Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Lütfen Reklam Engelleme Eklentisini Pasif Duruma Getirip Sayfayı Yenileyiniz!

İçeriğimiz ile ilgilendiğiniz için mutluyuz, fakat reklamların getirdiği maddi destek olmadan sizler için kaliteli ve ücretsiz içerikler üretip paylaşmaya devam edemeyiz. Anlayışınız için teşekkürler.


Anasayfa / Diğer / İzin Dilekçesi

İzin Dilekçesi

/
3077 Views

Çalışanların en doğal ve kanuni haklarından birisi de yıllık izinleridir. Kamuda ve özel sektörde çalışanlar kanunla belirtilen usullere göre izinlerini kullanabiliyorlar. İzin kullanmak isteyen kişiler çalışmış oldukları kurumun personel işleri ile ilgilenen departmanına izin dilekçesi yazarak izin talebinde bulunabiliyorlar. İzin dilekçeleri ilgili personel departmanı tarafından incelenerek usulüne uygun bir şekilde yazılmışsa işleme alınarak çalışanların talep ettikleri izin süreçleri başlamış oluyor.

İzin Dilekçesi Örneği

Private File - Access Forbidden
Private File - Access Forbidden

İzin Dilekçesi Nasıl Yazılır / Doldurulur

Çalışanlar, çalışmış oldukları kurumların personel işlerine dilekçe yazarak gerekli taleplerini iletiyorlar. Çalışanlar tarafından yazılan dilekçe belli bir usule göre yazılması gerekiyor. Yazılan bu dilekçeler resmi bir evrak statüsünde olmasından dolayı anlaşılır sade bir dille yazılması gerekiyor.

İzin dilekçesi yazılırken;

  • İzin talebinde bulunan personelin yeterli izin hakkının olması,
  • Talep edilen izin süresinin diğer çalışanların izinleri ile denk gelmemesi ve iş yerindeki işleyiş düzeninin bozulmamasına,
  • Çalışanların izinlerinin belli bir düzene göre yapılmış olmasına dikkat edilmelidir. Bu hususlara dikkat edilmesi ile birlikte çalışanlar ilgili birime izin dilekçesi yazabiliyor.  

İzin dilekçesi yazılırken yıllık, mazeret, babalık gibi izin türlerinden hangisi talep edilecek ise dilekçe içerisinde mutlaka bu hususun belirtilmesi gerekiyor. Bazı kurumlar fazla çalışma karşılığında çalışanlarına fazla mesai izni vermesinden dolayı fazla mesai iznini kullanmak isteyenlerim dilekçelerinde bu talebi belirtmeleri gerekiyor. 

İzin Dilekçesi Nereye Verilir / Nereye Gönderilir?

İzin dilekçesi izin işlerine onay verecek kurumun ilgili departmanına hitaben yazılarak gönderilir ya da sunulur. Yazılan dilekçe içinde hangi tarih aralığında izin kullanılmak istendiği mutlaka belirtilmelidir. Aynı zamanda mevcut olan yasal izin süresinin üzerinde izin talebinde bulunulmak usulen uygun olmayacağı için izin talebinde bulunacak olan kişilerin mevcut toplan izin sürelerini öğrenmeleri dilekçe açısından oldukça önemli olacaktır. 

Dilekçe içerisinde yer alan bilgilerin eksik ya da hatalı olması dilekçenin iptal olmasına neden olabiliyor. Bu nedenle dilekçenin usulüne uygun bir şekilde içerdiği bilgilerin eksiksiz ve hatasız olarak doldurulması dilekçenin işleme alınabilmesi için oldukça önemlidir. 

Ne Zaman Sonuçlanır

İzin dilekçesi, izin talebinde bulunan kişilerin talep ettikleri tarihlerden önce sonuçlanması gerektiğinden ilgili kurumun personel departmanı tarafından belirtilen tarihlerden önce dilekçe işleme alınarak onaylanması gerekiyor. İzne ayrılma ve iznin bitiş tarihi dilekçe içerisinde net bir şekilde belirtileceğinden dilekçelerin verildiği andan itibaren işleme alınması olası bir mağduriyetin ortaya çıkmaması için büyük önem taşıyor. İncelenen dilekçeler en kısa süre içerisinde sonuçlanarak talep sahibine bu konuda bilgilendirmeler yapılıyor. 

Nasıl Geri Çekilir / İptal Edilir?

İzin için dilekçe yazan ve dilekçeyi ilgili departmana ibraz eden kişiler izne çıkmadan vazgeçmeleri durumunda sunmuş oldukları dilekçelerin iptal edilmesi için ikinci bir dilekçe yazmaları gerekiyor. İptal ya da geri çekme dilekçeleri izin tarihi içerisinde yazılmış ise iznin geri kalan kısmı iptal ediliyor. Ancak izin başlamadan önce geri çekme ya da iptal dilekçesi yazılması durumunda izin tamamen iptal edilerek belirtilen süre yeniden çalışanın izin hanesine yazılıyor.

İptal ya da geri çekme dilekçeleri ilgili departmana sunulduktan kısa bir süre sonra işleme alınarak talep edilen iptal işlemleri en kısa süre içerisinde gerçekleşiyor. 


  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin

Email Bülteni

Yeni yazılarımızdan hemen haberdar olmak için kayıt olun.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This div height required for enabling the sticky sidebar