Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Lütfen Reklam Engelleme Eklentisini Pasif Duruma Getirip Sayfayı Yenileyiniz!

İçeriğimiz ile ilgilendiğiniz için mutluyuz, fakat reklamların getirdiği maddi destek olmadan sizler için kaliteli ve ücretsiz içerikler üretip paylaşmaya devam edemeyiz. Anlayışınız için teşekkürler.


Kategori: İtiraz

Bir sonuç, düşünce ya da karara karşı çıkmak amacıyla yazılacak itiraz dilekçesi sorunu açık bir şekilde belirtecek şekilde; özenle yazılmalıdır.

Devamını Göster


Bir Soruna Dilekçe İle İtiraz Edilmesi

İtiraz, kişilerin hukuken en doğal haklarından bir tanesidir. Özellikle resmî kurumlara yapılan itirazların dilekçe ile yapılmasında yarar vardır.
İtiraz edilecek konu herhangi bir konu olabilir. Hakkınızda verilen bir karar, yanlış kesilen bir fatura veya ceza, sınav sorusu ya da sınavın sonuçları vb. gibi tüm işlemler itirazın konusu olabilir. Kafanıza takılan herhangi bir sorunda rahatlıkla kullanabileceğiniz dilekçe hakkı, en temel vatandaşlık haklarından bir tanesidir.

İtiraz Dilekçesi Yazımında Önemli Noktalar

İtiraz etmek istediğiniz bir konuda; söz konusu sorun, açık ve sade bir dille anlatılmalıdır. Kelime kalabalığına yer verilmemeli ve sorunu direkt ilgilendirmeyen gereksiz ayrıntılara girilmemelidir.

Dilekçe; elle yazılacaksa, çizgisiz ve beyaz bir kâğıda yazılmalıdır. Bilgisayarda veya daktiloda çıkarılabileceği gibi, tükenmez kalem veya dolma kalemle de yazılabilir. Mavi veya siyah mürekkepli tükenmez kalemler dışında, farklı renkli tükenmez kalemlerle dilekçe yazılamaz.

İtiraz dilekçesi ciddi, resmî ve saygılı bir üslûpla hazırlanmalıdır. Bir itiraz durumu söz konusu olduğundan, dilekçeyi; “Gereğini saygılarımla arz ederim.” şeklindeki ifadelerle sonlandırmak, dilekçe kurallarına uygunluk açısından önemli olacaktır.

İtiraz Dilekçesinde Bulunması Gereken Bazı Önemli Hususlar 
– İtiraz edilecek sorun; hangi kurum veya makamı ilgilendiriyorsa, dilekçede belirtilmelidir.
– Dilekçede tarih yazılmalıdır.
– Dilekçe boyunca, yazım ve noktalama kurallarına özen gösterilmelidir.
– Dilekçe sahibinin adı-soyadı ve açık adresi, dilekçede yer almalıdır.

İtirazınıza destek olabilecek ek belgeleriniz varsa, itiraz dilekçesi ile birlikte sunulmalı ve bu belgeler, dilekçenin sonunda “Ekler” kısmı olarak belirtilmelidir. İmza ise, bir dilekçede olmazsa olmazdır.

Bu kategorimizde, itiraz işlemleri hakkında ihtiyacınız olan dilekçeleri bulabilir ve bu konudaki dilekçelere kolayca ulaşabilirsiniz.

Devamını Gizle

Kyok İtiraz Dilekçesi

Tarih 18 Temmuz 2019

Kyok, kovuşturmaya yer olmadığına dair karar olarak tanımlanabilir. Başka bir ifade ile takipsizlik kararıdır. Cumhuriyet savcısı yürüttüğü soruşturma neticesinde şüpheli kişi hakkında yeterli delili bulunmaması nedeni ile…

Trafik cezası sorgulama işlemi yaparak hakkınızda uygulanmış trafik cezalarını öğrenebilirsiniz. Bu cezalara itiraz için trafik cezasına itiraz dilekçesi yazılması gerekmektedir. Ceza isminize kesilmiş ve on iş günü…

LGS İtiraz Dilekçesi

Tarih 1 Temmuz 2019

LGS sınavına giren öğrenciler ve öğrenci velileri sınavla ilgili bir süphe duymaları sonucunda sınava karşı bir itiraz dilekçesi oluşturabilirler. Bu dilekçenin yazılmasındaki amaç sınav soru, cevap ya…

Bimer’e Dilekçe

Tarih 25 Haziran 2019

Başbakanlık Bilgi İşlem Kurumu olan BİMER e dilekçe göndermek her Türk vatandaşının hakkıdır. Sistem devlet ile ülke vatandaşları arasındaki iletişimin güçlenmesi için geliştirilmiştir. Belli bir zaman sınırı…

İtiraz Dilekçesi

Tarih 12 Haziran 2019

İdare tarafından verilen kararların hukuki olarak durdurulmasını isteme, iptal davalarının sonucunda yapılabilir. Verilen karar doğrultusunda, aykırı oluşu nedeniyle zarar gören tarafın dava açma hakkı doğar. İptal davasına…

İptal Davası Cevap Dilekçesi

Tarih 14 Mayıs 2019

İdare tarafından yapılan hukuki eylemlerin hukuka aykırılığı nedeni ile durdurulmasının istemi iptal davaları ile yapılabilmektedir. Yapılan işlemin aykırılığı nedeni ile eylemden zarar görenler tarafından dava açılabilir. İdare…

Cayma Hakkı Dilekçesi

Tarih 10 Mayıs 2019

Tüketiciyi Koruma Kanunu kapsamında değerlendirilen cayma hakkının kullanılabilmesi için bazı şartların olgunlaşması gerekir. Ayrıca hakkın kullanılabilmesi için ise cayma hakkı dilekçesi hazırlanması da önemli detaylardan biridir. Tüketicilerin…

Yılda birkaç kez yapılarak adayların ehliyet alması için gerekli koşullardan biri olan ehliyet sınavı için itiraz hakkı bulunmaktadır. Özellikle hak mahrumiyetine uğradığını düşünen adaylar ehliyet sınavı itiraz…

Ceza İstinaf Dilekçesi

Tarih 26 Nisan 2019

Türk Ceza Kanunu kapsamında değerlendirilen eylemler nedeni ile görülen ceza davaları neticesinde yerel mahkeme tarafından verilen cezalar ilgili kişiler tarafından itiraz edilmek üzere istinaf mahkemelerine gönderiliyor. Bunun…

İstinaf Dilekçesi

Tarih 25 Nisan 2019

Yeniden başlama olarak da ifade edilen istinaf, verilmiş olan nihai hükmün bozulması için tanınan bir haktır. İlk derece mahkemesinin verdiği bir hükmün ikinci derece mahkemeler tarafından bozulmasının…