Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Lütfen Reklam Engelleme Eklentisini Pasif Duruma Getirip Sayfayı Yenileyiniz!

İçeriğimiz ile ilgilendiğiniz için mutluyuz, fakat reklamların getirdiği maddi destek olmadan sizler için kaliteli ve ücretsiz içerikler üretip paylaşmaya devam edemeyiz. Anlayışınız için teşekkürler.


Anasayfa / Diğer / Askerlik Dilekçesi

Askerlik Dilekçesi

/
2857 Views

Çalıştığı iş yerinde tecili olmayan ve askerlik hizmetini yapmak zorunda olan çalışanlar dilekçe vererek işlerinden istifa edebilirler. Çalışanın işçinin askerlik durumunun belli olması ve askerliği yapacağı şehrin belirlenmesinden sonra askerlik dilekçesi ilgili işyerine verilmesi gerekir. Askerlik dilekçesi yazarak işinden istifa eden kişi askerlik durumu söz konusu olduğu için tazminat hakkını da kullanabilir.

Askerlik Dilekçesi Örneği

Private File - Access Forbidden
Private File - Access Forbidden

Askerlik Dilekçesi Nasıl Doldurulur?

Askere gidecek olan kişiler işlerinden ayrılmak istediklerini ve nedenlerini beyan etmek zorundadır. Bu beyan sırasında iş yerinden ayrılma durum dilekçede açıkça belirtilmelidir.

Usulüne uygun hazırlanan dilekçe sayesinde kişiler işten ayrılma ve istifa durumlarını bildirebilirler. Askerlik dilekçesi yazarak işten istifa eden kişiler bazı haklarını da işten istifa etmelerine rağmen kazanırlar. Bu hakların kullanılması ve kazanılması için öncelikle askerlik dilekçesinin doğru şekilde doldurulması gerekir.

Dilekçede mutlaka askerlik durumu belirtilmeli ve askerliğin başlayacağı tarih yazılmalıdır. Ayrıca dilekçenin Ek kısmında kesinlikle askerlik ile ilgili resmi belgelerin bir örneği bulunmalıdır. Bu bilgiler ışığında istifasını verecek kişinin ad ve soyad bilgileri ile beraber T.C. kimlik numarası da dilekçeye eklenmelidir.

Askerlik Dilekçesi Nereye Verilir?

Askere gidecek olan kişiler askerlik dilekçesi hazırlayarak çalıştıkları kuruma dilekçeyi iletmeleri gerekir. Kişinin çalıştığı kurumun bir özel firma ya da kamu kurumu olması durumu değiştirmez. Yani kişi özel ya da kamuda çalışsın istifasını bir dilekçe halinde hazırlayarak ilgili kişiye teslim etmelidir. Askerlik için istifa dilekçesi verilirken dilekçenin ana başlık kısmına kurumun adı mutlaka yazılmalıdır.

Çalışılan kurum bir müdürlüğe bağlı ise dilekçe mutlaka bu müdürlük adına yazılarak elden ya da posta yoluyla gönderilmesi gerekir. Kişi eğer 1 yıldan fazla süredir aynı iş yerinde çalışıyorsa askerlik nedeniyle istifa etmesi halinde tazminat talebinde de bulunabilir. Bu hakkın kazanılması için istifanın doğru şekilde yazılması ve iletilmesi gerekir. 

Ne Zaman Sonuçlanır?

Askere gitmek için istifa dilekçesini çalıştığı kuruma ileten kişilerin dilekçeleri hemen incelemeye alınır. Değerlendirme sürecinde askerlik durumu olduğu için hızlı bir ilerleme kaydedilir. Genellikle askerlik dilekçesi verip, işinden istifa eden kişinin istifa dilekçesi ortalama 15 gün içinde sonuçlanır.

Farklı bir sebeple de çalışanın istifa etmesi halinde 15 günlük bir ihbar süresi bulunmaktadır. Bu nedenle, askerlik nedeniyle verilen istifa dilekçesi de kurumlar tarafından 15 içerisinde sonuçlanır. Bazı durumlarda bu süre 15 günden de az olabilir. Dilekçe sonuçlanana kadar işçi işinden ayrılamaz. Ne zaman dilekçe net bir sonuca bağlanır ancak o zaman çalışan işçi, işinden ayrılabilir.

Nasıl Geri Çekilir?

İşçinin askerlik durumunun ve tarihinin belli olmasından sonra çalışan işçi askerlik dilekçesi yazarak istifasını çalıştığı kuruma verebilir. Bazı durumlarda da verilen dilekçeyi geri çekmek zorunda kalabilirsiniz.

Özellikle askerlik durumunun ve tarihinin belli olmasından sonra askerlikle ilgili yükümlülük ortadan kalkmış olabilir. Sağlıkla ilgili bir durum nedeniyle de askerlik süreci değişebilir. Bu gibi durumlar söz konusu olduğunda işyerine verilen dilekçeler geri çekilmelidir.

İşyerine verilen dilekçenin geri çekilebilmesi için dilekçenin işleme alınmamış olması gerekir. Yani dilekçe işleme alınmış ve işçi işyerinden çıkartılmışsa bu durumun geri dönüşü olmaz. İptal işlemi için tekrar aynı şekilde bir dilekçe yazılarak aynı kuruma teslim edilmesi gerekir. 


  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin

Email Bülteni

Yeni yazılarımızdan hemen haberdar olmak için kayıt olun.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This div height required for enabling the sticky sidebar