Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Lütfen Reklam Engelleme Eklentisini Pasif Duruma Getirip Sayfayı Yenileyiniz!

İçeriğimiz ile ilgilendiğiniz için mutluyuz, fakat reklamların getirdiği maddi destek olmadan sizler için kaliteli ve ücretsiz içerikler üretip paylaşmaya devam edemeyiz. Anlayışınız için teşekkürler.


Anasayfa / Kurumsal / Lojman Dilekçesi

Lojman Dilekçesi

/
3828 Views

Kamu kurum ve kuruluşlar ile özel sektörlerdeki şirket ve firmaların bünyesinde çalışanlar, bağlı oldukları kurumlara ait olan lojman haklarından yararlanmak için lojman dilekçesi ile talepte bulunabiliyorlar.

Lojman talepleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların lojman dilekçesi ile müracaat etmeleri gerekiyor. Bunun için lojman dilekçesi belirli kural ve usullere göre yazılarak ilgili kurumun idari birimlerine teslim edilmesi gerekiyor. 

Lojman Dilekçesi Örneği

Private File - Access Forbidden
Private File - Access Forbidden

Lojman Dilekçesi Nasıl Doldurulur / Yazılır?

Lojman dilekçesi, çalışanın bağlı bulunduğu kamu kurum ve kuruluşuna yazarak ibra etmesi gerekiyor. Çalışanın lojman dilekçesi için sayfanın sağ üst köşesine dilekçenin yazıldığı tarihin yazılması gerekiyor. Sayfanın orta kısmına ise çalışanın bağlı olduğu kamu kurum ve kuruluşun isminin yazılması gerekiyor.

Başlığın hemen altına ise konu bölümüne lojman talebi ibaresinin eklenmesi gerekiyor. Konunun hemen alt kısmına ise ilgili kamu kurum ve kuruluşunda çalışmakta olunduğu belirtilir. İlgili kamu kurum ve kuruluşların çalışanlarına sunmuş olduğu lojman haklarından yararlanmak istenildiği belirtilmelidir.

Metnin son cümlesinde ise saygı ifadesi olan arz ederim ibaresinin eklenmesi gerekiyor. Dilekçenin sonuna ise dilekçe sahibinin ad, soy ad ve imzasının yer alması gerekiyor. 

Dilekçeler hakkında detaylı bilgi için Dilekçe Nedir? adlı yazımızı inceleyin.

Lojman Dilekçesi Nereye Teslim Edilir?

Bu dilekçe belirli kurallara bağlı olarak dilekçeye gerekli eklerin eklenmesi ile birlikte talep eden kişi tarafından bağlı olduğu kamu kurum ve kuruluşuna teslim edilmesi gerekiyor. Lojman talep dilekçesinin teslim edilmesi için dilekçenin yanı sıra bir  takım evrakların da ilgili birime verilmesi gerekiyor.

Bu evraklardan biri ya da birkaçının eksik olması durumunda yapılan talep işleme alınmıyor ve eksik belgelerin tedarik edilmesi isteniyor. Lojman talep dilekçesi ve gerekli evraklar ilgili birim tarafından teslim alınarak belirli prosedürlerin yerine getirilmesi ile birlikte lojman tahsisi yapılıyor ya da herhangi bir nedenden dolayı lojman tahsisinin ilerleyen süreçte yapılacağı talep edene bildiriliyor. 

Örneğin Malatya İl Sağlık Müdürlüğüne iletilmiş bir lojman talep dilekçesini görmek için tıklayınız.

Lojman Dilekçesi Ne Zaman Sonuçlanır?

Lojman dilekçesinin yazılması ve ekleri ile birlikte ilgili birime sunulması lojman hakkından o an için yararlanacağı anlamına gelmiyor. Çünkü lojman yönetmeliğine göre lojman haklarından yararlanabilmek için belli bir hizmet süresinin geride bırakılması şartı aranıyor.

Bunun için dilekçe ibraz edildikten sonra bu konu ile ilgilenen birim talep eden kişinin lojman kullanım hakkına sahip olması için gerekli şartları yerine getirip getirmediği kontrol ediliyor. Bu işlemler belli bir süre inceleme gerektiğinden yapılan incelemelerin neticesinde talep sahibine alınan kararlar tebliğ ediliyor.

Eğer ki talep sahibi tüm şartları yerine getiriyorsa lojman hakkından yararlanacağı ve lojmana ne zaman taşınabileceği bildiriliyor. Yine eğer ki talep sahibi gerekli şartları yerine getirmemiş ise talebin reddine karar veriliyor ve bu karar gerekçesi ile birlikte talep sahibine tebliğ ediliyor. 

Lojman Dilekçesinin Geri Çekilmesi / İptali

Çalışmış olduğu kamu kurum ve kuruluşlarının lojman haklarından yararlanmak için ilgili birime lojman talep dilekçesi ve eklerini sunan kişiler, bu taleplerinden vazgeçtiklerinde yine ilgili birime lojman talep dilekçesinin geri çekilmesi ya da iptalini isteyebiliyor.

Bunun için de ikinci bir dilekçe yazılarak bir önceki dilekçenin hükümsüz olmasını talep edebiliyor. İlgili birim bu dilekçenin incelemesini yaparak bir önceki dilekçenin geri çekilmesine ve iptaline karar vererek talep sahibine bilgi veriyor.


  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin

Email Bülteni

Yeni yazılarımızdan hemen haberdar olmak için kayıt olun.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This div height required for enabling the sticky sidebar