Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Lütfen Reklam Engelleme Eklentisini Pasif Duruma Getirip Sayfayı Yenileyiniz!

İçeriğimiz ile ilgilendiğiniz için mutluyuz, fakat reklamların getirdiği maddi destek olmadan sizler için kaliteli ve ücretsiz içerikler üretip paylaşmaya devam edemeyiz. Anlayışınız için teşekkürler.


Anasayfa / Adliye / Bilirkişi Raporuna Beyan Dilekçesi

Bilirkişi Raporuna Beyan Dilekçesi

/
240 Views

Mahkemelerde, hakimlerin çözüm üretemediği özel ve teknik konularda “bilirkişi” olarak nitelendirilen uzman kişilerin yardımına başvurulmaktadır. Bu kişi veya heyetin hazırladığı raporlar, hakimlerin karar vermesinde etkin rol oynamaktadır. Davalı ve davacı olarak her iki tarafın da bu rapora karşı beyan sunma hakları bulunmaktadır. İki haftalık süre içinde bilirkişi raporuna beyan dilekçesi yazarak, ilgili mahkemeye sunabiliyorsunuz.

Bilirkişi Raporuna Karşı Beyan Dilekçesi Nedir?

Genel bilgi, tecrübeyle ya da hakimlik mesleğinin gerektirdiği hukuki bilgiyle çözümlenmesi mümkün olan konular dışında kalan davalarda alanında uzman kişiler, bilirkişi olarak atanabiliyorlar. Bu kişi veya heyet, çözümü hakim tarafından bilinmeyen, çözümü özel ve teknik bilgiyi gereken durumlarda rapor hazırlayarak mahkemeye sunuyorlar.

Mahkemeye sunulan bilirkişi raporunun birer örneği davalı ve davacıya gönderiliyor. Her iki taraf da iki hafta içinde mahkemeye beyanlarını yazılı olarak sunabiliyorlar. Mahkemeye sundukları dilekçe beyan dilekçesi olarak nitelendirilmektedir. Yasal süre içinde taraf/taraflar beyan dilekçelerini sunmadıklarında rapordaki kararları kabul etmiş sayılmaktadır. Şayet belirlenen iki haftalık süre içinde dilekçenizi hazırlayamama durumu varsa, mahkemeye başvurup bir defaya mahsus tekrar iki haftalık süre talebinde bulunabiliyorsunuz.

Mahkemeye sunulacak beyan dilekçesinde; bilirkişi raporundaki kararları kabul edebilir, eksik veya yanlış olan bölümlerin düzeltilmesi, yeniden incelemeye alınması veya yeni bir bilirkişi tayin edilmesini talep edebilirsiniz. Bilirkişi raporu lehinizde karar verdiyse, mahkemeye sadece beyan dilekçesi verip, bilirkişi kararını da ilgi gösterip, davanın sizin lehinize sonuçlanmasını talep ediyorsunuz.

Bilirkişi raporundaki kararlar aleyhinize, eksik ve yanlışlık içeriyorsa, itiraz dilekçesi yazıp, gerekli düzeltmelerin yapılmasını talep ediyorsunuz.

Bilirkişi Raporuna Karşı Beyan Dilekçesi Örnekleri


Bilirkişi raporları hukuki düzenlemeler dışında hazırlandığı için hakimlerin öncelikli olarak başvurdukları belgelerdir. Bu nedenle rapor tarafınıza tebliğ edildiğinde detaylı şekilde raporu inceleyip, lehinize olmayan kararları veya düzeltilmesi gereken yerler bulunduğunda iki haftalık yasal süre içinde mahkemeye bilirkişi raporuna karşı beyan dilekçesi ile başvurabiliyorsunuz.

Mahkemeye sunulacak beyan dilekçesi bir nevi kendinizi savunma dilekçesi konumunda olduğundan bütün detayları düşünülerek hazırlanmalıdır. Aceleye getirilmeden ve “kopyala-yapıştır” yapmadan etkili bir dilekçe yazabilirsiniz. Şayet raporda lehinize karar alınmışsa bu defa lehe bilirkişi raporuna beyan dilekçesi yazıyorsunuz. “Nasıl olsa bilirkişi lehime karar vermiş” diyerek dilekçe sunmamayı ihmal etmeyin. Lehinize kararı da ilgi göstererek, haklılığınızı savunup, davanın lehinize sonuçlanmasını talep etmeniz gerekiyor.

