Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Lütfen Reklam Engelleme Eklentisini Pasif Duruma Getirip Sayfayı Yenileyiniz!

İçeriğimiz ile ilgilendiğiniz için mutluyuz, fakat reklamların getirdiği maddi destek olmadan sizler için kaliteli ve ücretsiz içerikler üretip paylaşmaya devam edemeyiz. Anlayışınız için teşekkürler.


Anasayfa / Adliye / İstinaf Dilekçesi

İstinaf Dilekçesi

/
2129 Views

Yeniden başlama olarak da ifade edilen istinaf, verilmiş olan nihai hükmün bozulması için tanınan bir haktır. İlk derece mahkemesinin verdiği bir hükmün ikinci derece mahkemeler tarafından bozulmasının talebi mümkündür. Hüküm bozdurmak için ise davalının istinaf dilekçesi ile başvuru yapması gerekiyor. Bir tür kanun yolu olan istinaf, davanın ikinci kez görüşülmesine olanak tanır.

İstinaf Dilekçesi Örneği

Private File - Access Forbidden
Private File - Access Forbidden

İstinaf Dilekçesi Nasıl Yazılır / Doldurulur?

Dava dosyasına taraf olan herkes tarafından istinaf başvurusu yapılabilir. Verilen kararın hem maddi hem de hukuk bakımından yeniden karara bağlanması için istinaf dilekçesi hazırlanmalıdır. Peki dilekçenin nasıl doldurulması gerekir?

  • İstinaf yoluna başvuracak kişiye ait kimlik bilgileri dilekçede yer almalıdır.
  • Dilekçe davalı ya da davacı vekili tarafından verilecekse vekilin kimlik bilgilerinin de belirtilmesi gerekir.
  • Dilekçede ilk derece mahkemesinin vermiş olduğu karar ve mahkeme konusu bulunmalıdır.
  • Esas yönünden başvuru sebeplerinin yanı sıra sonuç ve istem de belirtilmelidir.

Davaya dair belgelerin ve hukuka aykırılığa ait sebeplerin de dilekçede yer aldığından emin olmalısınız. Varsa ek belgelerin de dilekçede belirtilmesi önemli konulardandır.İstinaf Dilekçesi Örneği

İstinaf Dilekçesi Nereye Verilir / Nereye Gönderilir?

Dosyaya taraf olan ve istinaf başvurusu yapacak olan kişiler dilekçeyi kararı veren mahkemeye iletebilir. Tercihe göre başka bir mahkemeye de verilebilir. Dilekçeyi alan mahkeme başvuruyu bölge mahkemesine iletecektir. Başvuru Bölge Adliye Mahkemesi defterine kaydedildikten sonra başvuru sahibine ücretsiz bir başvuru belgesi verilecektir. Dilekçe karar mahkemesi dışında bir mahkemeye verilirse yukarıdaki işlemler tamamlandıktan sonra karar mahkemesine derhal gerekli bilgilendirme yapılır. Dosya kararı veren mahkeme tarafından sadece belirtilmiş mahkeme ile kalmayıp Bölge Adliye Mahkemesine de gönderilmek durumundadır. Dilekçenin kabul edilmesi için karar tarihinden itibaren 7 gün içerisinde istinaf başvurusunda bulunmak gerekir.

Ne Zaman Sonuçlanır?

İstinaf başvuru yapıldıktan sonra mahkeme ön inceleme aşamasını gerçekleştirerek dilekçeyi işleme alır ya da reddeder. Olağan bir kanun yolu olan istinaf başvuruları hükmün icrasını durdurma özelliğine sahip değildir. İstinafa elverişli kararlar 7 gün içerisinde bir dilekçe ile mahkemeye bildirilebilir. Yapılan başvurudan sonra mahkemenin cevap hakkı doğmaktadır. İstinaf sürecinin sonuçlanması için geçecek olan süre Bölge Adliye Mahkemelerinin yoğunluğuna bağlı olarak değişebiliyor. Karşı tarafın da cevap süresinin 7 gün olduğunu belirtmekte yarar bulunuyor. Süreç tamamlandıktan sonra mahkeme yargılamanın tekrarı için gün belirleyecektir. Bazı durumlarda mahkeme yapılırken bazı durumlarda mahkeme dava dosyası üzerinden tamamlanır.

Nasıl Geri Çekilir / İptal Edilir?

İstinaf yoluna gitmek için verilen dilekçenin iptali söz konusu olabiliyor. Geri çekme için ise yine dilekçe ile başvuru yapmak gerekiyor. Taraflarca verilen istinaf dilekçesi hangi mahkemeye verilmişse iptal dilekçesi de aynı mahkemece kabul edilir. İptal dilekçesinde hak sahibinin haklarından ve istinaftan feragat ettiğinin belirtilmesi gerekir. Eğer varsa dilekçeye dosyalar da eklenebilir. Dilekçenin geri çekilmesi gibi ilk derece mahkemesinin verdiği karardan sonra da istinaf hakkından vazgeçildiğine dair bir beyanda bulunmak mümkündür. Geri çekme işlemi için de dilekçe verme için uygulanan adımların takip edilmesi gerekir. Kararı veren mahkeme gibi herhangi bir mahkemeye de başvuru yapılabilir. Talep karar mahkemesine ve bölge adliye mahkemesine başvuruyu alan mahkemece bildirilecektir. 

Adliye ile ilgili tüm dilekçelerimizin Alfabetik dizilmiş haline buradan ulaşabilirsiniz: Tüm Dilekçeler


  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin

Email Bülteni

Yeni yazılarımızdan hemen haberdar olmak için kayıt olun.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This div height required for enabling the sticky sidebar