Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Lütfen Reklam Engelleme Eklentisini Pasif Duruma Getirip Sayfayı Yenileyiniz!

İçeriğimiz ile ilgilendiğiniz için mutluyuz, fakat reklamların getirdiği maddi destek olmadan sizler için kaliteli ve ücretsiz içerikler üretip paylaşmaya devam edemeyiz. Anlayışınız için teşekkürler.


Kategori: Dava

Dava, bir kişi ya da kuruluşa mahkeme üzerinden hak talebinde bulunmak amacıyla açılır. Dava açmak için dava dilekçesi yazmak gerekir.

Devamını Göster


Dava Açmak İçin Ne Yapılmalıdır?

Dava açmak için dava dilekçesi yazmak gerekir. Dilekçeyi doğru yazmak çok önemlidir. Dilekçede bulunan bir eksiklik davanın açılmamasına hatta sizin yargılanmanıza bile yol açabilir. Kısaca dava dilekçesi davanın sonucu ile direkt bağlantılıdır.

Dava Dilekçesinde Nelerin Bulunması Gerekir?

1-Davayı Açacağınız Mahkemenin İsmi:
Dilekçenin en önemli unsurlarından birini oluşturmakta.

2-Davacının Ad-Soyadı ve Adresi:
Eğer bu bilgide bir eksiklik olursa mahkeme size bu eksikliği gidermek için bir hafta süre verir. Eğer eksiklik bir hafta içinde tamamlanmazsa davanın açılmamasına karar verilir. Ayrıca dilekçeye yazılacak adres açık olması gerektiği gibi davacının tebligatına da elverişli omalıdır.

3-Davalının Ad-Soyad ve Adresi:
Davalının bu bilgilerinde daha çok adreste sorun çıkmakta. Kanunlarda bu konuyla ilgili bilgilendirme yapılmış. Davalının adresi bilinmiyorsa adresin araştırılması belirli şartlar altında avukatlara hak verilmiş. Eğer hiç bulunamıyorsa dilekçe içeriğine adres yazılmaz. Dilekçe davalıya ilanen tebligat ile bildirilir.
4-Davacının TC Kimlik Numarası:
Davacının bu bilgiyi kesinlikle dava dilekçesi içinde bildirmesi gerekir. Davalının tc kimlik numarasının bulunması zorunlu değildir. Eğer dilekçede davacının numarası bulunmazsa eksikliğin tamamlanması için bir hafta süre verilir. Eğer eksiklik düzeltilmezse dava açılamaz. Amaca ulaşılamamış olunur.

5-Davanın Konusu ve Açılma Nedeni:
Davaya konu olan olaylar yalın ve net bir şekilde anlatılmalı.
6-Talepler (Dava sonucunda ne elde etmek istiyorsunuz),
7-Yasal Dayanaklar,
8-Deliller,
9-Davaya konu olan olayın tarihi.
Dava dilekçesi yazarken bir avukattan hukuki yardım almanızı tavsiye ederiz.

Bu kategoride dilekçe yazımı anlatılmıştır. Sizler başka dilekçe çeşitleri hakkında bilgi edinmek istiyorsanız sitedeki kategorilerden bakabilirsiniz.

Devamını Gizle

Muvafakatname Örneği

Tarih 9 Eylül 2019

Bazı yetkilerinizi veya hakkınızı kullanması için üçüncü kişilere yetki verebiliyorsunuz. Bunun için de muvafakatname örneği hazırlayıp, vermeniz gerekiyor.  Evinizi satmak istediğinizde eşinizden, veraset ve intikal yoluyla bir…

Asliye Hukuk Dilekçesi

Tarih 28 Ağustos 2019

Malvarlığı haklarına ve şahıs varlığına ilişkin konularda asliye hukuk dilekçe örneği ile birlikte Asliye Hukuk Mahkemesine dava açabiliyorsunuz. Davaya konu olan olayı, ayrıntılı ve belgelerle dilekçenizde belirtmeniz,…

Feragat Dilekçesi

Tarih 25 Temmuz 2019

Hukuk mahkemeleri kanununda yer alan maddeye göre feragat etme işlemi davacının açtığı davadan kısmen ya da tamamen vazgeçme durumudur. Davadan vazgeçme yani feragat etme işleme yalnızca davacı…

Şikayet Dilekçesi

Tarih 23 Temmuz 2019

Şikayet dilekçesi yazacaksanız yazdığınız kurum ve kuruluşların önemi büyüktür. Çünkü, şikayet dilekçesini yazdığınız kuruma göre hitaben yazmanız gerekir. Şikayet, istek ya da öneriler için kurumların ilgili birimlerine…

