeçebilirsiniz. Bunun için iki farklı yol kullanabilirsiniz. Birincisi, dava dosyanızı ilgi tutarak yeni bir dilekçe yazabilirsiniz. Ön bürodan, ilgili mahkeme kalemine havale ettirip, kalemden dosyanızı iptal ettirebilirsiniz

Telefonla veya UYAP portalı üzerinden davanızı iptal ettiremiyorsunuz. Bunun için mutlaka Adliye’ye gitmeniz gerekiyor.


  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin

Email Bülteni

Yeni yazılarımızdan hemen haberdar olmak için kayıt olun.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This div height required for enabling the sticky sidebar