Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Lütfen Reklam Engelleme Eklentisini Pasif Duruma Getirip Sayfayı Yenileyiniz!

İçeriğimiz ile ilgilendiğiniz için mutluyuz, fakat reklamların getirdiği maddi destek olmadan sizler için kaliteli ve ücretsiz içerikler üretip paylaşmaya devam edemeyiz. Anlayışınız için teşekkürler.


Category: Dava

Dava, bir kişi ya da kuruluşa mahkeme üzerinden hak talebinde bulunmak amacıyla açılır. Dava açmak için dava dilekçesi yazmak gerekir.

[show_more more=”Devamını Göster” less=”Devamını Gizle” align=”center”]
Dava Açmak İçin Ne Yapılmalıdır?

Dava açmak için dava dilekçesi yazmak gerekir. Dilekçeyi doğru yazmak çok önemlidir. Dilekçede bulunan bir eksiklik davanın açılmamasına hatta sizin yargılanmanıza bile yol açabilir. Kısaca dava dilekçesi davanın sonucu ile direkt bağlantılıdır.

Dava Dilekçesinde Nelerin Bulunması Gerekir?

1-Davayı Açacağınız Mahkemenin İsmi:
Dilekçenin en önemli unsurlarından birini oluşturmakta.

2-Davacının Ad-Soyadı ve Adresi:
Eğer bu bilgide bir eksiklik olursa mahkeme size bu eksikliği gidermek için bir hafta süre verir. Eğer eksiklik bir hafta içinde tamamlanmazsa davanın açılmamasına karar verilir. Ayrıca dilekçeye yazılacak adres açık olması gerektiği gibi davacının tebligatına da elverişli omalıdır.

3-Davalının Ad-Soyad ve Adresi:
Davalının bu bilgilerinde daha çok adreste sorun çıkmakta. Kanunlarda bu konuyla ilgili bilgilendirme yapılmış. Davalının adresi bilinmiyorsa adresin araştırılması belirli şartlar altında avukatlara hak verilmiş. Eğer hiç bulunamıyorsa dilekçe içeriğine adres yazılmaz. Dilekçe davalıya ilanen tebligat ile bildirilir.
4-Davacının TC Kimlik Numarası:
Davacının bu bilgiyi kesinlikle dava dilekçesi içinde bildirmesi gerekir. Davalının tc kimlik numarasının bulunması zorunlu değildir. Eğer dilekçede davacının numarası bulunmazsa eksikliğin tamamlanması için bir hafta süre verilir. Eğer eksiklik düzeltilmezse dava açılamaz. Amaca ulaşılamamış olunur.

5-Davanın Konusu ve Açılma Nedeni:
Davaya konu olan olaylar yalın ve net bir şekilde anlatılmalı.
6-Talepler (Dava sonucunda ne elde etmek istiyorsunuz),
7-Yasal Dayanaklar,
8-Deliller,
9-Davaya konu olan olayın tarihi.
Dava dilekçesi yazarken bir avukattan hukuki yardım almanızı tavsiye ederiz.

Bu kategoride dilekçe yazımı anlatılmıştır. Sizler başka dilekçe çeşitleri hakkında bilgi edinmek istiyorsanız sitedeki kategorilerden bakabilirsiniz.
[/show_more]

Cevaba Cevap Dilekçesi

On 11 May 2022

Mahkemelerde dava süreci dilekçe aşamalarıyla başlamaktadır. Öncelikli olarak duruşmaya geçilmeden önce davacı ile davacı mahkemeye iddia ve savunmalarını içeren dilekçelerini sunarlar. Davacı, davalının mahkemeye sunduğu cevap dilekçesine…

Boşanma davalarında, her iki taraftan biri mahkemenin verdiği karara itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Davalı veya davacı mahkemenin hukuki yönden hatalı karar verdiği düşüncesiyle bir üst mahkeme olan…

Boşanma davaları anlaşmalı veya çekişmeli olarak görülmektedir. Çekişmeli olarak görülen davalarda, davalı, davacının beyan dilekçesine cevap verme yani cevap dilekçesi yazma hakkı bulunmaktadır. Bu durum sadece çekişmeli…

Ayrı ayrı açılmış davalar arasında bir bağlantı olduğunda davaların birleştirilmesi talep edilebiliyor. Bir dava hakkında verilecek hükmün diğerini etkilemesi, davaların birleştirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Birleştirme kararı,…

Bilişim suçları, diğer adıyla siber suçları, bilgisayar, tablet ve telefon gibi sistemlere yapılan saldırılardır. Güvenlik açıklarından yararlanılarak kişilerin her türlü bilgileri çalınmakta, hatta banka hesapları boşaltılmaktadır. Bilişim…

Mahkemelerde, hakimlerin çözüm üretemediği özel ve teknik konularda “bilirkişi” olarak nitelendirilen uzman kişilerin yardımına başvurulmaktadır. Bu kişi veya heyetin hazırladığı raporlar, hakimlerin karar vermesinde etkin rol oynamaktadır.…

