Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Lütfen Reklam Engelleme Eklentisini Pasif Duruma Getirip Sayfayı Yenileyiniz!

İçeriğimiz ile ilgilendiğiniz için mutluyuz, fakat reklamların getirdiği maddi destek olmadan sizler için kaliteli ve ücretsiz içerikler üretip paylaşmaya devam edemeyiz. Anlayışınız için teşekkürler.


Anasayfa / Diğer / Seminer Dilekçesi

Seminer Dilekçesi

/
2267 Views

Seminer, genel anlamda bir ürün ya da hizmetin tanıtımı olabileceği gibi bir şirket ya da firmanın çalışma usullerini yerine getirmek için çalışanların ve yetkililerin bir araya gelmesi ile oluşturulan toplantılara verilen isimdir. Şirket ve firmalar seminer organizasyonu yapmak için çeşitli makamlardan izin almak zorunda kalabiliyorlar. Bu izin alma işlemini de seminer dilekçesi ile belirterek talep ediyorlar. İlgili makamlar talep edilen yer ve tarihte seminer yapılması açısından herhangi bir sorun yoksa onay vererek seminerin yapılmasını kabul ediyorlar. 

Seminer Dilekçesi Örneği

Seminer Dilekçesi Nasıl Yazılır / Doldurulur?

Seminer dilekçesi sadece özel sektörde kendisine yer bulan şirket ya da firmalar için değil aynı zamanda kamu kurum ve kuruluşlarında bulunan çalışanlar için de yapılabiliyor. Seminer dilekçesinin usulüne uygun bir şekilde yazılabilmesi için;

  • Sektörel anlamda belli bir konu üzerine seminer yapılacağının resmi duyurular ile bildirilmesi,
  • Seminerde görevli olan çalışanların bağlı oldukları kurumların en üst amirliğine dilekçeyi yazarak seminer ile ilgili gerekli izinleri alması,
  • Seminer tarihi ve süresinin dikkate alınarak bu süre içerisinde görevli personelin idari izinli olmasının sağlanması gerekiyor. 

Bu hususlar dilekçe içerisinde olması gerektiği gibi bu hususlara dikkat edilerek yazılan seminer dilekçesi ilgili makamlarca onaylanıyor. 

Nereye Verilir / Nereye Gönderilir?

Çalışanların kendi çalıştıkları kurumlarının iş tanımı ile ilgili üst makamlarca düzenlenen seminerlere katılabilmeleri için çalışmış oldukları kurumların onay vermesi gerekiyor. Bunun için seminere katılması gereken çalışanlar seminer dilekçelerini kendi çalıştıkları kurumların en üst makamlarına ya da personel işleri birimine vermeleri gerekiyor.

Verilen seminere katılma talep dilekçesi ilgili kurumun ilgili birimleri tarafından incelenerek seminer tarihinde adı geçen personel ya da personellerin idari izinli olarak seminerlere katılmaları konusunda onay veriyor. 

Ne Zaman Sonuçlanır?

Seminer dilekçesi çalışa tarafından ilgili makama sunulduktan sonra ilgili makam seminer tarihinden önce dilekçeyi işleme alarak dilekçenin onaylanmasını sağlaması gerekiyor. Bu nedenle seminer dilekçesi içeriğinde seminer tarih ve saatlerinin seminerin nerede yapılacağının net bir şekilde belirtilmesi gerekiyor. İlgili makamlarca bu tarih, yer ve süreler dikkate alınarak dilekçenin onaylanma süreci belirleniyor. 

Nasıl Geri Çekilir / İptal Edilir?

Üst makamların belirli bir konu hakkında seminer yapılacağını duyurmasından sonra seminere katılacak olan kişilerin isimleri belli olabildiği gibi seminere katılacak olan kişilerin çalıştıkları kurumlarca belirlenmesi de istenebiliyor.

Başlangıçta duyurulan seminer ilanına istinaden seminere katılmak istediğini dilekçe ile kurumuna ibraz eden kişiler sağlık ya da ailevi nedenlerden dolayı seminere katılma talebinin iptal edilmesi için iptal dilekçesi yazarak durumunu belirterek seminere katılmaktan vazgeçtiğini beyan edebiliyor.

Seminere katılma talep dilekçesinin iptal edilmesi için yazılan dilekçeler çalışanın kendi kurumunun en üst amirliğine teslim edilmesi gerekiyor. Yapılan inceleme neticesinde talep iptal edilerek durum kişilere bildiriliyor. 

Bazı durumlarda seminere katılacak olan kişilerin isim listeleri en üst makam tarafından belirlenmiş ise alt makam listede yer alan bazı kişilerin kritik görevlerde bulunmasından dolayı seminere katılmaması gerektiğini en üst makama bildirebiliyorlar. En üst makam bu talebi değerlendirerek seminer listesinde yer alan isimlerde bu talebe karşılık değişiklik yapabiliyor. 


  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin

Email Bülteni

Yeni yazılarımızdan hemen haberdar olmak için kayıt olun.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This div height required for enabling the sticky sidebar