Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Lütfen Reklam Engelleme Eklentisini Pasif Duruma Getirip Sayfayı Yenileyiniz!

İçeriğimiz ile ilgilendiğiniz için mutluyuz, fakat reklamların getirdiği maddi destek olmadan sizler için kaliteli ve ücretsiz içerikler üretip paylaşmaya devam edemeyiz. Anlayışınız için teşekkürler.


Category: Sözleşme

Sözleşme örnekleri, birden fazla kişinin yaptıkları anlaşmayı daha resmi ve bağlayıcı hale getirmelerinin bir yoludur. Bir metni Sözleşme örnekleri adıyla nitelendirme şartlarının en önemlisi en az iki kişinin arasında yapılmış olması ve ikisinin beyanını dikkate almış olmasıdır. Tek taraflı verilmiş olan bir beyan sözleşme niteliği taşımaz. Sözleşme yazılı olabileceği gibi sözlü de yapılabilir ancak hukuki bir nitelik taşıyabilmesi ve şartları yerine getirilmediğinde yaptırım uygulanabilmesi için yazılı olması gerekmektedir.

[show_more more=”Devamını Göster” less=”Devamını Gizle” align=”center”]
Sözleşme Türleri Nelerdir?

1. Satış Sözleşmesi: Taşınabilir bir malın mülkiyetinin, mülkiyet sahibinden başka bir kişiye verilmesi durumunda yapılan ve en sık kullanılan sözleşme türüdür. Bazı satış sözleşmeleri özel şekle tabi olabilir.

2. Kira Sözleşmesi: Bir menkul veya gayrimenkul malın kullanım hakkının bir sözleşme ile ve geçici olarak başka birine verilmesi durumunda kullanılan sözleşme türüdür. Yazılı olarak yapılma zorunluluğu olmamasına karşılık, herhangi bir uyuşmazlık çıkabilme ihtimali düşünülerek yazılı yapılması tavsiye edilen bir sözleşmedir.

3. Hizmet Sözleşmesi: İşçi ile işveren arasında imzalanan,iki taraf arası hukuki ilişkiyi ve karşılıklı sorumluluklarını düzenleyen bir sözleşme biçimidir.

4. Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi: Gayrimenkul sahibinin henüz yapımı tamamlanmamış gayrimenkulünü satmak istemedi durumunda hazırlanan bir anlaşmadır. Bu sözleşme kural olarak şekle tabidir ve noterde imzalanması gerekir. Kural gereği noterde imzalanmayan gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi hukuki olarak geçerli değildir.

Sözleşmelerin Noterde Yapılma Zorunluluğu Var Mıdır?

Kural olarak bütün sözleşmeler noter huzurunda yapılmak zorunda değildir. Yapılması sorunlu olan gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi, evlilik vaadi gibi sözleşmelerin ise noter huzurunda yapılmadığı sürece kanunen geçerli olmadığı ise kanunda açıkça yazılmıştır.

Bir Sözleşme Nasıl Hazırlanır?

Yukarıda içeriği hakkında bilgi verilen sözleşmeler ile ilgili sözleşme örnekleri ihtiyacınızı ve diğer ihtiyaçlarınızı gerekli kategorilerimize tıklayarak karşılayabilirsiniz.
[/show_more]

İşletme Devir Sözleşmesi

On 9 September 2019

Faaliyeti devam eden bir işletmeyi başka birine devredebilir ya da başka birinden devir alabilirsiniz. Bunun için devreden ile devralan arasında işletme devir sözleşmesi düzenliyorsunuz. İş yerinin devri…