Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Lütfen Reklam Engelleme Eklentisini Pasif Duruma Getirip Sayfayı Yenileyiniz!

İçeriğimiz ile ilgilendiğiniz için mutluyuz, fakat reklamların getirdiği maddi destek olmadan sizler için kaliteli ve ücretsiz içerikler üretip paylaşmaya devam edemeyiz. Anlayışınız için teşekkürler.


Anasayfa / İtiraz / Borca İtiraz Dilekçesi

Borca İtiraz Dilekçesi

/
151 Views

Kendine borç tebliğ edilen kişi, bu borca sözlü veya yazılı olarak itiraz edebilmektedir. Borca itiraz kısmi ve bütünü şeklinde yapılabilmektedir. Borca itiraz etmek istediğinizde borca itiraz dilekçesi ile başvurunuzu yapıyorsunuz. Belirli bir süre içinde borca itiraz etmediğinizde borcu kabullenmiş sayılıyorsunuz. Bu yazımızda borca itiraz dilekçesi hakkında detaylı bilgiyi bulabilirsiniz.

Borca İtiraz Dilekçesi

Özel ve tüzel kişilerin, borca istinaden gelen ödeme emrine karşı yazılı olarak yaptıkları itiraza borca itiraz dilekçesi denilmektedir.  Dilekçe, ödeme emrinin tebliğinden 7 (yedi) gün içinde ilgili icra dairesine yazılması gerekmektedir.

İcra dairesi tarafından aleyhte başlatılan takip dava dosyasına sunulmak üzere yapılmalıdır.

Borca itirazın herhangi bir teknik hususu bulunmamaktadır. Önemli olan borca itiraz ettiğinizi belirtmiş olmanızdır. Bu nedenle dilekçenizi hazırlarken “benim borcum yok”, “borca itiraz ediyorum”. “borcumu ödedim” veya “borcum şarta bağlıdır. Ancak henüz şartlar gerçekleşmedi” şeklinde beyanda bulunabilirsiniz. Dilekçedeki bu gibi beyanlar kabul edilmekle birlikte “Benim borcum bu kadar değil, ödeme emrinde gösterilenden daha az…” gibi afaki bir beyan kabul görmemektedir. Bunun yerine “Benim borcum 150.000 TL değil, 85.000 TL’dir. Bu nedenle itiraz ediyorum” şeklinde bir beyanda bulunabilirsiniz. .

Genel anlamda dilekçe, ödeme emrine konu olan borcun tamamına veya bir kısmına itirazı kapsamaktadır. Dilekçenizi şu hususlardan biri için hazırlayabilirsiniz;

1- Borcun tümünü ret edebilirsiniz.

2- Borcun bir kısmını kabul etmeyebilirsiniz.

3- Borcu ödemiş olabilirsiniz.

4- Borcun kaynağı olan hukuki ilişki geçersiz olabilir.

5- Alacağın vadesi gelmemiş olabilir.

6- Alacak zaman aşımına uğramış olabilir.

7- Takip başlatan kişi, alacaklı olmadığı yönde itirazda bulunabilirsiniz.

Borca İtiraz Dilekçesi Örnekleri

Borca itiraz dilekçesi bir yerde kendini savunma, haklılığını ispat etme amacını güden dilekçe örneğidir. Bu nedenle usulüne uygun şekilde hazırlanmalı ve ilgili makama sunulmalıdır. Dilekçe içeriği her ne kadar sade olsa ve kolay gibi görülse de aceleye getirilmeden yazılmalıdır. Bu nedenle imzaya ve borca itiraz dilekçesi ya da borca ve yetkiye itiraz dilekçesi hazırlamadan önce borca itiraz dilekçe örnekleri incelemenizde yarar vardır.

İnternette yararlanabileceğiniz pek çok sayıda borca itiraz dilekçe örneği çeşitleri bulunmaktadır. Konular birbiriyle benzerlik gösterse de borç itiraz dilekçesi örneği ile borca kısmi itiraz dilekçesi örneği farklılık göstermektedir. Hangi konuyla ilgili itiraz dilekçesi yazacaksanız o konuyla ilgili borç itiraz dilekçe örneği indirmeniz daha doğru olacaktır.

Dilekçe örnekleri genelde belirli bir davayı içeren özellikte olmaktadır. Şayet indirdiğiniz dilekçe örneği boş şablon halinde değilse mutlaka sizi ilgilendirmeyen bölümleri siliniz. Dilekçe başlığı, dosya numarası, davalı-davacı kimlik bilgileri, konu, açıklama, hukuki deliller, sonuç ve istem sizin bilgilerinizi kapsamalıdır.

Borca İtiraz Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Ödeme emrine, diğer adıyla borca itiraz için matbu bir dilekçe formu bulunmamaktadır. Çizgisiz, beyaz bir A4 kağıdına (fotokopi kağıdı) mürekkepli kalemle -mavi veya siyah renkli- elle yazabileceğiniz gibi bilgisayardan da yazabilirsiniz. Dilekçenin daha etkili ve düzenli olmasını istiyorsanız bilgisayarda hazırlamanız daha doğru olacaktır.

Dilekçenizi hazırlarken belirli hususlara dikkat etmeniz önemlidir. Öncelikle borca itiraz dilekçesinde bulunması gerekenler şunlardır;

-İcra takibini başlatan icra müdürlüğü/icra mahkemesine hitaben dilekçe başlığı

– Dava dosyası numarası

-Davalı ve davacıların kimlik bilgileri, adresleri, TC kimlik numaraları, varsa avukat bilgileri

– Borca konu olan meblağ TL cinsinden mutlaka yazılmalıdır.

– Konu başlığı (Borca itiraz ediyorum/ Aleyhime …/…/……tarihinde ilamsız takibi ile birlikte doğan ödeme emrine yasal olarak itirazımdır/imza inkarında bulunuyorum vb. gibi)

 – İtiraz nedenleri (İtirazın hangi konuyla ilgili yapıldığı net şekilde belirtilmelidir. )

– Sonuç ve istem bölümü (Bu bölümde açıklanan nedenlerden dolayı icra takibinin durdurulması istenir. Takip nedeniyle oluşan giderler, varsa vekalet ücretleri alacaklı kısımdan alınması talep edilir.)

– İmza (Dilekçenin sağ alt köşesine tarih, adı ve soyadı yazıldıktan sonra imzalanmalıdır.)

Yukarıdaki hususlar göz önünde bulundurularak, bilgisayarda, dilekçenizi hazırlayabilirsiniz. Dilekçenizin çıktısını almadan önce detaylı bir şekilde tekrar gözden geçirin. Dilekçenizi mutlaka “saygılarımla arz ve talep ederim” şeklinde bitirdiğinizden emin olunuz. Çıktısını aldıktan sonra da imzalamayı unutmayınız.

İcra müdürlükleri veya mahkemeleri tarafından gönderilen ödeme emirlerine sözlü veya yazılı olarak itiraz edilebilmektedir. Yazılı olarak ödeme emri tebellüğ edildiğini takiben 7 gün içinde ilgili makama dilekçe ile başvurulması gerekmektedir. Dilekçe borcun tamamına itiraz için yazılabileceği gibi bir kısmına, imza veya yetki itirazı şeklinde de hazırlanabilmektedir.

Bu yazımızın yararlı olduğunu düşünüyorsanız paylaş butonuna basarak çevrenizle paylaşabilirsiniz. Aklınıza takılan soru veya önerilerinizi yorum olarak iletebilirsiniz.


  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin

Email Bülteni

Yeni yazılarımızdan hemen haberdar olmak için kayıt olun.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This div height required for enabling the sticky sidebar