Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Lütfen Reklam Engelleme Eklentisini Pasif Duruma Getirip Sayfayı Yenileyiniz!

İçeriğimiz ile ilgilendiğiniz için mutluyuz, fakat reklamların getirdiği maddi destek olmadan sizler için kaliteli ve ücretsiz içerikler üretip paylaşmaya devam edemeyiz. Anlayışınız için teşekkürler.


Anasayfa / Belediye / Belediyeye Dilekçe

Belediyeye Dilekçe

/
4579 Views

Birçok kişi belediyeden talep etmek istediği birçok konu hakkında belediyeye dilekçe yazarak taleplerini iletiyor. Resmi dairelerden bulunulacak her talep için dilekçe yazmak ve taleplerin bu şekilde dile getirilmesi esastır.

Bu nedenle belediyeye dilekçe resmi makama yazılan dilekçeler olduğundan dilekçe içerisindeki ifadelerin resmi makamlara yazılan üslupta olmasına dikkat edilmesi gerekiyor. 

Belediyeye Dilekçe Örnekleri

Private File - Access Forbidden
Private File - Access Forbidden

Belediyeye Dilekçe Nasıl Doldurulur / Yazılır?

Vatandaşların bağlı bulundukları belediyelerden birçok talepleri olabiliyor. Vatandaşların her talepleri belediyeye dilekçe ile sunularak taleplerin yerine getirilmesi isteniyor. Bunun için kuruma dilekçe yazarken öncelikle sayfanın sağ üst köşesine tarih yazılması gerekiyor. Sayfanın orta kısmına ise ilgili belediyenin ismi yazılmalı.

Başlığın hemen altına talebe neden olan konunun başlık halinde yazılması gerekli. Sonraki aşamada ise konunun hemen altından dilekçenin bitiş noktasına kadar talebin detaylı metninin yazılması gerekiyor.

En kısımda ise talep sahibinin adı, soy adı ve imzası bulunması gerekiyor. Bu şekilde yazılan dilekçeler belediyeye sunulduğunda belediye tarafından dilekçe dikkate alınarak inceleniyor. 

Örneğin Kadıköy Belediye’sine bir dilekçe iletmek istiyorsanız buradan dilekçe konularını ve örneklerini bulabilirsiniz.

Eğer ki belediyeye iş başvuru dilekçesi için başvuracaksanız daha önceden hazırladığımız İş Başvuru Dilekçesi yazımızı incelemenizi öneririz.

Belediyeye Dilekçe Nereye Verilir / Gönderilir?

Vatandaşların kendi bulundukları belediyeye ya da başka bir belediyeden bir talepte bulunmaları için taleplerini konu alan bir dilekçe yazmaları gerekiyor. Yazılan bu dilekçeler resmi makam olan belediyeye hitaben yazılacağı için resmi bir dille yazılması gerekiyor.

Usullere uygun bir şekilde yazılan dilekçeler ilgili belediyenin insan kaynakları departmanına teslim ediliyor. Belediyenin insan kaynakları departmanı da ilgili dilekçeyi inceleyerek dilekçenin belediyenin hangi birimi ile ilgili ise o birime yönlendirme yaparak dilekçenin incelenmesini ve işleme alınmasını sağlıyor.

Dilekçe belediyelerin ilgili birimlerince incelenerek talepte bulunulan konu hakkında talep sahibine gerekli bilgiler veriliyor. Eğer ki dilekçe usulüne göre yazılmamış ise ve dilekçe içeriğinde bulunan talep net bir şekilde dile getirilmemiş ise belediye tarafından dilekçe işleme alınmayarak dilekçe sahibine konudan haberdar edilmesi sağlanıyor. 

Belediyeye Dilekçe Ne Zaman Sonuçlanır?

Vatandaşlar tarafından belediyenin hizmetleri konusunda herhangi bir talepte bulunması ve bu taleplerin belediye kurumlarına dilekçe olarak sunulması sonucunda ilgili belediye sunulan dilekçenin incelemesini, yaparak belli bir süre sonra dilekçede belirtilen talepler ile ilgili talep sahiplerine bilgi sunuyor.

Dilekçenin belediyelerce incelenmesi ve neticelenmesi belediyelerin çalışma yoğunluğuna ve aynı zamanda dilekçe içinde yer alan konunun niteliğine göre değişiklik gösteriyor.

Bunun yanı sıra büyük şehir belediyeleri ile ilçe belediye başkanlıklarının yoğunluklarının birbirinden farklı olması, büyük şehir belediye başkanlıklarının büyük şehre hitap etmesinden dolayı daha yoğun olması talep dilekçelerine ilçe belediye başkanlıklarına göre daha geç cevap verdiği biliniyor. 

Nasıl Geri Çekilir / İptal Edilir?

Belediyeden herhangi bir konuda talepte bulunan ya da herhangi bir konu hakkında bilgi sahibi olmak için dilekçe sunan vatandaşların talep ettikleri ya da istedikleri bilgileri elde etmeleri ile birlikte dilekçenin geri çekilmesi ya da iptali talebinde bulunma hakları söz konusu olabiliyor.

Bunun için vatandaşların belediyeye dilekçelerinin iptali ya da geri çekilmesi için ikinci bir dilekçe sunmaları gerekiyor. Sunulan iptal dilekçesi belediyeye ulaştıktan sonra bir önceki dilekçeler ikinci dilekçeye istinaden belediye tarafından geri çekilerek ya da iptal edilerek dilekçe sahibine bu konuda dilekçenin iptal edildiğine dair bilgi veriliyor. Bu işlem belediyelerin iş yükünün azalması için oldukça önemlidir. 


  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin

Email Bülteni

Yeni yazılarımızdan hemen haberdar olmak için kayıt olun.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This div height required for enabling the sticky sidebar