Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Lütfen Reklam Engelleme Eklentisini Pasif Duruma Getirip Sayfayı Yenileyiniz!

İçeriğimiz ile ilgilendiğiniz için mutluyuz, fakat reklamların getirdiği maddi destek olmadan sizler için kaliteli ve ücretsiz içerikler üretip paylaşmaya devam edemeyiz. Anlayışınız için teşekkürler.


Anasayfa / Diğer / Lojman İptal Dilekçesi

Lojman İptal Dilekçesi

/
3099 Views

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personeller için tahsis edilen lojmanlar, personellerin talep etmesi durumunda kendilerine tahsis ediliyor. Ancak lojman talebinde bulunan ve talep değerlendirmesi esnasında bu talepten vazgeçen personellerin lojman iptal dilekçesi ile taleplerinin iptal edilmesini sağlayabiliyorlar. Kamu kurum ve kuruluşların yanı sıra bazı özel sektörler de çalışan personellerine tahsis işlemleri yapıyorlar. Özel sektör lojmanları da kamu kurum ve kuruluşlarındaki gibi aynı esasa göre talep ve iptal işlemlerini yerine getiriyor. 

Lojman İptal Dilekçesi Örneği

Private File - Access Forbidden
Private File - Access Forbidden

Lojman İptal Dilekçesi Nasıl Doldurulur / Yazılır?

Lojman talebinde bulunan personellerin çalışmış oldukları kurumun idari işlerine vermiş oldukları talep dilekçeleri belirli usuller değerlendirilerek karar veriliyor. Bu değerlendirme işlemi esnasında lojman talebinden vazgeçen personellerin lojman iptal dilekçesi ile çalışmış oldukları kurumun idari birimlerine ibraz etmeleri gerekiyor. Ancak dilekçe personel tarafından kendi el yazısı ile usulüne uygun bir şekilde yazılması gerekiyor. Dilekçenin en üst sağ köşesine tarih, orta kısmına çalışmış oldukları kurumun adını, altına ise konu bölümüne lojman iptal talebi ibaresini eklemeleri gerekiyor. Dilekçenin talep ve istem bölümüne ise lojman talebinden vazgeçtiklerini beyan etmeleri gerekiyor. Dilekçenin en sonuna ise ad, soyad varsa sicilleri ve imzalarının da bulunması gerekiyor. 

Lojman İptal Dilekçesi Nereye Verilir / Nereye Gönderilir? 

Lojman iptal dilekçeleri her personelin bağlı bulunduğu kurumun idari işleri birimine ibraz edilmesi gerekiyor. İlgili dilekçe kurumun idari işleri tarafından gerekli işlemler yapılarak Lojman Tahsis Genel Müdürlüğüne gönderilerek onay alınması bekleniyor. Genel müdürlükten gelen onay ile personelin yapmış olduğu lojman başvuru işlemleri iptal edilerek ilgili personele tebliğ ediliyor. Personelin lojman başvurusunda bulunması ve ve bu başvurunun onaylanması iptal dilekçesine engel değildir. Onay verilip lojman tahsis edilse bile ister lojmanda oturmaya başlasın ister başlamasın lojman iptal dilekçesi ile bu haktan feragat edilebiliyor. Başvurunun onaylanmış olması bu hatan feragat edilemeyeceği anlamına gelmiyor. 

Ne Zaman Sonuçlanır?

Personelin lojman başvuru dilekçesi ile başvuru yapması neticesinde yapılan başvuru kurum tarafından genel müdürlüğe gönderiliyor ve genel müdürlük tarafından onay verilmesi bekleniyor. Aynı zamanda personel, yapmış olduğu başvurunun iptal edilmesi için ayrıca bir dilekçe yazması gerekiyor.  Bu dilekçe ilgililerce işleme alınarak yapılan başvurunun iptal edilmesi sağlanıyor. İdari işlere ulaşan dilekçe genel müdürlüğe gönderilerek yapılan başvurunun iptal edilmesi kararının gönderilmesi bekleniyor. Bu süreç belli bir süre aldığından genel müdürlük ile yazışma yapıldığından gelerek olan cevapların ve kararların belli bir süre beklenmesi gerekiyor. Bu durum genel müdürlüğünün yoğunluk durumuna göre de değişiyor. 

Nasıl Geri Çekilir / İptal Edilir? 

Personel tarafından kurumun idari işlerine lojman talebinde bulunulması ancak belli bir süre sonra bu talepten vazgeçmek için dilekçe yazan personel iptal işleminden de vazgeçmesi durumunda bağlı bulundukları kurumun idari işlerine lojman taleplerinin iptal edilmesine yönelik gönderilen iptal dilekçesinin işleme alınmaması ve iptal edilmesini dilekçe ile talep edebiliyorlar. Ancak lojman talebinin iptali dilekçesinin onaylanmasından önce gönderilmesi ve işleme alınması gerekiyor. İptal işleme alınmış ise personelin yeniden lojman tahsisi için yeni bir talebin gönderilmesi gerekiyor. Lojman talepleri ilgili personellerin kıdemleri göz önünde bulundurularak puan usulüne göre tahsis ediliyor. 


  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin

Email Bülteni

Yeni yazılarımızdan hemen haberdar olmak için kayıt olun.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This div height required for enabling the sticky sidebar