Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Lütfen Reklam Engelleme Eklentisini Pasif Duruma Getirip Sayfayı Yenileyiniz!

İçeriğimiz ile ilgilendiğiniz için mutluyuz, fakat reklamların getirdiği maddi destek olmadan sizler için kaliteli ve ücretsiz içerikler üretip paylaşmaya devam edemeyiz. Anlayışınız için teşekkürler.


Anasayfa / Adliye / Yargıtaya Dilekçe

Yargıtaya Dilekçe

/
3838 Views

Yargıtay ceza ve hukuk davaları sonuçlarının temyiz aşamasında değerlendirildiği en son merci olarak biliniyor. Herhangi bir mahkemeye taraf olan kişilerin yerel mahkeme kararlarına itiraz etmek için yargıtaya kararın temyiz edilmesi için dilekçe yazmaları gerekiyor.

Yazılan dilekçenin belli usuller çerçevesinde yerine getirilmesi gerektiğinden bu usullerin çok iyi bilinmesi gerekiyor. Bu nedenle son karar merci olan yargıtaya dilekçe gönderme işleminde genellikle taraflar avukatlarından destek alıyor. 

Yargıtaya Dilekçe Örneği

Private File - Access Forbidden
Private File - Access Forbidden

Yargıtay’a Dilekçe Nasıl Yazılır / Doldurulur?

Yerel mahkeme gerekçeli kararını taraflara tebliğ ettiği günden geçerli olmak üzere 15 gün içinde tarafların Yargıtay’a temyiz etmek hakları söz konusuz. Bunun için de yargıtay’a dilekçe yazılması gerekiyor. Yargıtaya dilekçe yazılırken dilekçenin sağ üst köşesine tarih mutlaka yazılmalıdır. Sayfanın orta kısmına ise yargıtayın ilgili birimi yazılmalıdır.

Başlığın alt kısmına ise gerekçeli kararı veren mahkemenin ismi ve esas numarasının özellikle belirtilmesi gerekiyor. Yerel mahkemenin gerekçeli kararının tarihi ve tebliğ tarihi özellikle ayrı bir alt başlık ile belirtilmelidir.

Sonraki aşamada ise yerel mahkemenin hangi kararına itiraz edildiği açıklamalı bir şekilde yazılmalı ve en son bölüme de temyiz eden tarafın adı soy adı ve imzası gerekiyor. 

Eğer dilekçe yazımı konusunda yeterli bilgiye sahip değilseniz daha önceden yazdığımız Dilekçe Nedir? sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yargıtaya Dilekçe Nereye Teslim Edilir / Gönderilir?

Yerel mahkemenin gerekçeli kararının taraflara ya da tarafların avukatlarına tebliğ edildiği günden itibaren 15 gün süre içerisinde yargıtay’a dilekçe usulü ile itiraz edilebiliyor.

Taraflar itiraza konu olan konuları dilekçelerine detaylı bir şekilde yazarak yargıtay’a dilekçe sunulması için gerekçeli kararı veren ilgili mahkeme kanalı ile dilekçenin yargıtaya yasal süre içerisinde teslim edilmesi sağlanıyor.

Direk yargıtaya dilekçe gönderme söz konusu değildir. Temyiz dilekçeleri sadece gerekçeli kararı veren mahkeme aracılığı ile yargıtaya gönderilebiliyor. 

Yargıtaya Dilekçe Ne Zaman Sonuçlanır?

Yargıtaya, yerel mahkeme aracılığı ile gönderilen dilekçeler yargıtay alt kurulları tarafından usulüne uygun olarak yazılıp gönderilip gönderilmediğine bakılıyor.

Özellikle dilekçenin yerel mahkeme kararından itibaren 15 günlük süre içerisinde gönderilip gönderilmediği oldukça önemli. Bu sürenin aşılması durumunda taraflar temyiz haklarını kullanamıyorlar.

Eğer dilekçeler usulüne uygun bir şekilde yasal süre içerisinde yazılıp gönderilmiş ise yargıtayın çalışma yoğunluğu göz önünde bulundurularak dilekçenin kabulüne ya da reddine karar veriliyor. Bu durum tamamı ile yargıtayın yoğunluğu ve davanın niteliği ile olan bir durum olarak dikkat çekiyor. 

Yargıtaya Dilekçe Nasıl Geri Çekilir / İptal Edilir?

Yerel mahkemenin gerekçeli kararının taraflara tebliğ edilmesinden sonraki 15 günlük süre içerisinde yargıtaya temyiz edilme durumu söz konusu olduğundan temyiz dilekçesinin yerel mahkeme kanalı ile yargıtaya gönderilmesi gerekiyor.

Dilekçenin kurallara ve yasal süreye uygun bir şekilde yargıtaya gönderilmesinden sonra yargıtay temyiz dilekçelerini incelemeye alıyor. İnceleme safhasında taraflar temyiz etmiş oldukları hususlardan vazgeçme durumunun doğmasına bağlıdır. Yargıtayın temyiz dilekçesi ile ilgili karar vermeden temyiz talebinden vazgeçtiklerine dair ikinci bir dilekçeyi yerel mahkeme kanalı ile yargıtaya göndermeleri mümkün oluyor.

Bu dilekçe ile birlikte temyiz dilekçesinin geri çekilmesi ya da iptal edilmesi talebinde bulunulduğu için yargıtay bu dilekçeyi de işleme alarak bir önceki dilekçe olan temyiz dilekçesinin geri çekilmesi ya da iptali hakkında karar verebiliyor. Karar yerel mahkeme kanalı ile taraflara tebliğ ediliyor. 

Aradığınız bilgiyi içeriğimizde bulamadı iseniz: Yargıtay Resmi Sitesi


  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin

Email Bülteni

Yeni yazılarımızdan hemen haberdar olmak için kayıt olun.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This div height required for enabling the sticky sidebar