Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Lütfen Reklam Engelleme Eklentisini Pasif Duruma Getirip Sayfayı Yenileyiniz!

İçeriğimiz ile ilgilendiğiniz için mutluyuz, fakat reklamların getirdiği maddi destek olmadan sizler için kaliteli ve ücretsiz içerikler üretip paylaşmaya devam edemeyiz. Anlayışınız için teşekkürler.


Anasayfa / SGK / SGK Zor Durum Dilekçesi

SGK Zor Durum Dilekçesi

/
3374 Views

SGK’ya bağlı işletmeler, ekonomik nedenlerden dolayı prim ödemelerinde sıkıntıya düşebiliyorlar. Primleri ödeyemedikleri zaman herhangi bir yaptırıma uğramamak için 6183 sayılı Kanunu’nun 48. maddesine göre tecil ve taksitlendirme yapabiliyorlar. Bunun için de sgk zor durum dilekçesi vermeleri gerekiyor.

Matbu bir form olan zor durum dilekçesini hazırlama görevi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlere aittir.

SGK Zor Durum Dilekçe Örneği

Private File - Access Forbidden
Private File - Access Forbidden

SGK Zor Durum Dilekçesi Nasıl Doldurulur? 

Herhangi bir serbest muhasebeciye veya yeminli mali müşavire hazırlatabilirsiniz. Zor durumunuzun tespiti için “Kasa+Banka+Kısa Vadeli Alacaklar/Kısa Vadeli Borçlar” formülü uygulanıyor. Gelirler ve borçlar bölümü sonucunda oran 2 veya altındaysa “çok zor durum” haliniz ortaya çıkıyor.

Formda size ait bölüme; TC kimlik, işyeri sicil, ticaret sicil, vergi kimlik numaralarınız, adınız-soyadınız-unvanınız, iş yeri adresiniz, telefon, faks numaralarınız ve e-posta adresiniz yazılıyor.

Hesaplama panosuna; hesaplamalara esas belgeler baz alınarak mali durum ve borçlar yazılıyor. Alttaki bölüme de raporu düzenleyen meslek mensubunun bilgileri yazılıyor.

Form doldurulduktan sonra; Ruhsat, faaliyet ve hesaplamalara esas belgeleri ekliyorsunuz.

SGK Zor Durum Dilekçesi Nereye Verilir?

Muhasebecinize hazırlattığınız SGK zor durum dilekçesi formunu bağlı olduğunuz SGK müdürlüğü, evrak kayıt bölümüne teslim ediyorsunuz. Bunu siz teslim edebileceğiniz gibi yetkilendirdiğiniz muhasebeciniz de yapabiliyor.

Hazırlattığınız formu elden teslim etmeniz ve kayda girdirmeniz gerekiyor. Posta veya elektronik yolla gönderemiyorsunuz. Evrak kayıttan, kayıt ve sıra numarasını alarak evrakınızın takibini yapabilirsiniz.

SGK Zor Durum Dilekçesi Ne Zaman Sonuçlanır?

SGK’ya verdiğiniz sgk zor durum dilekçesi formu mali bilgiler içerdiği için incelenmesi ve denetlenmesi gereken bir durumdur. Bu nedenle dilekçenizin kesin bir cevap tarihi bulunmuyor. Muhasebeciniz mali tablonuzu geçerli belgelerle belgeleyip, formu doğru ve tam doldurmuşsa süreç kısa sürüyor.

Daha önceki dönemlerde prim ödemelerinizde problemler yaşamadıysanız ve denetimlere uğramadıysanız, ekstradan bir inceleme veya denetim geçirmiyorsunuz. Fakat formda yazan bilgilerle iş yeri kayıt ve belgelerin uyumlu olup olmadığı durumunda incelemeye tabi olabiliyorsunuz.

Evrakınız takibini SGK’nın resmi sitesindeki  ”SGK Evrak Takibi” ekranından yapabilirsiniz. Sadece TC numaranızı girerek evrakınızın hangi aşamada ve bölümde olduğunu görebilirsiniz. İsterseniz e-devlet üzerinden de evrak takibi yapabiliyorsunuz. TC kimlik numaranızla ve şifrenizle sisteme girerek, evrakınızın işlem durumunu görebilirsiniz.

Nasıl Geri Çekilir?

Serbest muhasebeciye veya yeminli mali müşavire hazırlattığınız zor durum formunuzu geri çekme imkânınız bulunuyor. Formun yanlış/eksik doldurulduğu, mali tablonuzu yansıtmadığı ya da mali durumunuzda düzelme olduğu gerekçesiyle teslim ettiğiniz evrakı iptal ettirebiliyorsunuz.

SGK resmi bir kurum olduğu için bütün işlemler dilekçe veya formlarla gerçekleştiriliyor. Bu nedenle “evrak kayıt” veya “Yazı İşleri Müdürlüğü”ne sözlü başvuru yapamıyorsunuz. Dilekçenizi geri çekme/iptal işleminizi yine dilekçeyle yapmak zorundasınız.

Bağlı olduğunuz SGK müdürlüğüne atfen başlık atacağınız dilekçede hazırlatmış olduğunuz “çok zor durum” haliniz için hazırlattığınız formu ilgi tutuyorsunuz. Daha sonra geri çekme/iptal etme nedeninizi yazıyorsunuz. Dilekçenizin son paragrafını “ Bilgilerinize sunar; Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.” Cümlesiyle tamamlamayı unutmayın.

Dilekçenizin sol tarafına adresinizi, TC, iş yeri sicil ve telefon numaralarınızı yazıyorsunuz. Sağ tarafa da tarih, adınız-soyadınızı yazıp imzalıyorsunuz. SGK müdürlüğüne gidip, evrak kayıtta işleme sokuyorsunuz.


  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin

Email Bülteni

Yeni yazılarımızdan hemen haberdar olmak için kayıt olun.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This div height required for enabling the sticky sidebar