Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Lütfen Reklam Engelleme Eklentisini Pasif Duruma Getirip Sayfayı Yenileyiniz!

İçeriğimiz ile ilgilendiğiniz için mutluyuz, fakat reklamların getirdiği maddi destek olmadan sizler için kaliteli ve ücretsiz içerikler üretip paylaşmaya devam edemeyiz. Anlayışınız için teşekkürler.


Category: İtiraz

Bir sonuç, düşünce ya da karara karşı çıkmak amacıyla yazılacak itiraz dilekçesi sorunu açık bir şekilde belirtecek şekilde; özenle yazılmalıdır.

[show_more more=”Devamını Göster” less=”Devamını Gizle” align=”center”]
Bir Soruna Dilekçe İle İtiraz Edilmesi

İtiraz, kişilerin hukuken en doğal haklarından bir tanesidir. Özellikle resmî kurumlara yapılan itirazların dilekçe ile yapılmasında yarar vardır.
İtiraz edilecek konu herhangi bir konu olabilir. Hakkınızda verilen bir karar, yanlış kesilen bir fatura veya ceza, sınav sorusu ya da sınavın sonuçları vb. gibi tüm işlemler itirazın konusu olabilir. Kafanıza takılan herhangi bir sorunda rahatlıkla kullanabileceğiniz dilekçe hakkı, en temel vatandaşlık haklarından bir tanesidir.

İtiraz Dilekçesi Yazımında Önemli Noktalar

İtiraz etmek istediğiniz bir konuda; söz konusu sorun, açık ve sade bir dille anlatılmalıdır. Kelime kalabalığına yer verilmemeli ve sorunu direkt ilgilendirmeyen gereksiz ayrıntılara girilmemelidir.

Dilekçe; elle yazılacaksa, çizgisiz ve beyaz bir kâğıda yazılmalıdır. Bilgisayarda veya daktiloda çıkarılabileceği gibi, tükenmez kalem veya dolma kalemle de yazılabilir. Mavi veya siyah mürekkepli tükenmez kalemler dışında, farklı renkli tükenmez kalemlerle dilekçe yazılamaz.

İtiraz dilekçesi ciddi, resmî ve saygılı bir üslûpla hazırlanmalıdır. Bir itiraz durumu söz konusu olduğundan, dilekçeyi; “Gereğini saygılarımla arz ederim.” şeklindeki ifadelerle sonlandırmak, dilekçe kurallarına uygunluk açısından önemli olacaktır.

İtiraz Dilekçesinde Bulunması Gereken Bazı Önemli Hususlar 
– İtiraz edilecek sorun; hangi kurum veya makamı ilgilendiriyorsa, dilekçede belirtilmelidir.
– Dilekçede tarih yazılmalıdır.
– Dilekçe boyunca, yazım ve noktalama kurallarına özen gösterilmelidir.
– Dilekçe sahibinin adı-soyadı ve açık adresi, dilekçede yer almalıdır.

İtirazınıza destek olabilecek ek belgeleriniz varsa, itiraz dilekçesi ile birlikte sunulmalı ve bu belgeler, dilekçenin sonunda “Ekler” kısmı olarak belirtilmelidir. İmza ise, bir dilekçede olmazsa olmazdır.

Bu kategorimizde, itiraz işlemleri hakkında ihtiyacınız olan dilekçeleri bulabilir ve bu konudaki dilekçelere kolayca ulaşabilirsiniz.
[/show_more]

Borca İtiraz Dilekçesi

On 9 May 2022

Kendine borç tebliğ edilen kişi, bu borca sözlü veya yazılı olarak itiraz edebilmektedir. Borca itiraz kısmi ve bütünü şeklinde yapılabilmektedir. Borca itiraz etmek istediğinizde borca itiraz dilekçesi…

Reddi miras, diğer adıyla mirasın reddi; miras bırakanın ölümüyle birlikte yasal veya atanmış mirasçıların ölenin terekesini ret etmeleridir. Genellikle bu itiraz geriye kalan borç yükünü yüklenmemek adına…

Ahır Şikayet Dilekçesi

On 25 April 2022

Toplum içinde yaşayan insanların birbirlerine karşı hak ve sorumlulukları vardır. Birbirlerini gürültü, şiddet, taciz gibi davranışlarla rahatsız edemeyecekleri gibi kötü kokularla da rahatsız edemezler. Özellikle kümes ve…