Bir davada çözümü hakim tarafından bilinmeyen, çözümü özel ve teknik bilgiyi gerektiren hallerde bilirkişi raporu düzenlenebilmektedir. Bu gibi davalarda bilirkişi olarak alanında uzman kişilere başvurulmaktadır. Bilirkişi raporunun…

Beyan Dilekçesi

On 30 April 2022

Mahkemelere sunulan beyan dilekçesi ile vergi dairelerine sunulan beyannameler birbiriyle karıştırılmamalıdır. Beyan dilekçesi, mahkemeye görüş bildirme, beyanname ise kazancın vergilendirilmesi üzerine dayalıdır. Birinin muhatabı İş Mahkemesi iken…

Ceza mahkemelerinin aleyhte verilen kararlarına itiraz etme yolu açıktır. İtiraz hakkını istinaf mahkemesine dava açarak kullanabiliyorsunuz. Kararı veren Asliye Ceza Mahkemesi tarafından gönderilmek üzere Bölge İdare Mahkemesine…

Ayıplı Mal Dava Dilekçesi

On 26 April 2022

Tüketiciler, Avrupa Birliği’nin yaptığı düzenlemelerle, satıcılara karşı koruma altına alınmışlardır. Alınan bir malın, ürünün ayıplı çıkması durumunda, ürünün yenisiyle değiştirilmesini talep edebiliyor, talep kabul görülmediğinde dava açma…

Reddi miras, diğer adıyla mirasın reddi; miras bırakanın ölümüyle birlikte yasal veya atanmış mirasçıların ölenin terekesini ret etmeleridir. Genellikle bu itiraz geriye kalan borç yükünü yüklenmemek adına…

Mahkeme kararıyla kişilere verilen ceza ve güvenlik tedbirleriyle ilgili bilgiler Adalet Bakanlığı’nın “Adli Sicil” veri tabanı sistemine kaydedilmektedir. Sabıka kaydı olarak da bilinen bu sistem, vatandaşlar arasında…

Boşanma davaları anlaşmalı ve çekişmeli olarak görülmektedir. Eşler boşanma konusunda birbirleriyle anlaştıklarında anlaşmalı boşanma davası açıyorlar. Bu durumda taraflardan biri anlaşmalı boşanma dilekçesi ile Aile Mahkemesine başvurmaktadır.…

Alacak Davası Dilekçesi

On 20 April 2022

Özel ve tüzel kişiler çek, senet, borç para, sözleşme, ipotek gibi alacaklı oldukları durumda, alacaklarını tahsil edemedikleri durumlarda dava açma hakkına sahip oluyorlar. Hukuk dilinde bu duruma…

Temyiz Dilekçesi

On 18 April 2022

Bölge mahkemelerinin verdiği kararlara, itiraz etme, diğer adıyla temyiz yolu kanunen açıktır. Mahkemenin verdiği kararı hukuken doğru bulmayanlar temyiz dilekçesi Yargıtay Hukuk Dairesine başvurabiliyorlar. Temyiz hakkı ve…

Savunma Dilekçesi

On 18 April 2022

Hukuki kurallar çerçevesinde herkesin kendini savunma hakkı bulunmaktadır. Bunu da mahkeme kanalıyla savunma dilekçesi ile kullanmaktadır. Savunma dilekçesi genellikle ceza hukukunda kullanılıyor. Buna rağmen her türlü suç…

Herhangi bir suç, haksızlık veya tacize uğrayan kişi veya kişiler savcılığa başvurarak haklarını arayabilirler. Savcılığa  sadece suç ve haksızlığa uğradığınız durumlarda başvurmuyorsunuz. Bununla birlikte, bir suça şahit…

Nafaka Artırım Dilekçesi

On 15 April 2022

Nafakalar, boşanma davalarının en büyük konularından biridir. Mahkeme tarafından verilen nafakanın bir kesin hükmü yoktur. Talepler doğrultusunda artırılabilir, kaldırılabilir veya azaltılabilir. Çünkü zamanla değişen şartlara bağlı olarak…

Reddi Miras Dilekçesi

On 15 April 2022

Mirasçı veya mirasçılar, murisin bıraktığı mirası kabul etme veya reddetme hakkına sahiptir. Gerek şahsi nedenlerden gerekse terekenin borçlarından kurtulmak için mirasın reddi yapılabiliyor. Türk Medeni Kanunu’nda bu…

Temyizden Feragat Dilekçesi

On 15 February 2022

Davacı veya davalı olarak mahkemede görülen davanızın temyize gitmesini istemiyorsanız temyizden feragat dilekçesi veriyorsunuz. Feragat dilekçesiyle mahkeme kararının yerinde bulduğunuzu beyan etmiş oluyorsunuz. İlk bakışta gereksiz bir…

Hakaret Davası Dilekçesi

On 9 February 2022

Hakaret suçu uygulamada sıklıkla karşılaşılan bir suç tipi olup, hakaret davası dilekçesi ile su işleyene karşı dava açabiliyorsunuz.  Her  türlü yüz yüze, görsel, yazılı, SMS, video kayıt…