Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Lütfen Reklam Engelleme Eklentisini Pasif Duruma Getirip Sayfayı Yenileyiniz!

İçeriğimiz ile ilgilendiğiniz için mutluyuz, fakat reklamların getirdiği maddi destek olmadan sizler için kaliteli ve ücretsiz içerikler üretip paylaşmaya devam edemeyiz. Anlayışınız için teşekkürler.


Anasayfa / Adliye / Kyok İtiraz Dilekçesi

Kyok İtiraz Dilekçesi

/
2291 Views

Kyok, kovuşturmaya yer olmadığına dair karar olarak tanımlanabilir. Başka bir ifade ile takipsizlik kararıdır. Cumhuriyet savcısı yürüttüğü soruşturma neticesinde şüpheli kişi hakkında yeterli delili bulunmaması nedeni ile kamu davası açılmasına gerek görülmemesini ifade eder. Kyok ile savcılık soruşturma dosyasını kapatma kararı alır. Davalı bu karara itiraz için kyok itiraz dilekçesi hazırlar.

Kyok İtiraz Dilekçesi Örneği

Private File - Access Forbidden
Private File - Access Forbidden

Kyok İtiraz Dilekçesi Nasıl Yazılır / Doldurulur?

Savcılık genel olarak şüpheli hakkında soruşturma yapar. Suç işlenip işlenmediğini hakkında araştırma yapar ve şüphelinin suçun faili olup olmadığını araştırır. Savcılık soruşturma yaparken her türlü belge, bilgi ve delilleri titizlik ile değerlendirmektedir. Araştırmalarda deliller yeterli olmadığında KYOK kararı alınır. Bu karar sorguya çekilen şüpheliye, suçtan zarar gören ve önceden ifadesi alınan bireylere de bildirilir. Verilen bu kararda itiraz hakkı, mercii ve süresi de yer alır.

Dilekçe Cumhuriyet Başsavcılığına yazılır. İtiraz eden, vekili, şüpheli, suç, suç tarihi, itiraz konusu, itiraz edilen karar, kararın tebliğ tarihi, itiraz nedenleri netice ve talepler başlıkları altında bilgiler dilekçe de yer alır.

Kyok İtiraz Dilekçesi Nereye Verilir / Nereye Gönderilir?

Yapılan itirazlar cumhuriyet savcılığının kararının yerinde olmadığı gerekçesi ile üst mercilere başvurulmasıdır.

Suçtan zarar gören ya da müşteki kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kendisine tebliğ edildiği tarihiden itibaren 15 gün içinde itiraz edebilir. İtiraz kararı veren Cumhuriyet savcısının yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesinin bulunduğu sulh ceza hakimliğine yapılır.
Kovuşturmaya yer olmadığına dair karara karşı kyok itiraz dilekçesi ile itiraz edilir. Bu dilekçede kamu davasının açılmasını gerektirebilecek deliller ve olaylar belirtilmelidir.

Ne Zaman Sonuçlanır?

Yapılan itiraz Sulh ceza hakimliğinin önüne gider. İtiraz hakkında dosyada bulunan evrak üzerinden değerlendirme yapılabilir. Ya da karar verebilmek adına yeni delillerin toplanmasına karar verilebilir. Bu durumda soruşturma genişleyecektir. Eğer Sulh Ceza Hakimliği davanın genişletilmesi kararı isterse bu husus açıkça belirtilir. Bu yer Cumhuriyet başsavcılığından talepte bulunabilir.

Sulh ceza hakimliği soruşturma açmak için yeterli nedenler bulamadığında ise yapılan itiraz gerekçeler göstererek reddeder. İtiraz edeni giderlere mahküm eder. Dosyayı ise Cumhuriyet savcısına gönderir. Savcı Sulh ceza hakimliğinin verdiği kararı itiraz edene ve şüpheliye bildirir.

Sulh ceza hakimliği itiraz edenin kyok itiraz dilekçesi üzerindeki gerekçelerini haklı bulursa kovuşturmaya yer olmadığına dair kararı kaldırır. Bu durumda Cumhuriyet başsavcısı iddianame düzenleyerek mahkemeye vermelidir.

Bunlar dışında Cumhuriyet savcısının kamu davası açmada taktir yetkisi de vardır. Savcı yetkisini kullanarak dava açmayabilir. Savcı takdir yetkisini kullandığında Sulh Ceza hakimliği sadece takdir hakkının yerinde kullanılıp kullanılmadığını denetler. Sulh Ceza hakimliği savcının takdir hakkını kullanması durumunda bu kararın yerinde olmadığı gerekçesi ile kamu davası açılması için karar alamaz.

Nasıl Geri Çekilir / İptal Edilir?

5271 sayılı ceza muhakemeleri kanunun yer alan kovuşturmaya yer olmadığına dair karara karşı 15 gün içinde itiraz edilebilir. Yapılan bu itiraz Sulh ceza mahkemesine ulaştığında işleme alınır ve belirli adımlar takip ederek sonuca bağlanır. Yapılan itirazlar sonucunda başvuru reddedilir ise karar kesinleşir. Bu itirazı iptal etmek adına Sulh Ceza hakimliğine haklı gerekçeler ve deliller sunarak dilekçe verilebilir. Ancak tüm masraflar itiraz edene kesilecektir.


  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin

Email Bülteni

Yeni yazılarımızdan hemen haberdar olmak için kayıt olun.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This div height required for enabling the sticky sidebar