Lehte veya karara itiraz hakkında dilekçeyi nasıl yazacağınız hakkında tereddüt yaşıyorsanız bilirkişi raporuna karşı beyan dilekçesi örneği çeşitlerini inceleyebilirsiniz. Örneğin, bilirkişi lehinize karar vermişse lehe bilirkişi raporuna beyan dilekçesi örneği indiriyorsunuz. Örneği indirdikten sonra başlık, konu, açıklama, talep, davalı ve davacı bilgileri -varsa-silmeyi unutmayınız. Dilekçenizde sizinle ilgili olmayan hiçbir bilginin olmadığından emin olmalısınız. Şayet, aleyhinize alınan karara karşı İş Mahkemesine dilekçe sunacaksanız o zaman bilirkişi raporuna itiraz dilekçe örneği iş mahkemesi başlıklı olanı indirebilirsiniz. Başlığın başındaki şehir ve numarayı değiştirmeyi unutmayınız.

Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Türk anayasasında ve ilgili kanunlarda mahkemede davası görülen kişilerin kendilerini sözlü ve yazılı olarak savunmaları hakkı bulunmaktadır. Bilirkişi raporları, iddianameler ve belirlenen suç cezalarına karşı mahkemeye yazılı olarak beyanlarınızı sunabiliyorsunuz.

Bilirkişi raporlarını ilk defa duyanlar bilirkişi raporuna beyan nedir sorgusu içinde olabilirler. Mahkemece tarafınıza gönderilen bilirkişi raporuna karşı bir dilekçe yazıp, savunma ve görüşlerinizi sunmanız beyanınızdır. Bu nedenle beyan dilekçesini etkili ve mahkemenin kabul göreceği şekilde yazmanız önemlidir.

Raporun  lehte veya aleyhte karar içermesine karşılık “Kararı kabul ediyorum” veya ” karara itiraz ediyorum” şeklinde açıklamasız ve dayanaksız bir dilekçe mahkemece değer görülmeyecektir. Rapor kararı lehinize bile olsa, lehte kararı ilgi gösterip, size atfedilen suçlamaları ret edip, mahkemenin sizin lehinize karar vermesini, mahkeme masraflarının karşı tarafa yüklenmesini talep etmeniz gerekiyor.

Dilekçenizin başlığını dava hangi mahkemede görülüyorsa, o  mahkemeye hitaben yazıyorsunuz. Dilekçenizi oluştururken; başlık, dosya numarası, davalı-davacı kimlik bilgileri, konu, açıklama, hukuki dayanaklar, sonuç ve istem sıralamasını takip ediyorsunuz.

Açıklama kısmı önem taşımaktadır. Rapordaki kararın kısa bir özetini geçip, lehinize olan karar için “rapordaki karar haklılığımı göstermektedir.” şeklinde sonuçlandırıyorsunuz. İstem bölümünde, davanın ret edilmesini, mahkeme masraflarının karşı tarafa yüklenmesini “saygılarımla arz ve talep ederim” şeklinde yazıyorsunuz.

Dilekçenizi oluşturduktan sonra mutlaka son bir kontrolünü yapmayı unutmayınız. Yazım ve imla hatalarını düzeltip, gözden geçirdikten sonra çıktısını alıyorsunuz. Çıktısını aldıktan sonra imzalamayı unutmayınız.

Mahkeme, davalı ve davacıya bilirkişi raporunun birer örneğini göndermektedir. Raporu teslim alan taraflar yasal süre olan iki hafta içinde mahkemeye beyanlarını yazılı olarak sunmaları gerekiyor.

Bu yazımızın yararlı olduğunu düşünüyorsanız paylaş butonuna basarak çevrenizle paylaşabilirsiniz. Aklınıza takılan soru veya önerilerinizi yorum olarak bırakabilirsiniz.


  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin

Email Bülteni

Yeni yazılarımızdan hemen haberdar olmak için kayıt olun.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This div height required for enabling the sticky sidebar