Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Lütfen Reklam Engelleme Eklentisini Pasif Duruma Getirip Sayfayı Yenileyiniz!

İçeriğimiz ile ilgilendiğiniz için mutluyuz, fakat reklamların getirdiği maddi destek olmadan sizler için kaliteli ve ücretsiz içerikler üretip paylaşmaya devam edemeyiz. Anlayışınız için teşekkürler.


Anasayfa / Adliye / Karar Düzeltme Dilekçesi

Karar Düzeltme Dilekçesi

/
4041 Views

Yargıtay temyiz istenen davada inceleme yaparak sonuç karar vermektedir. Fakat bazen karar düzeltme dilekçesi verilmesine ihtiyaç duyar.

Yargıtayın bu inceleme sonucunda vermiş olduğu karara karşı karar düzeltme başvurusu yapılabilmektedir. Herhangi bir hüküm hakkında yargıtay tarafından verilen temyiz incelemesi kararına karşı düzeltme yolunun açık olması halinde dilekçe ile başvuru yapılabilmektedir. Karar düzeltme yolu verilen kararın tekrar incelenerek hataların ortadan kaldırılmasını sağlayan bir kanun yoludur. 

Karar Düzeltme Dilekçesi Örneği

Private File - Access Forbidden
Private File - Access Forbidden

Karar Düzeltme Dilekçesi Nasıl Yazılır / Doldurulur? 

 • Başvuru için verilecek olan karar düzeltme dilekçesi eksiksiz bir şekilde doldurulmalıdır.
 • Bu dilekçede düzeltme isteyen kişinin kimlik bilgileri dikkatli bir şekilde doldurulmalıdır.
 • Varsa vekil bilgileri girilmelidir. 
 • Kararın düzeltilmesi istemine gerekçe olan durumların açık bir biçimde maddeler halinde yazılması gerekmektedir. 
 • Yürütmenin durdurulmasını gerektiren hukuki nedenler maddeler halinde açıkça belirtilmelidir.
 • Sonuç ve istem bölümünde ise dilekçeye konu olan kararın onanmasına yönelik istem belirtilmelidir. 
 • Aynı zamanda yeni düzeltme kararı verilinceye kadar yürütmenin durdurulması isteminde bulunulmalıdır. 
 • Dilekçede konu olan kararı veren Danıştay dairesi, karar tarihi ve karar sayısı gibi tüm bilgilere yer verilmelidir.
 • Son olarak dilekçenin altına,  kişinin adı soy adı ve imzası bulundurulmalıdır. 

Karar Düzeltme Dilekçesi Nereye Verilir / Nereye Gönderilir? 

Eksiksiz bir biçimde doldurulan dilekçenin zamanınsa ve doğru bir yolla işleme konulması önem arz etmektedir. Karar düzeltme dilekçesinin kararın tebliğ tarihten itibaren 15 içerisinde verilmesi gerekmektedir. Dilekçenin eksiksiz olarak doldurulması ve zamanında verilmesi gerekmektedir. Hazırlanan karar düzeltme dilekçesi verilebilecek yerler şu şekildedir. 

 • Karar düzeltme isteminde bulunan kişinin bulunduğu yerin mahkemesine verilebilmektedir. 
 • Asıl hükmü vermiş olan mahkemeye elden teslim edilebilmektedir. 
 • Karar düzeltme dilekçesi ayrıca doğrudan temyiz merciine de verilebilmektedir. 

Ne zaman Sonuçlanır?

Verilen dilekçenin sonuçlanma süreci oldukça önemlidir. Karar düzeltme dilekçesinin sonuçlanma süresi de farklılık gösterebilmektedir. Bu farklılık dilekçeye konu olan davaya bakan mahkemeye göre değişmektedir. 

 • Asliye Ticaret Mahkemesi, Denizcilik İhtisas Mahkemesi, Asliye Hukuk Mahkemesi, Aile Mahkemesi, Tüketici Mahkemesi, Kadastro Mahkemesi, Fikri Ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi,  15 Gün 
 • İcra Mahkemesi (HUKUK)  10 GÜN 
 •  Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi, Sulh Ceza Mahkemesi, İcra Mahkemesi (Ceza), Asliye Ceza Mahkemesi -30 Gün 
 • İDARE MAHKEMESİ – İdare ve vergi mahkemelerinin vermiş oldukları kararlara karşı bölge idare mahkemeleri tarafından, itiraz üzerine verdikleri kararlar hakkında kararın tebliğ tarihi devamındaki 15 GÜN
 • Vergi Mahkemesi- İdare ve vergi mahkemelerinin verdikleri kararlara karşı bölge idare mahkemelerinin itirazına karşılık verdikleri kararlar hakkında kararın tebliğ tarihinden itibaren, bu tarihin devamındaki  15 GÜN
 • Danıştay -Kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 GÜN
 • Sayıştay – Yazılı bildirim tarihinden itibaren 15 GÜN

Nasıl Geri Çekilir / İptal Edilir? 

Dilekçenin işleme alınması ve onaylanma süresi bulunmaktadır. Verilen karar düzeltme dilekçesi düzeltme isteyen kişinin başvurusu ile geri çekilebilmektedir. Ancak bu noktada dilekçenin işleme alınmış olmaması önemlidir.

Kişi davasından feragat edebilmektedir. Bu durumda dilekçe işleme alınsa dahi mahkeme feragat nedeni ile karar düzeltme dilekçesine red cevabı verecektir. Mahkemenin vereceği karar ile dava kesin çözüme kavuşturulmuş olmaktadır. Bu da davanın tekrar düzeltmeye gitmesi ve tekrar dava konusu olma durumunu ortadan kaldırmaktadır. 


 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Linkedin

Email Bülteni

Yeni yazılarımızdan hemen haberdar olmak için kayıt olun.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This div height required for enabling the sticky sidebar