Red Dilekçesi

Tarih 23 Temmuz 2019

Red ya da diğer adı ile itiraz dilekçesi, kurum ve kuruluşlara verilen resmi bir dilekçedir. Mahkeme kararına, sınav sonucuna, banka ürünlerine, hizmetlere ve daha birçok mağduriyetle sonuçlanan…

Replik Dilekçesi

Tarih 23 Temmuz 2019

Mahkemelerde davalı ile davacı arasında davaya konu olan iddialara cevap verme ve cevaba cevapla karşılık verme hakkı bulunuyor. Cevap dilekçeleri mahkemeye ibraz edilir. Davalı tarafından ibraz edilen…

Şahitlik Dilekçesi

Tarih 23 Temmuz 2019

Herhangi bir davada olay hakkında bilgi sahibi olan kişi şahit olarak nitelendirilir. Taraflardan birinin şahit göstermek istemesi durumunda şahitlerin adı, soyadı, kimlik bilgileri ve ikametgahları ile ilgili…

Bimer Şikayet Dilekçesi

Tarih 23 Temmuz 2019

Vatandaş ile devlet arasındaki iletişimi aktif bir şekilde kurmak isteyen vatandaşlar, dilekçe yazabilmektedir. Vatandaşlardan tarafından yazılan bimer şikayet dilekçesi yetkililer tarafından incelenmekte ve geri dönüş yapılmaktadır. Hızlı bir…

Karar Düzeltme Dilekçesi

Tarih 23 Temmuz 2019

Yargıtay temyiz istenen davada inceleme yaparak sonuç karar vermektedir. Fakat bazen karar düzeltme dilekçesi verilmesine ihtiyaç duyar. Yargıtayın bu inceleme sonucunda vermiş olduğu karara karşı karar düzeltme…

Vekalet Sunma Dilekçesi

Tarih 18 Temmuz 2019

Vekalet sunma dilekçesi ne yazılma amacı genel olarak davacı olan tarafın bir avukata vekalet vermeyi istemesidir. Birey açacağı bir dava ile ilgili kendisinin hak sahibi olduğunu iddia…

Kyok İtiraz Dilekçesi

Tarih 18 Temmuz 2019

Kyok, kovuşturmaya yer olmadığına dair karar olarak tanımlanabilir. Başka bir ifade ile takipsizlik kararıdır. Cumhuriyet savcısı yürüttüğü soruşturma neticesinde şüpheli kişi hakkında yeterli delili bulunmaması nedeni ile…

Süre Tutum Dilekçesi

Tarih 3 Temmuz 2019

Süre tutum dilekçesi ceza davaları ile iş davalarında kullanılan bir dilekçe türüdür. Ceza davalarında genellikle süre tutum dilekçesi kısa temyiz dilekçesi adıyla bilinir. Dilekçe sayesinde hakimin gerekçesiz…

İcra kesinleşmeden konulabilen ilamın temyiz edilmesi ile ilamın icrası durmaz. İlamın icrasının durması için teminat karşılığı Yargıtay’dan tehiri icra kararı alınması gereklidir. Tehiri icra talepli istinaf dilekçesi…

Avukat Mazeret Dilekçesi

Tarih 1 Temmuz 2019

Hâkimler duruşma tarihi verirken avukatların hangi duruşmalar girdiklerini ve dava tarihlerini bilmezler. Kendilerine uygun olan bir tarihi verirler. Avukatlar da, aldıkları davalar nedeniyle birçok duruşmaya girebiliyorlar. Bazen…

Avukatsız Boşanma Dilekçesi

Tarih 27 Haziran 2019

Evli çiftlerin birbiri ile anlaşamaması ve uzlaşamaması durumunda boşanma davaları açılarak evlilik akdinin sonlandırılması sağlanıyor. Bazı boşanma davalarında taraflar kendilerini müdafi için avukat ile yola çıkarken bazı…

İtiraz Dilekçesi

Tarih 12 Haziran 2019

İdare tarafından verilen kararların hukuki olarak durdurulmasını isteme, iptal davalarının sonucunda yapılabilir. Verilen karar doğrultusunda, aykırı oluşu nedeniyle zarar gören tarafın dava açma hakkı doğar. İptal davasına…

Yargıtaya Dilekçe

Tarih 24 Nisan 2019

Yargıtay ceza ve hukuk davaları sonuçlarının temyiz aşamasında değerlendirildiği en son merci olarak biliniyor. Herhangi bir mahkemeye taraf olan kişilerin yerel mahkeme kararlarına itiraz etmek için yargıtaya…