Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Lütfen Reklam Engelleme Eklentisini Pasif Duruma Getirip Sayfayı Yenileyiniz!

İçeriğimiz ile ilgilendiğiniz için mutluyuz, fakat reklamların getirdiği maddi destek olmadan sizler için kaliteli ve ücretsiz içerikler üretip paylaşmaya devam edemeyiz. Anlayışınız için teşekkürler.


Anasayfa / Dava / Dava Dilekçesi

Dava Dilekçesi

/
2140 Views

Türk hukuk sisteminde çeşitli anlaşmazlığa karşı gelen birçok dava türü söz konusu. Kişiler haksızlığa uğradıkları konular hakkında mağduriyetlerinin giderilmesi için hangi tür dava konusu ise o dava konusuna ait dava dilekçesi yazarak haklarını hukuk önünde arayabiliyorlar.

Ancak dilekçeyi yazarken dikkat edilmesi gereken konu davanın konusuna hitap eden mahkemeye yazılmasıdır. Çünkü her mahkeme kendi alanı içerisindeki davalardan sorumludur ve bu sorumluluk alanları içerisinde davanın neticelenmesine karar verir. 

Hakkınızda veya müdahil olduğunuz bir dava var ise bu linkten görebilirsiniz. Giriş yapmak için E-devlet şifrenizi girmeniz gerekmektedir.

Dava Dilekçesi Örneği

Private File - Access Forbidden
Private File - Access Forbidden

Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır / Doldurulur?

Dava dilekçesi mahkeme tarafından konunun ele alınması açısından oldukça önemlidir. Dava dilekçesinde sağ üst köşeye dilekçenin yazıldığı tarih atılır. Orta kısma ise davanın konusuna göre ilgili mahkemenin ismi yazılır.

Başlığın sol alt kısmına davanın konusu, davalı ve davacı ad soy ad, kimlik numarası ve kişisel bilgileri yazılır. Aynı zamanda davalının uğramış olduğu haksızlığı belirten konuya ait hukuk ya da ceza kanunlarındaki ilgili maddeler de eklenmelidir.

Bu bölümler doldurulduktan sonra davanın konusu bölümüne geçilir. Bu bölümde davalı yaşadıklarını, uğradığı manevi ve maddi sıkıntıları ve neticede talep ve dileklerini mahkemeye bildirir. 

Hangi dava için dilekçe arıyor iseniz Arama sayfamızdan arayabilirsiniz.

Dava Dilekçesi Nereye Verilir / Gönderilir?

Davalı olan taraf tarafından yazılan dava dilekçesi, hangi mahkemenin alanına giriyor ise o mahkemeye bu dilekçe ile başvuru yapılması gerekiyor. Davalı bulunduğu yerdeki adliyeye giderek adliyenin tevzi bürosuna dava dilekçesini vermesi ile birlikte ilk adım atılmış oluyor.

Tevzi bürosu tarafından belirlenen dava harcı davalı tarafından adliye veznesine yatırıldıktan  ve yatırıldığına dair evrakın tevzi bürosuna teslim edilir. Sonra dava dilekçesinin bağlı olduğu mahkeme ve mahkemenin esas numarası belirlenerek davalıya bu konuda bilgi veriliyor.

Tevzi bürosunda mahkeme dosyası oluşturularak dava dosyası ilgili mahkemenin kalemine görevliler tarafından götürülüyor. 

Dava Dilekçesi Ne Zaman Sonuçlanır?

Davalı tarafından yazılan dava dilekçesi ilgili mahkeme kalemine gönderildikten sonra mahkeme tarafından dava dilekçesi büyük bir titizlikle inceleniyor. Dava dilekçesindeki konuların hukuk ya da ceza kanunlarına aykırılık söz konusu ise bu durumda mahkeme davanın kabulüne karar vererek dava sürecinin başlamasını sağlıyor.

Tüm bu süreçler ilgili mahkemenin yoğunluğuna göre değişiklik gösteriyor. Çok yoğunluk söz konusu ise belli bir süre sonra neticeleniyor. Ancak yoğunluk fazla değilse en kısa süre içerisinde dava dilekçesinin neticelenmesi sağlanıyor. 

Nasıl Geri Çekilir / İptal Edilir?

Dava dilekçesi mahkemeye verildikten ve mahkeme tarafından gerekli incelemelere başlandıktan sonra tarafların uzlaşması durumunda dilekçe geri çekilebiliyor. Ancak ilgili davanın kamu davası olmaması gerekiyor.

Eğer kamu davası ise mağdur olan davalının davanın geri çekilmesine ya da iptal edilmesine dair bir dilekçe ile başvurusu olsa bile mahkemedeki dava süreci devam eder. Tarafların uzlaşmasından sonra davalı olan tarafın ya da avukatının dilekçenin geri çekilmesi ya da iptal edilmesi adına ikinci bir dilekçe yazarak mahkemeye ibraz etmeleri gerekiyor.

Bu dilekçenin mahkemeye ulaşması ile birlikte mahkeme eğer konu kamu davasına dönüşmemiş ise davalının talebini kabul ederek dava dilekçesini geri çekiyor ya da iptal edebiliyor. Bu işlem ile birlikte mahkeme davanın geri çekildiğini ya da iptal edildiğini davalıya ya da avukatına tebliğ ederek bildiriyor. 


  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin

Email Bülteni

Yeni yazılarımızdan hemen haberdar olmak için kayıt olun.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This div height required for enabling the sticky sidebar