Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Lütfen Reklam Engelleme Eklentisini Pasif Duruma Getirip Sayfayı Yenileyiniz!

İçeriğimiz ile ilgilendiğiniz için mutluyuz, fakat reklamların getirdiği maddi destek olmadan sizler için kaliteli ve ücretsiz içerikler üretip paylaşmaya devam edemeyiz. Anlayışınız için teşekkürler.


Anasayfa / Adliye / İş Mahkemesi Dilekçesi

İş Mahkemesi Dilekçesi

/
1879 Views

İş konuları ile ilgili çözümsüzlükler iş mahkemesi aracılığı ile çözülüyor. Dava sürecinin başlatılması için ilk aşamada iş mahkemesi dilekçesi hazırlanması gerekir. Mahkemeler işçi ile iş veren arasındaki uyuşmazlığın çözümünde görevli olduğu gibi, mağdur olan ve haksızlığa uğrayan tarafın tespit edilmesi konusunda detaylı araştırmalar yapıyor. Özellikle iş hukuku kapsamında ele alınan bu konular, iş mahkemelerinin belli bir araştırma yapması neticesinde sonuçlanıyor.

İş Mahkemesi Dilekçe Örneği

Private File - Access Forbidden
Private File - Access Forbidden

İş Mahkemesi Dilekçesi Nasıl Yazılır / Doldurulur?

İşçi ile iş veren arasındaki anlaşmazlıkların çözümü için öncelikle iş mahkemelerine dava dilekçesi yazılması gerekiyor. Özellikle iş mahkemesi dilekçesi konusunda belirli konulara dikkat etmek ve dilekçeyi usulüne göre doldurmak ve yazmak gerekiyor. Öncelikle dilekçenin en üst kısmına ilgili mahkemenin adı yazılır. Bu bölüme hitap başlığı denir. Sonraki aşamada ise davanın konusu, taraflar, tanıklar, davalı ve davacının kimlik bilgileri ve adres bilgileri yazılır. Genel olarak iş mahkemesi dilekçesi sağ üst köşesine dilekçenin tarihi yazılır. Dilekçenin konusu bu bilgilerin hemen altına yazılır. Konunun anlaşılır ve detaylı yazılması gerekir. Konunun bitimi ile birlikte iş mahkemesi dilekçesi sahibinin adı, soy adı ve imzası atılır. 

İş Mahkemesi Dilekçesi Nereye Verilir Nereye Gönderilir?

İş mahkemesi dilekçesi yazıldıktan sonra dilekçenin resmi anlamda işleme alınabilmesi için yasal sürecin başlaması gerekiyor. Bunun için dilekçe sahibi iş mahkemesi dilekçesini bağlı bulunduğu adliyeye giderek bizzat İş mahkemeleri tevzi bürosuna vermeleri gerekiyor. Bu işlem ile birlikte tevzi büroları belli bir dava harcının ödenmesi için dilekçe sahibini vezneye gönderiyor. Dava dilekçesinin işleme alınabilmesi için harç ödemesi yapıldıktan sonra dilekçe sahibinin iş mahkemesi ve esas numarası belli oluyor. Bu dilekçe ilgili İş mahkemesine dosya haline getirilerek görevliler tarafından teslim ediliyor. Bundan sonraki süreçte ise iş mahkemesi dilekçenin incelemesini yaparak duruşma tarihini belirliyor. 

İş Mahkemesi Davası Ne Zaman Sonuçlanır?

İş mahkemesi davalarının sonuçlanma hızları davaların niteliklerine göre değişiklik gösteriyor. Eğer ki anlaşmazlık ve uyuşmazlık konusunda detaylı bir konu söz konusu ise mahkeme öncelikle bu konuların incelenmesine önem veriyor. Yapılan incelemeler neticesinde mahkemenin mağdur olan ile mağdur edenin tespitine ilişkin kesin kanaat oluşuyor. Kesin kanaat sonrasında ise mahkemenin kesin kararı her iki tarafa ya da avukatlarına tebliğ ediliyor. Kapsamlı bir dava 1 yıl için de neticelenebiliyor. Ancak basit bir konuya bağlı davalarda dava 2 ya da 3 ay sonucunda neticeleniyor.

İş Mahkemesi Davası Nasıl Geri Çekilir/ İptal Edilir?

Bazı durumlarda dava açılmasına rağmen ve dava devam ederken davacı ile davalı arasında uzlaşma gerçekleşebiliyor. Böyle bir durumda davalı olan tarafından davanın iptaline ya da geri çekilmesine esas olmak üzere ikinci bir dilekçe yazarak iş mahkemesine ibraz etmeleri gerekiyor. Davanın geri çekilmesi ya da iptal edilmesi için yazılan dilekçe ile birlikte mahkeme değerlendirme yaparak davanın işleyişini durdurarak genel bir karar ile bu durumu her iki tarafa ya da avukatlarına tebliğ ederek bildiriyor. Ancak dava temyiz aşamasına gelmiş ise yerel mahkemenin davanın iptali ya da geri çekilmesi ile ilgili bir tasarrufu olmuyor. Bu nedenle davanın iptali ya da geri çekilmesi için temyiz aşamasından önce gerekli işlemlerin yapılması gerekiyor. 


  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin

Email Bülteni

Yeni yazılarımızdan hemen haberdar olmak için kayıt olun.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This div height required for enabling the sticky sidebar