Cevap Dilekçesi

On 14 April 2022

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde ve Anayasamızda kişinin aleyhine açılan bir davaya karşı cevap verebilmesi, gösterilen tüm delillerden haberdar olması, görüş bildirebilmesi açıkça belirtilmiştir. Savunma hakkı kapsamında aleyhinize…

Faturaya İtiraz Dilekçesi

On 11 February 2022

Türü ne olursa olsun, aldığınız faturanın gerçeği yansıtmadığına inandığınızda faturaya itiraz dilekçesi ile itirazda bulunabiliyorsunuz. Bildiğiniz üzere Vergi Usul Kanunu’na göre fatura düzenlenmesi zorunludur. Fakat doldurulan faturada…

Elektrik faturanızın olağandan yüksek geldiğinden eminseniz elektrik faturası itiraz dilekçesi ile başvuruda bulunabiliyorsunuz. Fatura ödeme tarihine daha çok varsa, şikayetinizi faturanızı ödemeden yapabiliyorsunuz. Fakat ödeme tarihi geldiyse,…

Kyok İtiraz Dilekçesi

On 18 July 2019

Kyok, kovuşturmaya yer olmadığına dair karar olarak tanımlanabilir. Başka bir ifade ile takipsizlik kararıdır. Cumhuriyet savcısı yürüttüğü soruşturma neticesinde şüpheli kişi hakkında yeterli delili bulunmaması nedeni ile…

Trafik cezası sorgulama işlemi yaparak hakkınızda uygulanmış trafik cezalarını öğrenebilirsiniz. Bu cezalara itiraz için trafik cezasına itiraz dilekçesi yazılması gerekmektedir. Ceza isminize kesilmiş ve on iş günü…

LGS İtiraz Dilekçesi

On 1 July 2019

LGS sınavına giren öğrenciler ve öğrenci velileri sınavla ilgili bir süphe duymaları sonucunda sınava karşı bir itiraz dilekçesi oluşturabilirler. Bu dilekçenin yazılmasındaki amaç sınav soru, cevap ya…

Bimer’e Dilekçe

On 25 June 2019

Başbakanlık Bilgi İşlem Kurumu olan BİMER e dilekçe göndermek her Türk vatandaşının hakkıdır. Sistem devlet ile ülke vatandaşları arasındaki iletişimin güçlenmesi için geliştirilmiştir. Belli bir zaman sınırı…

İtiraz Dilekçesi

On 12 June 2019

İdare tarafından verilen kararların hukuki olarak durdurulmasını isteme, iptal davalarının sonucunda yapılabilir. Verilen karar doğrultusunda, aykırı oluşu nedeniyle zarar gören tarafın dava açma hakkı doğar. İptal davasına…

İdare tarafından yapılan hukuki eylemlerin hukuka aykırılığı nedeni ile durdurulmasının istemi iptal davaları ile yapılabilmektedir. Yapılan işlemin aykırılığı nedeni ile eylemden zarar görenler tarafından dava açılabilir. İdare…

Cayma Hakkı Dilekçesi

On 10 May 2019

Tüketiciyi Koruma Kanunu kapsamında değerlendirilen cayma hakkının kullanılabilmesi için bazı şartların olgunlaşması gerekir. Ayrıca hakkın kullanılabilmesi için ise cayma hakkı dilekçesi hazırlanması da önemli detaylardan biridir. Tüketicilerin…

Ceza İstinaf Dilekçesi

On 26 April 2019

Türk Ceza Kanunu kapsamında değerlendirilen eylemler nedeni ile görülen ceza davaları neticesinde yerel mahkeme tarafından verilen cezalar ilgili kişiler tarafından itiraz edilmek üzere istinaf mahkemelerine gönderiliyor. Bunun…

İstinaf Dilekçesi

On 25 April 2019

Yeniden başlama olarak da ifade edilen istinaf, verilmiş olan nihai hükmün bozulması için tanınan bir haktır. İlk derece mahkemesinin verdiği bir hükmün ikinci derece mahkemeler tarafından bozulmasının…