Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Lütfen Reklam Engelleme Eklentisini Pasif Duruma Getirip Sayfayı Yenileyiniz!

İçeriğimiz ile ilgilendiğiniz için mutluyuz, fakat reklamların getirdiği maddi destek olmadan sizler için kaliteli ve ücretsiz içerikler üretip paylaşmaya devam edemeyiz. Anlayışınız için teşekkürler.


Anasayfa / Adliye / Boşanma Cevap Dilekçesi

Boşanma Cevap Dilekçesi

/
91 Views

Boşanma davaları anlaşmalı veya çekişmeli olarak görülmektedir. Çekişmeli olarak görülen davalarda, davalı, davacının beyan dilekçesine cevap verme yani cevap dilekçesi yazma hakkı bulunmaktadır. Bu durum sadece çekişmeli boşanma davalarında uygulanmaktadır. Anlaşmalı boşanmalarda dilekçe aşamaları bulunmamaktadır. Bu yazımızda boşanma cevap dilekçesi hakkında detaylı  bilgiyi bulabilirsiniz.

Boşanma Cevap Dilekçesi

Çekişmeli olarak görülen boşanma davalarında dilekçe aşamaları uygulanmaktadır. Yani, dava tebligatı davalıya ulaştığında, davalı iki haftalık süre içinde boşanmaya cevap dilekçesi yazma hakkı bulunmaktadır. Davacı da yine aynı şekilde kanuni süre olan iki haftalık süre içinde boşanma davasında cevaba cevap dilekçesi yazabilmektedir.  

Boşanma cevap dilekçesi, davacının yazdığı dilekçeye yanıt, karşı tarafın iddialarını çürütme amacına yöneliktir. Bu nedenle hukuki kurallar çerçevesinde yazılmalıdır. Bu hak kullanılmadığında davacının dilekçesindeki iddialar ve savunmalar kabul edilmiş sayılmaktadır.

Davacının yazdığı dilekçe, davalıya tebliğ edildiği tarihten itibaren iki haftalık süre içinde davanın görüldüğü mahkemeye hitaben yazılmaktadır.

Boşanma Cevap Dilekçesi Örnekleri


Boşanma, etkileri daha uzun süren ve birçok kişiyi etkileyen bir olay olduğundan, bu  süreci doğru planlamalı ve hak kaybına uğramamak adına etkili ve doğru bir cevap dilekçesi hazırlamalısınız. Etkili bir dilekçeyi nasıl hazırlayacağınız konusunda tereddüdünüz bulunuyorsa boşanmaya cevap dilekçesi örneği çeşitlerini inceleyebilirsiniz. Her ne kadar konu ve içerikleri farklı olsa da temelde boşanma cevap dilekçesi örneği

çeşitleri aynı şablon içinde yer almaktadır. Sizin tek yapmanız gereken, sizi ilgilendirmeyen bilgileri silip, kendi bilgilerinizi yazmaktır.

Örnek dilekçeler arasında sadece cevap dilekçeleri bulunmuyor. Bunlarla birlikte boşanma cevaba cevap dilekçesi örneği çeşitleri bulunuyor. Şayet, boşanma davasında davacı durumundaysanız, davalının yazdığı cevap dilekçesine boşanma cevaba cevap dilekçesi yazma hakkınız bulunuyor. Bunu da nasıl yazacağınızı öğrenmek için boşanma davası cevaba cevap dilekçesi örneği indirip, inceleyebilirsiniz.

Boşanma Cevap Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Boşanma cevap dilekçesi hazırlarken, genel dilekçe kurallarına riayet etmelisiniz. Öncelikli olarak dilekçenizi hazırlarken şu hususlara dikkat etmelisiniz;

1- Dilekçe başlığı (davanın görüldüğü ……… Aile Mahkemesine hitaben yazılmalıdır. Sayfanın ne tam üstünde ne de yanlarda olmamalıdır. Bilgisayarda word formatında hazırlarsanız başlık ortalamasını rahat yapabilirsiniz. )

2- Başlığın altına mutlaka dava dosya numarasını yazıyorsunuz.

3- Davalı olarak kendi kimlik bilgilerinizi ve davacının kimlik bilgilerini yazıyorsunuz.

