Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Lütfen Reklam Engelleme Eklentisini Pasif Duruma Getirip Sayfayı Yenileyiniz!

İçeriğimiz ile ilgilendiğiniz için mutluyuz, fakat reklamların getirdiği maddi destek olmadan sizler için kaliteli ve ücretsiz içerikler üretip paylaşmaya devam edemeyiz. Anlayışınız için teşekkürler.


Anasayfa / Diğer / 376 Dilekçesi

376 Dilekçesi

/
3938 Views

3475 Vergi Usul Kanunu’nda yer alan vergi cezalarının azaltılması hususunda vergi dairesine verilen dilekçe türü 376 dilekçesidir. Vergiden kaynaklanan cezalarda 376 dilekçesi verilerek cezaların azaltılması talep edilir. 

Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde vergi dairesine başvurarak 376 dilekçesi veren kişi, vadenin bitmesinden itibaren üç ay içinde borcunu ödeyeceğini bildirirse, 
Vergi ziyaı cezasında ilkinde yarısı, takibinde kesilenlerde üçte biri,
Usulsüzlük ya da özel usulsüzlük cezasının üçte biri indirilerek ceza indiriminden faydalanır.

376 Dilekçesi Örneği

Private File - Access Forbidden
Private File - Access Forbidden

376 Dilekçesi Nasıl Yazılır / Doldurulur?

376 dilekçesi, İkamet edilen yerdeki vergi dairesine hitaben başlar. Vergi dairesinin vergi mükellefi olduğu vergi numarası yazılarak belirtilir. Kişinin adına düzenlenen ceza tarih ve sayı numarası ile birlikte hangi tarihte tebliğ edildiği belirtilerek, sözkonusu cezanın 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 376’ncı maddesine göre indirimli olarak ödenmek istediği açık bir dille anlatılır. 

Söz konusu madde hükmünden yararlanmak için gerekli işlemlerin yapılmasını arz edilerek dilekçe tamamlanır. Sol alt tarafa adres, tarih, mükellefin adı, soyadı ve imzası ile 376 dilekçesi bitirilir.

376 Dilekçesi Nereye Verilir / Nereye Gönderilir?

Vergi cezalarındaki indirimin Vergi Usul Kanunu’ndaki yeri; mükellef veya vergi sorumlusunun ihbarnamelerin tebliği tarihinden itibaren 30 gün içinde vergi dairesine başvurarak cezada indirim talep etmesidir. Bunun için hazırlanan 376 dilekçesi vergi dairesine verilir. Dilekçe verildikten sonra ödenecek tutar vade bitiminden itibaren üç ay içinde ödenmelidir. 

Vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında indirme dilekçesi 376 dilekçesidir. Vergi dairesini ilgilendirdiğinden dilekçe vergi dairesine şahsen verilir. Dilekçe vergi mükellefi tarafından hazırlanıp imzalandıysa eş veya bir arkadaş vasıtası ile de vergi dairesine verilebilir. Önemli olan 376 dilekçesi verildikten sonra cezanın belirtilen tarihte ve zamanında ödenmesidir. 

Ne Zaman Sonuçlanır?

Dilekçe ceza tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde vergi dairesine verilir. Ödeme ise vade bitiminden itibaren üç ay içinde yapılır. Vergi dilekçesinin verildiği andan itibaren vergi cezası ödenebilir. Vergi dairesinin iş yoğunluğuna göre aynı gün veya sonraki günler ceza indirimli olarak ödenir. Mükellef veya vergi sorumlusu vergi cezasını zamanında ödemez ya da dava konusu yaparsa vergi cezası indirimi hükmünden faydalanamaz. 

Vergi ve ceza geldiğinde paniğe kapılmak ya da telaşlanmak yerine uzlaşma yolu ile indirimli bir şekilde ödeyerek cezalardan kurtulmak mümkün. Bunun yolu da vergi dairesine 376 dilekçeyi vermekten geçiyor. Dilekçe verildiği andan itibaren işleme alınıyor. Önemli olan ceza miktarının indirimli olarak belirtilen tarih aralığında ödenmesidir. 

Nasıl Geri Çekilir / İptal Edilir?

Dilekçe vergi cezasında indirimden faydalanarak daha az ve taksitle cezanın ödenmesi talebidir. Böyle bir kolaylık için verilen dilekçeyi kimse geri çekmek istemez. Ama oldu da geri çekmek istenildiğinde dilekçenin verildiği vergi dairesine gidip dilekçeyi geri istemek gerekir. Bu durumda vergi cezası ilk tebliğ edilen miktarda ödenir ve indirimden faydalanılmaz. 

Özel usulsüzlük cezalarında artık çifte indirim var. Gelir vergisi ve kurumlar vergisi mükellefleri vergi / ceza ihbarnamesi 376. maddesi gereği 1/3 oranında, 6736 sayılı kanun hükümleri gereği % 50 oranında indirilerek ödeme kolaylığı sağlanıyor.


  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin

Email Bülteni

Yeni yazılarımızdan hemen haberdar olmak için kayıt olun.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This div height required for enabling the sticky sidebar