Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Lütfen Reklam Engelleme Eklentisini Pasif Duruma Getirip Sayfayı Yenileyiniz!

İçeriğimiz ile ilgilendiğiniz için mutluyuz, fakat reklamların getirdiği maddi destek olmadan sizler için kaliteli ve ücretsiz içerikler üretip paylaşmaya devam edemeyiz. Anlayışınız için teşekkürler.


Anasayfa / Sözleşme / İşletme Devir Sözleşmesi

İşletme Devir Sözleşmesi

/
6690 Views

Faaliyeti devam eden bir işletmeyi başka birine devredebilir ya da başka birinden devir alabilirsiniz. Bunun için devreden ile devralan arasında işletme devir sözleşmesi düzenliyorsunuz. İş yerinin devri demek; işyerinin, tüm çalışan sigortalıları, makineleri, arazisi, arsası, binası, teknolojisi ve araçlarıyla, faaliyeti devam ederken bir başkasına geçmesi durumudur. 

İş yeri devralma işlemlerini tamamladığınız gün SGK’ ya iş yeri bildirgesi vermekle yükümlüsünüz. 506 sayılı Yasanın 8/5.  maddesinde bu durum açıkça belirtilmiştir.

İşletme Devir Sözleşmesi Örneği

Private File - Access Forbidden
Private File - Access Forbidden

İşletme Devir Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır/Doldurulur?

Bir işletmenin devri; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu TTK) ile 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda (TBK) açıkça belirtilmiştir.  Ticaret Sicil Yönetmeliği (TSY) ise ticari işletmenin devri kapsamında düzenlenecek devir sözleşmesinin içereceği konuları kapsıyor. TSY, sözleşmenin ticaret siciline ve ilgili diğer sicillere tesciline ilişkin hususlara açıklık getiriyor.

TSY 133. Maddesine göre, bir ticari işletme, Kanunun 11. maddesi uyarınca bir bütün halinde ve devamlılığı sağlanmak suretiyle devredilebilir. İşletmenin devrine ilişkin devir sözleşmesi yazılı şekilde yapılır. Sözleşmede yer alan hususlar;
1) Tarafların adı, soyadı veya unvanı ile tebligat adresleri,
2) Ticari işletmenin sözleşme dışında bırakılan unsurları,
3) Ticari işletmenin bir bütün olarak ve devamlılığını sağlayacak şekilde devredildiğine ilişkin şartsız beyan,
4) Ticari işletmenin satış fiyatı ve ödeme şartları bulunur.

Nereye Verilir/Gönderilir?

Taraflar arasında devir sözleşmesi düzenlendikten sonra, devralan aynı gün içinde bulunduğu yerleşim merkezindeki Ticaret ve Sanayi Odası’na tescil için başvurması gerekiyor. Başvurunuzu yazılı veya elektronik ortamda yapabilirsiniz. Başvurunuzu yazılı yapacaksanız, başvuru için bir dilekçe yazıyorsunuz. Dilekçenizde, “……….. işletmesini devraldığınızı, işletmenin adınıza tescil edilmesini talep ediyorsunuz. Devir sözleşmesinin, işletme mal varlığı listesinin, mersis numarasının dilekçe ekinde olduğunu belirtiyorsunuz.” Dilekçenizi ve eklerini Ticaret ve Sanayi Odası Sicil Kayıt bölümüne veriyorsunuz.

Başvurunuzu elektronik ortamdan yapmak istiyorsanız, öncelikle elektronik imza oluşturmanız gerekiyor. Sözleşmenizi ve ek belgeleri sisteme aktarıp, elektronik imzalıyorsunuz. Elden veya elektronik başvuru dışında herhangi bir yöntemle başvurular kabul edilmiyor. Bu nedenle, faks çekmek veya posta yoluyla göndermeyi denemeyiniz.

Ne Zaman Sonuçlanır?

Dilekçenizin, devir sözleşmesinin ve belgelerin tam, doğru ve yetkili kişi tarafından imzalı olması onay sürecini olumlu etkileyecektir. Başvuru dilekçesinin imzaya yetkili kişi tarafından imzalı olması çok önemlidir. Devir sözleşmesinde, devrin bir bütün olarak yapılması önemlidir. Devir vaadi, belli bir süre sonra hüküm ifade edecek devirler ve şartlı devirler tescil edilmiyor. İçinde sigortalı çalıştırılmayan işletmelerin devri yapılmadığı için bu gibi başvuruların tescili kabul edilmiyor.

TTK 30. maddede sicil kayıt süresi açıkça belirtilmiştir. Başvurunuzda herhangi bir eksiklik veya yanlışlık bulunmadığı takdirde kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, tescili isteme süreniz on beş gündür. Başvurunuzun kayda alındığı tarihten itibaren süre başlatılıyor. Ticaret sicili müdürlüğünün yetki çevresi dışında oturuyorsanız bu süre bir aydır. Bu süre içinde sicil kaydınız yapılarak Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlanıyor.

Nasıl Geri Çekilir/İptal Edilir?

İşletmenin devrini aldıktan sonra, aldatıldığınızı ve yanlış bilgilendirdiğinizi öğrenebilirsiniz. Bu durumda sicil kaydı için başvurmanıza gerek yoktur. Devredenin yanlış bilgi verdiğini veya sözleşme şartlarına uymadığı gerekçesiyle Asliye Ticaret Mahkemesi’ne dava açabilirsiniz.


  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin

Email Bülteni

Yeni yazılarımızdan hemen haberdar olmak için kayıt olun.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This div height required for enabling the sticky sidebar