Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Lütfen Reklam Engelleme Eklentisini Pasif Duruma Getirip Sayfayı Yenileyiniz!

İçeriğimiz ile ilgilendiğiniz için mutluyuz, fakat reklamların getirdiği maddi destek olmadan sizler için kaliteli ve ücretsiz içerikler üretip paylaşmaya devam edemeyiz. Anlayışınız için teşekkürler.


Anasayfa / Adliye / Boşanma Davası Dilekçesi

Boşanma Davası Dilekçesi

/
1970 Views

Evli çiftler arasındaki uyumsuzluk ve anlaşamama durumları neticesinde Medeni Kanunda belirtilen usullere göre boşanma işlemleri yapılıyor. Boşanma işlemleri öncesinde çiftlerden en az birisi ya da her ikisi tarafından boşanma dilekçesi hazırlanarak ilgili adliye makamlarına ibraz edilmesi gerekiyor. Boşanma işleminin ilk ayağı boşanma davası dilekçesi olarak biliniyor. Boşanma dilekçesinin yazılırken belli usullere dikkat edilmesi oldukça önemli bir konu olarak dikkat çekiyor.

Boşanma Davası Dilek Örneği

Private File - Access Forbidden
Private File - Access Forbidden

Boşanma Davası Dilekçesi Nasıl Yazılır / Doldurulur?

Boşanma dilekçesi yazarken, sayfanın sağ üst köşesine boşanma davası dilekçesi tarihinin yazılması gerekiyor. Dilekçenin orta kısmına ise hangi mahkemeye hitap edilecek ise o mahkemenin ismi yazılmalıdır.

Hitap başlığının hemen altına dilekçeye esas olan konu, davalı ve davacı ad, soy ad, kimlik numarası ve ikamet adresleri, tanıklar ile ilgili ad, soy ad, kimlik numarası ve ikamet adresleri yazılmalıdır.

Aynı zamanda boşanmaya esas olmak üzere Türk Medeni Kanununun ilgili maddelerinin de yazılması gerekiyor. Bu aşamadan sonra ise boşanma davasına konu olan olayların başlangıcından bitişine kadar detaylı bir şekilde yazılması gerekiyor.

En son bölüme ise talep ve istemler bölümü yer almalıdır. Tam olarak metin bittikten sonra dilekçenin son bölümüne davalının adı soy adı ve imzası da gerekli. 

Boşanma dilekçesi için hazırladığımız bir diğer yazıya da göz atabilirsiniz.

Boşanma Davası Dilekçesi Nereye Verilir / Gönderilir?

Boşanma dilekçesi yazıldıktan sonra davalı olan tarafça bağlı bulunduğu adliye makamlarına ibraz edilmesi gerekiyor. Adliyede yer alan tevzi bürolarına giderek dava türüne göre gerekli işlemler yapılarak boşanma davası dilekçesi ibraz ediliyor.

Öncelikle boşanma davası için gerekli dava harcı yatırılarak görevli memur tarafından ödeme işleminin yapıldığı kontrol edilerek görevli olan aile mahkemesi ve esas numarası belirleniyor.

Belirlenen mahkemeye gönderilen dava dosyası mahkeme tarafından incelenerek dava sürecinin başlayıp başlanmayacağına kadar veriliyor. Bu karar davalı tarafa ya da avukatına tebliğ ediliyor. 

Örneğin İstanbul’da ikamet eden bir kişi İstanbul Adliyesi kurumuna müracaat etmelidir.

Boşanma Davası Dilekçesi Ne Zaman Sonuçlanır?

Adliye tevzi bürolarına yapılan başvurular neticesinde davalının ibraz etmiş olduğu boşanma davasına ilişkin dosya ilgili mahkemeye gelerek mahkeme tarafından dilekçede belirtilen usullerin Türk Medeni Kanununda bir yeri olup olmadığı tespit ediliyor.

Mahkeme tarafından yapılan bu tespit neticesinde davalının mağduriyetine dair bir eylemin olmasına bağlı olarak mahkeme boşanma davasının açılmasına karar verir. Bu durumu taraflara tebliğ ediyor. Ancak dilekçede boşanma davasının anlaşmalı ya da çekişmeli olup olmadığı konusunda mutlaka belirtilmesi gerekiyor.

Eğer ki anlaşmalı boşanma davası söz konusu ise davalı ve davacının müşterek olarak hazırladıkları anlaşmalı boşanma protokolünün de mahkemeye ibraz edilmesi gerekiyor.

Nasıl Geri Çekilir / İptal Edilir?

Boşanma davasının başlaması için davalı ya da avukatı tarafından verilen dilekçe mahkeme tarafından inceleme aşamasında iken davalı ile davacının boşanmaktan vazgeçmesi durumunda boşanma dava dilekçesi davalının mahkemeye yazacağı dilekçe ile geri çekilebildiği gibi iptal de edilebiliyor.

Ancak yerel aile mahkemesinin bu konuda karar verebilmesi için boşanma aşamasının temyiz aşamasına gelmemesi gerekiyor. Taraflar temyiz aşamasına gelmeden dava dilekçesini geri çekme ve iptal ettirme haklarına sahipler.

Bu durumda mahkeme geri çekme ve iptal etme dilekçelerini inceleyerek davanın iptal edildiğine ya da dilekçenin geri çekildiğine dair karar vererek bu kararı taraflara ya da avukatlarına tebliğ ederek neticelendiriyor.


  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin

Email Bülteni

Yeni yazılarımızdan hemen haberdar olmak için kayıt olun.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This div height required for enabling the sticky sidebar