Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Lütfen Reklam Engelleme Eklentisini Pasif Duruma Getirip Sayfayı Yenileyiniz!

İçeriğimiz ile ilgilendiğiniz için mutluyuz, fakat reklamların getirdiği maddi destek olmadan sizler için kaliteli ve ücretsiz içerikler üretip paylaşmaya devam edemeyiz. Anlayışınız için teşekkürler.


Anasayfa / Kurumsal / Mobbing Dilekçesi

Mobbing Dilekçesi

/
6901 Views

Mobbing, kelime anlamı itibari ile bir iş yerinde çalışan kişilerin amirleri tarafından baskı altına alınması ve psikolojik olarak yıpratılmaları anlamına geliyor. Çalışanlara uygulanan mobbing uygulamaları bir suç olarak görüldüğü için böyle bir durum ile karşılaşan kişilerin mobbing dilekçesi yazarak içinde bulundukları durumları üst makamlara bildirebiliyorlar. Çalışanlar dilekçe yazarak dilekçede belirtilen hususları belirttiklerinde ilgili makam tarafından belirtilen hususlar konusunda araştırma ve inceleme yapılıyor. 

Mobbing Dilekçesi Örneği

Private File - Access Forbidden
Private File - Access Forbidden

Mobbing Dilekçesi Nasıl Yazılır / Doldurulur?

Mobbing dilekçesi yazılırken şu hususlara dikkat edilmesi gerekiyor;

  • Kişinin kendisine yapılan psikolojik ve fiziksel baskının boyutunu,
  • Baskıların kişilerin ruh durumunda oluşturduğu tahribatı
  • Baskı, şiddet ve cinsel istismar gibi mobbing unsurlarının kişide çalışma arzusunu ne şekilde etkilediği,
  • Mobbing unsurlarının uygulandığı sırada bu duruma şahit olan kişi ya da kişilerin varlığı gibi bilgiler mobbing dilekçesi içerisinde belirtilmelidir. Gerekli görülmesi durumunda bu kişilerin ifadelerine ihtiyaç duyulacağı için bu hususun belirtilmesi oldukça önemlidir. 

Mobbing dilekçesi yazılırken dikkat edilmesi gereken en önemli konu iddia edilen konuların net bir şekilde dile getirilmesidir. Bu durum dilekçenin içerik anlamında dikkate alınmasıdır. Yaşanılan sorun ve sıkıntıların ne olduğu konusunda detaylı bilgi verilmediği sürece ilgili makam yerinde bir araştırma yapamayacağından mobbing uygulandığını iddia eden kişilerin mobbing dilekçesi ile detaylı bilgilendirmeler yapmaları gerekiyor.

Çalıştığı yerde mobbinge maruz kalan kişilerin yazmış oldukları mobbing dilekçesinin en alt kısmına yaşamış oldukları sıkıntıları maddeler halinde ve açık dille yazmaları gerekiyor. Bu unsurların belirtilmesi mobbingin şiddetinin ne boyutta olduğunu göstereceğinden uygulanacak olan yaptırımlar konusunda da belirleyici olacaktır. 

Mobbing Dilekçesi Nereye Verilir / Nereye Gönderilir? 

Çalışanlar hangi kamu kurum ve kuruluşlarda çalışırlarsa çalışsınlar mobbing ile karşı karşıya kaldıklarında şikayet hakları gizlidir. Mobbing ile karşılaşmaları durumunda yaşamış oldukları sorun ve sıkıntılarının ne olduğu konusunda detaylı bir dilekçe yazarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına dilekçelerini gönderebiliyorlar.

Genellikle özel sektörde çalışan kişilerin mobbing karşısındaki şikayetlerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bakıyor. Ancak kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan devlet memuru statüsündeki çalışanların yaşamış olduğu mobbing uygulamalarına çalışmış oldukları kurumun bağlı olduğu bakanlık bakıyor. Bu nedenle dilekçeler özel sektörde çalışanlar için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Kamuda çalışanlar ise çalıştıkları kamu kuruluşunun bağlı olduğu bakanlığa yazmaları gerekiyor. 

Ne Zaman Sonuçlanır?

İster kamuda ister özel sektörde çalışanlar olsun yaşamış oldukları mobbing ile ilgili şikayetlerini dilekçe ile üst makamlara müracaat ettiklerinde dilekçe içeriğinde yer alan hususlar ilgili makamlar tarafından inceleniyor. Yapılan incelemelerde iddia edilen sorunların incelenmesi maddi delillere göre yapılıyor.

Bir iş yerinde güvenlik kamerası varsa ya da mobbing uygulamasına şahit olan başka bir çalışan varsa onların beyanları da uygulanacak olan yaptırım için oldukça önemli. Bu nedenle tüm bu araştırmalar belli bir süre aldığından netice bu araştırmaların sonucunda netleşiyor. 

Nasıl Geri Çekilir / İptal Edilir?

Mobbing dilekçesi her iki tarafın uzlaşma sağlaması durumunda şikayetçi olan tarafın geri çekme ya da iptal dilekçesi ile iptal edilebiliyor. Bu nedenle bu işlem için ikinci bir dilekçenin yazılması gerekiyor.


  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin

Email Bülteni

Yeni yazılarımızdan hemen haberdar olmak için kayıt olun.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This div height required for enabling the sticky sidebar