Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Lütfen Reklam Engelleme Eklentisini Pasif Duruma Getirip Sayfayı Yenileyiniz!

İçeriğimiz ile ilgilendiğiniz için mutluyuz, fakat reklamların getirdiği maddi destek olmadan sizler için kaliteli ve ücretsiz içerikler üretip paylaşmaya devam edemeyiz. Anlayışınız için teşekkürler.


Anasayfa / Okul / Maddi Hata Dilekçesi

Maddi Hata Dilekçesi

/
4809 Views

Üniversite öğrencileri, ilgili fakültede gerçekleştirilmiş olan herhangi bir sınav notuna itiraz edebilme hakkına sahiptir. Öğrencinin nota itiraz dilekçesi bir diğer adıyla maddi hata dilekçesi olarak adlandırılmaktadır. İtiraz dilekçesi notların ilan edildiği günü izleyen 7 iş günü içinde fakülte sekreterliğine bırakılması gerekmektedir. 

Öğrenciler sınav sonuçlarıyla ilgili itiraz dilekçesi sunabilir. Ancak öğretim üyesinin not taktiri hakkında itirazda bulunulamaz. 

Maddi Hata Dilekçesi Örneği

Private File - Access Forbidden
Private File - Access Forbidden

Maddi Hata Dilekçesi Nasıl Yazılır / Doldurulur? 

Öğrenciler ara sınav, yarıyıl ya da yıl sonu sınavlarıyla ilgili maddi hata dilekçesi verebilirler. Bu dilekçe kurula sunulmak üzere dekanlığa ya da ilgili fakülte müdürlüğüne sunulmaktadır. Dilekçenin doldurulması belli şartlara bağlıdır. 

Öğrencinin notunun ortalamanın altında olması halinde kurul titizlikle değerlendirmeye almaktadır. Dilekçeyi yazarken muhatap olan kurum adı dilekçenin en başına yazılmalıdır. Dilekçe açık ve anlaşılır bir dille ifade edilmelidir. Öğrencinin hangi sınava girdiği net olarak verilmelidir. Hangi notunda maddi hata olduğu ve sınav tarihi bildirilmelidir. Metnin sonunda ad soyad, e posta ve telefon numarası gibi bilgiler açık ve anlaşılır şekilde belirtilmelidir.

Maddi Hata Dilekçesi Nereye Verilir / Nereye Gönderilir?

Öğrencinin yarı yıl ya da yıl sonu gibi girdiği sınav sonuçlarına itirazına dayanan başvuruya maddi hata adı verilmektedir. Öğrencinin okumuş olduğu fakülte, meslek yüksek okulu ya da konservatuvar müdürlüğü bu konuda ilgili birimlerden biridir. Bu birimlere dilekçe verilebilir ve dilekçeye bu birimlere hitap ederek başlanabilir.

Maddi hata dilekçesi bazı üniversite ve fakültelerde dekanlığa verilmektedir. Üniversitenin ilgili fakültesinin dekanlığı bu noktada dilekçenin teslim edilmesi gereken birimdir. Dekanlık ilgili kurula dilekçeyi sunarak öğrencinin not itirazına ,ilişkin değerlendirmeyi gerçekleştirecektir. Dilekçeyi mutlaka notların açıklanmasının ardından 7 iş günü içinde ilgili birime teslim etmek gerekmektedir. 

Ne Zaman Sonuçlanır?

Notların itirazına ilişkin sunulan maddi hata dilekçesi notların sistemde açıklanmasını takip eden 7 iş günü içinde ilgili birime verilmesi gerekmektedir. Notlar sisteme işlendiği andan itibaren itiraz dilekçesi bir anlam ifade etmemektedir. Öncelikle itiraz dersin öğretim üyesi tarafından 7 iş günü içinde değerlendirilir. Daha sonra itiraz durumu, ilgili müdürlüğe bildirilir.

Dersin öğretim üyesi ve beraberinde üç öğretim üyesi ile komisyon oluşturulur. Komisyon itiraz dilekçesini itiraz süresinin bitimini takip eden en geç 2 hafta içinde değerlendirir. İtiraz sonucu olumsuz olduğu taktirde öğrenci ikinci itiraz hakkını kullanabilir. Bu hak en geç 7 iş günü içinde yapılmalıdır. Süreç yeniden başlar. İlgili yönetim kurulu onay verdiği taktirde notlarda değişiklik yapılır.

Nasıl Geri Çekilir / Nasıl  İptal Edilir?

Notların değerlendirilmesine ilişkin maddi hata dilekçesi veren öğrenci, istediği zaman dilekçeyi iptal etme ya da geri çekme hakkına sahiptir. Dilekçe notların açıklanmasını takiben 7 iş günü içinde verilmektedir. Kurulun dilekçeyi değerlendirmesi ise yaklaşık 2 haftayı kapsayan süreçtir. Öğrenci dilekçeyi vermiş olduğu günü takiben 7 iş günü içinde geri çekebilir.

Dilekçenin geri çekilmesi için verilen kuruma bizzat öğrencinin gitmesi gerekmektedir. Komisyona sunulan dilekçe ise öğrencinin iptali ile  sonlandırılabilir. Bu durumda komisyon yeniden inceleme başlatmayacak ve notlarda değişiklik söz konusu olmayacaktır. Öğrencinin sistemde açıklanan notu geçerliliğini koruyacaktır. 


  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin

Email Bülteni

Yeni yazılarımızdan hemen haberdar olmak için kayıt olun.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This div height required for enabling the sticky sidebar