4- Konu yan başlığı olarak, davaya cevabınızı sunduğunuzu, isterseniz karşı dava veya davanın reddi talebinizin olduğunu yazabilirsiniz.

5- Açıklama kısmına, davacının iddialarına karşı kendi iddialarınızı yazıyorsunuz. Karşı tarafın iddialarını çürüten her türlü delil ve kanıtı yazmayı unutmayınız. Ayrıca karşı tarafın evlilik sürecindeki kusurlarını da ekleyebilirsiniz.

6- Şayet siz de boşanmak istiyorsanız, karşı tarafın  kendini haklı gösterir boşanma nedenlerini çürüten karşı savunmanızı yapabilirsiniz. Örneğin, şiddet veya aldatma gibi geçerli sebepleri, hukuki delillerle ispatlayıp karşı dava açabilirsiniz.

7- Sonuç ve İstem yan başlığında sunduğunuz nedenlerden dolayı ya boşanmayı kabul etmeyip davanın reddini talep ediyorsunuz ya da karşı dava açıp, tazminat talebinde bulunabiliyorsunuz. Ayrıca mahkeme masraflarının da karşı tarafa yüklenmesi talebinde bulunmayı unutmayınız.

8- Dilekçenizi tamamladıktan sonra son bir kontrolünü yapmayı unutmayınız. Özellikle imla ve yazım hatalarını düzeltmeyi unutmayınız. Sayfa düzenlemesini üst bölümdeki araçlardan yapabilirsiniz. Dilekçenin çıktısını aldıktan sonra mahkemeye sunduğunuz belgeleri eklemeyi ve dilekçenizi imzalamayı da unutmayınız.

Boşanma Dilekçesine Cevap Verilmezse Ne Olur?

Boşanma davaları, etkileri uzun süre devam eden davalardandır. Evlilik öncesi ve sonra edinilen mallar, eşyalar, tazminat, nafaka, çocukların velayeti, çocuklarla görüşme zamanları gibi pek çok konunun hesaplanması gerekmektedir.

Davacının boşanma talepli dilekçesinin bir nüshası davalıya tebliğ edilmektedir. Davalı da tebellüğ ettiği tarihten itibaren iki hafta içinde dilekçedeki iddialara yanıt verme hakkı bulunmaktadır. Şayet boşanma davasında cevap dilekçesi verilmemesi durumunda dilekçedeki bütün hususlar kabul edilmiş sayılmaktadır. Mahkeme de dilekçedeki iddialara göre karar verebilmektedir.

Boşanma Davasında Cevap Dilekçesi ile Tazminat İstenebilir mi?

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 174. maddesinin bir ve ikinci fıkralarında boşanan çiftlerden kusursuz veya daha az kusurlu olanın hem maddi hem de manevi tazminat isteme hakkı bulunmaktadır. Bu hak dava ve cevap dilekçeleriyle kullanılmakla birlikte karşı tazminat davası açarak da kullanılabilmektedir.

Davalı, kendisine tebliğ edilen boşanma dilekçesine yazdığı boşanma cevap dilekçesinde tazminat talebi isteminde bulunabilmektedir. Bunu da dilekçenizin hem açıklama hem de sonuç ve istem bölümlerinde istediğiniz meblağı yazarak, belirtebiliyorsunuz.

Boşanma cevap ve cevaba cevap dilekçeleri sadece çekişmeli boşanma davalarında uygulanabilmektedir. Anlaşmalı boşanmalarda böyle bir uygulama yoktur. Davalı kendisine tebliğ edilen boşanma dilekçesini aldıktan sonra iki hafta içinde cevap dilekçesini yazması gerekmektedir. Bu hakkını kullanmadığı taktirde davacının bütün iddialarını kabul etmiş sayılmaktadır. Aynı şekilde davacı da davalının yazdığı cevap dilekçesine iki haftalık süre içinde cevaba cevap dilekçesi yazma hakkı bulunmaktadır.

Bu yazımızın yararlı olduğunu düşünüyorsanız paylaş butonuna basarak çevrenizle paylaşabilirsiniz. Aklınıza takılan soru veya önerilerinizi yorum olarak iletebilirsiniz.


  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin

Email Bülteni

Yeni yazılarımızdan hemen haberdar olmak için kayıt olun.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This div height required for enabling the sticky sidebar