Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Lütfen Reklam Engelleme Eklentisini Pasif Duruma Getirip Sayfayı Yenileyiniz!

İçeriğimiz ile ilgilendiğiniz için mutluyuz, fakat reklamların getirdiği maddi destek olmadan sizler için kaliteli ve ücretsiz içerikler üretip paylaşmaya devam edemeyiz. Anlayışınız için teşekkürler.


Anasayfa / Kurumsal / Tayin İptal Dilekçesi

Tayin İptal Dilekçesi

/
11473 Views

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların özlük haklarından birisi de tayin haklarıdır. Belli bir yerde belli bir süre çalıştıktan sonra farklı bir yerde çalışmak için tayin talebinde bulunabiliyorlar. Ayrıca tayin iptali için tayin iptal dilekçesi örneğine de ihtiyaç duyabilmektedirler. Bu işlemler için tayin talebinde bulunacak olan çalışanların tayin talep dilekçesi ile çalıştıkları kuruma başvuru yapmaları gerekiyor. Kurum yetkilileri tarafından incelenen dilekçeler üst makamlara gönderilerek tayin için gerekli izin talebinde bulunuluyor. 

Tayin İptal Dilekçesi Örneği

Private File - Access Forbidden

Tayin İptal Dilekçesi Nasıl Yazılır / Doldurulur?

Tayin talebinde bulunan çalışanların talepleri sonuçlanmadan önce tayin işlemlerinden vazgeçmeleri durumunda tayin iptal dilekçesi yazmaları gerekiyor. Yazılan bu dilekçeler taleplerin onaylanmasından önce çalıştıkları kurumun ilgili birimine teslim etmeleri gerekiyor. İptal dilekçesinin sağ üst köşesine dilekçe tarihi yazılmalıdır. Sayfanın orta kısmına hitap edilen kurumun tam ismi yazılır. Hemen alt kısmına ise konu yazılmalıdır.

Tüm bu işlemler bittikten sonra açıklama kısmına ise tayin iptal dilekçesi içeriği yazılmalıdır. Dilekçenin son metninin hemen altında dilekçe sahibinin imzası adı ve soy adı yazılmalıdır. Dilekçenin okunaklı olmasına dikkat edilmelidir. 

Tayin İptal Dilekçesi Nereye Verilir / Nereye Gönderilir?

Yılın belirli zamanlarında talepte bulunulma hakkı olan tayinler için belirli bir süre içerisinde işlemler yapılıyor. Tayin zamanı geldiğinde dilekçe yazarak tayin olmak istediğini beyan eden çalışanlar, bu kararlarından vazgeçmeleri durumunda yazacakları tayin iptal dilekçesi ile taleplerinin durdurulmasını sağlayabiliyorlar. Bu dilekçe yine çalıştıkları kurumun ilgili birimine yazılması gerekiyor. 

Yazılan dilekçe kurum tarafından kurumun bağlı olduğu müdürlük ya da bakanlığa gönderilerek daha önceki talebin iptal edilmesi isteniyor. Üst makamların konu ile ilgili yapmış oldukları inceleme neticesinde çalışanların tayin işlemleri durdurularak konu ile ilgili bilgilendirme çalışanlara tebliğ edilmesi için ilgili kuruma gönderiliyor.

Ne Zaman Sonuçlanır?

Tayin olmak için talepte bulunan ancak çeşitli nedenlerden dolayı bu taleplerinden vazgeçen çalışanların yazmış oldukları tayin iptal dilekçeleri gerekli incelemeler neticesinde sonuçlanıyor. Bu dilekçelerin işleme alınması ve sonuçlanması ilgili kurumların çalışma yoğunluğuna göre değişiklik gösteriyor. Ancak yapılan değerlendirmeler mutlaka talep sahibine bilgilendirme yolu ile tebliğ ediliyor. 

Resmi makamlara yapılan dilekçeli talepler dilekçe kanunu kapsamı gereği bir ay içerisinde neticelenerek ilgili kişiye bilgi verilmesi gerekiyor. Bu nedenle kamu kurum ve kuruluşlarının yoğunluğu hangi aşamada olursa olsun mevcut olan dilekçelere en geç 1 ay içerisinde netice kazandırmaları gerekiyor. 

Nasıl Geri Çekilir / İptal Edilir? 

Talepte bulunmuş olduğu tayini iptal etmek için ikinci bir dilekçe yazan çalışanlar, tayin taleplerinin devam etmesi için çalışmış oldukları kurumlara yeni bir dilekçe yazarak iptal dilekçelerinin geri çekilmesi ya da iptal edilmesini sağlayabiliyorlar. Ancak bu işlemin birinci dilekçelerinde belirtmiş oldukları tayin talepleri için kararın verilmeden önce yapılması gerekiyor. Eğer ki tayin talepleri onaylanırsa onaylanan taleplerden feragat edilmemesi durumu söz konusudur. 

İptal ya da geri çekmek için yazılacak olan dilekçe talep hangi aşamada ve birimde ise o birime yazılmalıdır. Bu yapılacak olan işlemlerin çok daha hızlı bir şekilde sonuçlanması için oldukça önemlidir. Bu işlem neticesinde çalışanlara ilgili birimler tarafından talebin iptal edildiği ya da geri çekildiği konusu yazılı olarak tebliğ edilerek bilgilendirilmeleri sağlanıyor. 


  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin

Email Bülteni

Yeni yazılarımızdan hemen haberdar olmak için kayıt olun.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This div height required for enabling the sticky sidebar