Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Lütfen Reklam Engelleme Eklentisini Pasif Duruma Getirip Sayfayı Yenileyiniz!

İçeriğimiz ile ilgilendiğiniz için mutluyuz, fakat reklamların getirdiği maddi destek olmadan sizler için kaliteli ve ücretsiz içerikler üretip paylaşmaya devam edemeyiz. Anlayışınız için teşekkürler.


Anasayfa / Adliye / Tapu İptal Cevap Dilekçesi

Tapu İptal Cevap Dilekçesi

/
4076 Views

Tapu iptal davası bir taşınmaz üzerinde hak sahibi olan kişinin tapunun tescili için açtığı davalardır. Aynı gayrimenkul üzerinde başka hak sahipleri varsa kanunlar hak sahiplerine iptal davası açma imkanı veriyor. İptal davası açıldıktan sonra davalıya tapu iptal cevap dilekçesi verme hakkı tanınıyor. Bu dilekçe ile davacı ya da davacıların gayrimenkul üzerinde hak sahibi olmadığının ispatı yapılır.

Tapu İptal Cevap Dilekçesi Örneği

Private File - Access Forbidden
Private File - Access Forbidden

Tapu İptal Cevap Dilekçesi Nasıl Yazılır / Doldurulur?

Tapu iptali davalarında mahkeme kendiliğinden inceleme yapmak zorunda değildir. Bu neden ile tarafların iddialarını ispatlaması gerekir. Cevap dilekçesi de bir nevi hakkın ispatı niteliği taşıyor.

  • Dava dosya numarasının yanı sıra davalının adı ya da davalıya vekalet eden avukatın bilgileri dilekçeye yazılmalıdır.
  • Davacının ya da davacıların kimlik bilgileri doğru olarak verilmelidir.
  • Davanın konusu ifade edildikten sonra dava konusunun reddine dair açıklamalara geçilir.

Açıklamalar kısmı davanın seyri açısından büyük önem taşıyor. Bu neden ile açık ve net ifadeler yer almalıdır. Ayrıca öne sürülen her tez mutlaka ispatları ile desteklenmelidir. Böylece davada dilekçe veren taraf güç kazanır. 

Tapu İptal Cevap Dilekçesi Nereye Verilir / Gönderilir?

Aleyhinde tapu iptal davası açılan kişiler cevap dilekçelerini davanın açıldığı mahkemeye vermek durumundadır. Tapu iptal davaları asliye hukuk mahkemeleri tarafından görülüyor. Dava ile görevli olan yer mahkemesi ise taşınmazın bulunduğu asliye hukuk mahkemesidir. Bu durumda davanın açıldığı il ya da ilçe mahkemesin dilekçe verilmelidir. 

Tapu iptal davasının açılması ile birlikte 7 iş günü içerisinde davacıya mahkeme tarafından tebliğ yapılacaktır. Bu tebliğ ile birlikte davacının cevap hakkı doğar. Cevap hakkının kullanılmasına ve sürelere dair bilgiler gelen tebliğ ile davacıya bildirilir. 

Ne Zaman Sonuçlanır?

Tapu iptal davalarında belli süreler bulunuyor. İptal davasının açılması ile birlikte davacıya yapılan tebliğde cevap hakkı bildirilir. Bu bildirimi takip eden 15 gün içerisinde cevap hakkının bir dilekçe ile kullanılması gerekir. Davacı 15 gün içerisinde cevap hakkını kullanmazsa davacının tezlerinin davalı tarafından kabul edildiği dikkate alınır.

Davacı cevap hakkını kullanır ise bu kez davalıya cevap hakkı tanınır. Bu durum hukuk literatüründe cevaba cevap hakkı olarak geçer. 15 günlük cevaba cevap hakkı bu kez davacıya tanınır. Bu durumda iptal davasına verilen cevap dilekçesi 15 günlük bir süre içerisinde davacı tarafından cevaplanır. Sürecin tamamen sona ermesi ise mahkeme kararı ile olacaktır.

Nasıl Geri Çekilir / İptal Edilir?

Tapu iptal davalarında verilen cevap dilekçesi işleme girmeden geri çekilebilir. Geri çekme işlemi davalı tarafından şahsen yapılabilir. Fakat davalının vekalet verdiği avukatı da geri çekme işlemini yapabilir. Cevabın geri çekilmesi davacı tarafından hazırlanan bir dilekçe ile yapılmak durumundadır.

Geri çekme işleminde davalı dilerse cevap hakkından feragat ettiğini de belirtebilir. Yalnız bu durumda davalı davacının öne sürdüğü tezleri kabul ettiği mahkeme tarafından işleme alınır. Geri çekme işleminde yapılan haktan vazgeçme talebi davanın sonucunu da davalı aleyhine değiştirebilir. Cevap dilekçelerinin işleme alınması süreci ise dilekçenin usul bakımından doğru olması ile başlar. 


  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin

Email Bülteni

Yeni yazılarımızdan hemen haberdar olmak için kayıt olun.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This div height required for enabling the sticky sidebar