Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Lütfen Reklam Engelleme Eklentisini Pasif Duruma Getirip Sayfayı Yenileyiniz!

İçeriğimiz ile ilgilendiğiniz için mutluyuz, fakat reklamların getirdiği maddi destek olmadan sizler için kaliteli ve ücretsiz içerikler üretip paylaşmaya devam edemeyiz. Anlayışınız için teşekkürler.


Anasayfa / Adliye / Boşanma Dilekçesi

Boşanma Dilekçesi

/
2952 Views

Evli çiftler arasındaki uyumsuzluk nedeni ile Medeni Kanunda belirtilen maddelere istinaden evlilik akdinin neticelendirilmesi konusu boşanma davaları ile oluyor. Bu nedenle boşanma davası başvurusu için boşanma dilekçesi yazılması gerekiyor. Boşanma dilekçesinin yazımı da belli bir kural ve usule göre yerine getirilmelidir. Boşanma dilekçesinde boşanma davasının türünün çekişmeli mi yoksa anlaşmalı boşanmamı olduğu ayrıntılı bir şekilde dile getirilmelidir. 

Boşanma Dilekçesi Örneği

Private File - Access Forbidden
Private File - Access Forbidden

Boşanma Dilekçesi Nasıl Yazılır / Doldurulur ?

Boşanma dilekçesi mahkemeye sunulmadan önce hazırlanması gereken bir dilekçe türüdür. Bu dilekçe boşanma davasının niteliğini ve özelliğini belirtmesi açısından büyük önem arz ediyor. Boşanma dilekçesinde dilekçenin sağ üst köşesine tarih orta kısmına ise ilgili aile mahkemesinin ismi yazılır. Hemen alt kısma ise davanın konusu,davalı ve davacı adı soy adı ve kimlik bilgileri ile varsa tanıkların ad soy ad ve kimlik bilgileri yazılmalıdır. Bu bilgilerin girilmesinden sonra davanın konusuna ve açıklamasına geçilir. Davaya konu olan olayların net bir şekilde dile getirildiği bu bölümde aynı zamanda talep ve istekler de dile getirilmelidir. Davanın konusunun yazılmasından sonra en alt kısma boşanma dilekçesi sahibinin adı soyadı ve imzasının olması gerekiyor. 

Boşanma Dilekçesi Nereye Verilir / Nereye Gönderilir?

Boşanma davası dilekçesi davalı ya da avukatı tarafından yazıldıktan sonra Nöbetçi Aile Mahkemesine teslim edilir. Bunun için dava dilekçesinin tam ve net olduğundan, boşanmaya esas olan nedenlerin hukuki dayanaklarının olup olmadığından emin olunduktan sonra bağlı bulunan adliyeye gidilerek adliyenin tevzi bürosuna başvuru yapılması gerekiyor. Tevzi bürosu boşanma dilekçesi ile resmi işlemlere başlayarak ilgili mahkeme ve esas numarasını tespit ederek davalıya bu konuda bilgi veriyor. Boşanma davasının mahkemesi ve mahkemeye ait esas numarasının tespit edilebilmesi için belli bir dava harcının davalı tarafından ödenmesi gerekiyor. Sonraki işlemde ise ilgili aile mahkemesi dava dosyasını ele alarak gerekli inceleme ve araştırmalarını yapıyor. 

Boşanma Davası Ne Zaman Sonuçlanır?

Boşanma davalarının kesin bir neticelenme süresi söz konusu değildir. Bu hem davanın konusuna hem de türüne göre değişiklik gösteriyor. Boşanma davaları anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davası olarak ikiye ayrılıyor. Her iki tarafın her konuda anlaşması ile neticelenen davalar anlaşmalı boşanma davaları olarak biliniyor. Bu davalar her iki tarafın protokol hazırlaması ile tek celsede bitiyor. Ancak çekişmeli boşanma davalarında durum daha farklı olarak seyrediyor. Çünkü çekişmeli boşanma davalarında tazminat, varsa çocukların velayetleri, nafaka ve eşya paylaşımı gibi birçok konu olduğundan mahkeme her bir anlaşmazlığa neden olan konuları ayrı ayrı ele aldığı için bu tür davalar daha uzun süreli devam ediyor. 

Boşanma Davası Nasıl Geri Çekilir / İptal Edilir?

Boşanma davası devam ederken çiftler arasında uzlaşma sağlanabiliyor. Çiftler görüşüp uzlaşma sağlayarak evliliklerine devam etme kararı aldıklarında davalı tarafın davanın görüldüğü aile mahkemesine davanın geri çekilmesi ya da iptal edilmesi anlamında talepte bulunması söz konusu olabiliyor. Ancak davalı böyle bir durumda ilgili mahkemeye boşanma davasının geri çekilmesi ya da iptal edilmesi anlamında dilekçe ile başvurması gerekiyor. Mahkeme davalının bu talebini dikkate alarak  davanın sona erdiğini ya da iptal edildiğini karar olarak her iki tarafa tebliğ ederek davanın neticelenmesini sağlıyor. 


  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin

Email Bülteni

Yeni yazılarımızdan hemen haberdar olmak için kayıt olun.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This div height required for enabling the sticky sidebar