Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Lütfen Reklam Engelleme Eklentisini Pasif Duruma Getirip Sayfayı Yenileyiniz!

İçeriğimiz ile ilgilendiğiniz için mutluyuz, fakat reklamların getirdiği maddi destek olmadan sizler için kaliteli ve ücretsiz içerikler üretip paylaşmaya devam edemeyiz. Anlayışınız için teşekkürler.


Anasayfa / Adliye / Kıymet Takdirine İtiraz Dilekçesi

Kıymet Takdirine İtiraz Dilekçesi

/
4835 Views

İcra takibi nedeni ile borçlu olan tarafın malları hazcedilme durumu söz konusu ise icra memuru hazcedilecek olan malın değerini tespit ederek tutanağa geçirir. Ancak borçlu olan taraf hazcedilecek olan malın icra müdürlüğü tarafından belirlenen değerine itiraz edebiliyor. Böyle bir durumda borçlu olan ile icra müdürlüğü arasındaki uyuşmazlığın çözümü için bilir kişi ve kıymet takdirine itiraz dilekçesi

Borçlunun hazcedilecek malın değerine itiraz edebilmesi için kıymet takdirine itiraz dilekçesi yazması gerekiyor. Bu dilekçenin yazılması ile birlikte mahkeme tarafından bilir kişi atanarak malın gerçek değeri konusunda tespitlerin yapılması sağlanıyor. 

Kıymet Takdirine İtiraz Dilekçesi Örneği

Private File - Access Forbidden
Private File - Access Forbidden

Kıymet Takdirine İtiraz Dilekçesi Nasıl Yazılır / Doldurulur?

Borçlunun icra müdürlüğü tarafından malına değer biçilmesi neticesinde borçlu tarafından itiraz edilmebilmesi için belirli hususların yerine gelmesi gerekiyor. Bunlar;

  • Borçlunun icra müdürlüğü tarafından malının değer biçilmesi neticesinde biçilen değerin düşük olduğunu belgelemesi gerekiyor. Malı alırken fiyatı ve alınan malın süresi gibi konular malın değeri konusunda ip uçları veriyor.
  • Borçlunun kıymet takdirine itiraz dilekçesi yazabilmesi için emsal kararları da göz önünde bulundurması gerekiyor,
  • Borçlunun ön talepte bulunması ve bu ön talebin mahkemece kabul görmesi gerekiyor.

Nereye Verilir / Nereye Gönderilir?

Borçlu tarafından icra müdürlüğünün malına karşı değer biçmesi neticesinde kıymet takdirine itirazda bulunabilmesi için ilgili mahkemeye kıymet takdirine itiraz dilekçesi yazması gerekiyor. İlgili mahkeme borçlu tarafından verilen kıymet takdirine itiraz dilekçesi ile gerekli incelemeleri yaparak yasal süreci başlatır.

Yasal süreç içerisinde mahkeme bilirkişi atayarak borçlunun malının fiyat üzerinden değerinin belirlenmesini ister. Bilirkişi gerekli araştırmaları yaparak malın fiyat cinsinden değerini tespit ederek bunu tutanak altına alır. Bilirkişinin tutanağı bilirkişi tarafından mahkemeye gönderilir ve mahkeme ilgili tutanağa istinaden aradaki uyuşmazlığı çözer. 

Ne Zaman Sonuçlanır?

Borçlu tarafından verilen itiraz dilekçesi mahkeme tarafından inceleniyor. Ancak bu sürecin ne zaman sonuçlanacağı ile ilgili kesin bilgi mahkemece atanan bilirkişinin yapacağı inceleme ve tutacağı tutanağın mahkemeye ulaşması ile belli oluyor. Bu durum kısa bir süre içerisinde gerçekleşirken bazı durumlarda belli bir süreyi de alabiliyor. Bu da malın niteliğine göre değişiklik gösterebiliyor. 

Mahkeme yasal sürecin sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi için bilir kişi ataması yaptıktan sonra bilir kişiye 30 günlük yasal süre veriyor. Bu yasal süre içerisinde bilir kişi raporunu tutamamış ise bir defaya mahsus olmak üzere mahkemeden ek süre talep edebiliyor. 

Nasıl Geri Çekilir / İptal Edilir?

Borçlu mahkeme marifeti ile icra müdürlüğünün malın değeri konusunda dilekçe ile itirazda bulunduktan sonra mahkeme gerekli araştırmaların yapılması için işleme başlıyor. Ancak bu süre içerisinde borçlu itirazdan vazgeçmek isteyebiliyor. Bunun için de yine aynı mahkemeye kıymet taktirine itiraz dilekçesinin geri çekilmesini ya da iptal edilmesini ikinci bir dilekçe ile talep edebiliyor.

Mahkeme geri çekme ve iptal dilekçesini inceleyerek kısa süre içerisinde dilekçe ile edilen talebin iptal edilmesine karar veriyor ve icra müdürlüğünün belirlediği değere hükmediyor. Böylelikle yasal süreç başlamış oluyor ve icra müdürlüğünün belirlediği değer üzerinden borçlunun borcu tahsil ediliyor. 


  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin

Email Bülteni

Yeni yazılarımızdan hemen haberdar olmak için kayıt olun.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This div height required for enabling the sticky sidebar