Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Lütfen Reklam Engelleme Eklentisini Pasif Duruma Getirip Sayfayı Yenileyiniz!

İçeriğimiz ile ilgilendiğiniz için mutluyuz, fakat reklamların getirdiği maddi destek olmadan sizler için kaliteli ve ücretsiz içerikler üretip paylaşmaya devam edemeyiz. Anlayışınız için teşekkürler.


Anasayfa / Dava / Tehiri İcra Talepli İstinaf Dilekçesi

Tehiri İcra Talepli İstinaf Dilekçesi

/
4631 Views

İcra kesinleşmeden konulabilen ilamın temyiz edilmesi ile ilamın icrası durmaz. İlamın icrasının durması için teminat karşılığı Yargıtay’dan tehiri icra kararı alınması gereklidir. Tehiri icra talepli istinaf dilekçesi bu süreçte lazım olacaktır. İcra emri karara uygun şekilde düzenlendiğinde tebliği alan borçlu 7 gün içinde ödeme yapmaz ise alacaklı taraf hacir ile alacağını tahsil yoluna gidebilir. Yargıtay 7 günlük süre içinde tehir-i icra kararının istenmesi şartını aramaz. Süre dolduğunda icranın geri bırakılması talep edilebilir. Ancak süre dolduğunda alacaklı haciz hakkını kullanabilir. Bu nedenle 7 günlük süre içinde mehil vesikasının alınmasında fayda vardır.

Tehiri İcra Talepli İstinaf Dilekçesi Nasıl Yazılır / Doldurulur?

Farklı durumlarda dilekçe gerekliliği yaşayabilirsiniz. Dilekçenizi Bölge Adliye Mahkemesine hitaben başlamanız gereklidir. Dilekçe de dosya no, istinafa başvuran davalı, vekili, davacı, vekili tek tek belirtilmelidir. Dilekçenin konusu, tarihi ve eklemek istediğiniz açıklamalar ile birlikte dilekçe hazırlanabilir. Davalı bu şekilde verilen kararın istinaf incelemesi neticesinde kaldırılmasını talep edebilir. Yeniden yargılama yapılarak davanın red edilmesi istenecektir.

Tehiri İcra Talepli İstinaf Dilekçesi Örneği

Private File - Access Forbidden
Private File - Access Forbidden

Tehiri İcra Talepli İstinaf Dilekçesi Nereye Verilir / Nereye Gönderilir?

İcranın geri bırakılması kararı alabilmek için ilama konu dava dosyasının temyizinin tehiri icra olarak geri bırakılması gereklidir. İcranın geri bırakılması işlemi ilamlı takibin açılıp borçluya tebliğ edilmesi ve sonrasında başlar. Borçlu önce dava dosyasını temyiz ettiğine daire derkenar alması gereklidir. Bu derkenar ile icra dosyasına talep açılır. İcranın geri bırakılması kararı alabilmek Yargıtay’a teminat sunacaktır. Teminat dosya borcunun toplam bedelinin üzerine yaklaşık 3 aylık faizi de eklenerek hesaplanan tutardır. Borçlu bu tutarı nakit olarak yatırabilir ya da banka teminat mektubu kullanarak kapatabilir. Gösterilen teminat İcra Mahkemesi Hakiminin olurunu almalıdır.

Borçlu oluru aldıktan sonra İcra müdürlüğüne başvurur. Yargıtay 60 günlük mehil vesikası verir. Bu süre içinde borçlu Yargıtay’dan dosya hakkında onama veya bozma kararı alamazsa 30 günlük ek süre talebinde bulabilir. Borçlu toplam süre içinde icranın geri bırakılması kararını getirmezse teminat olarak yatırdığı bedel tahsil edilir. Yargıtay ilamı ile konu kararı bozulur ise borçlu teminat olarak yatırdığı tüm bedeli icra dairesinden geri alabilir. Tüm bu süreçler dilekçe ile bölge adliye mahkemesi ilgili hukuk dairesine sunulmak üzere iş mahkemesine yapılacak başvurular ile başlar.

Ne Zaman Sonuçlanır?

Normalde 60 günlük süre içinde sonuçlanması beklenir. Ancak 30 günlük ek süre talep edilerek bu süre 90 güne çıkarılabilir. İlgili mahkemelerde yaşanacak yoğunluklar nedeni ile süre uzayabilir. Ya da süre dolmadan çok önce sonuç kararı gelebilir.

Nasıl Geri Çekilir?

Tehiri icra talebi tehiri icra talepli istinaf dilekçesi ile başlatılır. Borçlu icra takibinin yapılmasını engellemek amacı ile elindeki dilekçe ile gerekli mercilere başvurular yapar. Dilekçenin geri alınması sürecin tamamlanması sonucunda olumlu ya da olumsuz sonuçlanması ile sürecin tamamlanması söz konusudur. Verilen dilekçenin geri çekilmesi söz konusu olmamaktadır. Dilekçenin geri çekilmesi için tekrar dilekçe yazmanız gerekebilir. Bu da açılan davaların sonuçlanmasını daha da uzatır. Dilekçeniz ile açtığınız dava sürecini doğru takip etmek, prosedürlere uygun olarak yapmak işlemlerinizin daha kısa bir zamanda sonuçlanmasını sağlayacaktır.


  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin

Email Bülteni

Yeni yazılarımızdan hemen haberdar olmak için kayıt olun.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This div height required for enabling the sticky sidebar