Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Lütfen Reklam Engelleme Eklentisini Pasif Duruma Getirip Sayfayı Yenileyiniz!

İçeriğimiz ile ilgilendiğiniz için mutluyuz, fakat reklamların getirdiği maddi destek olmadan sizler için kaliteli ve ücretsiz içerikler üretip paylaşmaya devam edemeyiz. Anlayışınız için teşekkürler.


Anasayfa / Diğer / Müdür Yardımcılığından İstifa Dilekçesi

Müdür Yardımcılığından İstifa Dilekçesi

/
16124 Views

Herhangi bir kurumda müdür yardımcısı pozisyonunda çalışanlar çalışmış oldukları pozisyondan ayrılmak isteyebiliyorlar. Müdür yardımcılığı görevinden ayrılmak istenmesinin çeşitli nedenleri olabiliyor. Bu nedenle müdür yardımcılığından istifa etmek isteyen kişiler bulunmuş oldukları kurumun en üst amirliğine müdür yardımcılığından istifa dilekçesi yazması gerekiyor. Yazılan bu dilekçenin kurum amirliği tarafından incelenmesi neticesinde kişinin talebi olumlu ya da olumsuz bir netice ile sonuçlanarak ilgili kişiye sözlü ve yazılı olarak bilgilendirme yapılıyor. 

Müdür Yardımcılığından İstifa Dilekçesi Örneği

Private File - Access Forbidden
Private File - Access Forbidden

Müdür Yardımcılığından İstifa Dilekçesi Nasıl Yazılır / Doldurulur?

Müdür yardımcılığı pozisyonunda çalışan kişilerin müdür yardımcılığından istifa etmesini talep etmesi için şu kriterlerin yerine getirilmiş olması gerekiyor;

  • Müdür yardımcılığından neden istifa etmek istendiğinin net bir şekilde müdür yardımcılığından istifa dilekçesi ile belirtilmesi gerekiyor,
  • İstifanın kabul edilmesi durumunda müdür yardımcılığı pozisyonunda başka bir kişinin görevlendirilebilmesi,
  • İstifa sonrasında müdür yardımcısı olarak görev yapabilecek başka kimse yok ise istifa talebi saklı tutularak ileri bir tarih için karar verilebiliyor,

İstifa nedeninin kişinin kişisel istekleri mi yoksa kurumsal bir aksamaya mı bağlı olduğunun müdür yardımcılığından istifa dilekçesi ile belirtilmesi gerekiyor. 

Müdür Yardımcılığından İstifa Dilekçesi Nereye Verilir / Nereye Gönderilir?

Müdür yardımcısı olarak çalışan kişilerin bu görevlerinden istifa etmek istemeleri durumunda bu taleplerinin değerlendirilebilmesi için görev yapmış oldukları kurumun personel işleri birimine müdür yardımcılığından istifa dilekçesi ile başvurması gerekiyor. İlgili birim bu talebi değerlendirerek bağlı olduğu en üst makama bu dilekçeyi göndererek en üst makamdan dilekçenin neticelenmesini bekler.

En üst makamın dilekçeyi incelemesi ile birlikte istifa talebi kabul edilirse talep sahibinin çalışmış olduğu kurum müdürlüğüne dilekçenin cevabı talep sahibine tebliğ edilmesi için gönderilir. Bu işlem ile birlikte kişinin istifa talebi kabul edilmiş olur ve kişi müdür yardımcılığı pozisyonundan ayrılır. 

Ne Zaman Sonuçlanır?

Müdür yardımcılığı pozisyonundan istifa etmek isteyen kişiler dilekçe yazdıktan sonra ilgili makamlarca dilekçenin incelenmesi ve incelemenin neticesinde bir sonuca varılmasını beklemesi gerekiyor. Eğer ki istifa talebi kabul edildikten sonra müdür yardımcılığı pozisyonu için herhangi bir kişinin görevlendirilememesi durumu söz konusu ise istifa dilekçesi hakları saklı kalmak üzere askıya alınabiliyor.

Tüm şartlar yerine getirilmiş ise dilekçe incelenerek en kısa süre içerisinde ilgili talep sahibine yazılı olarak bildirilerek çalışmış olduğu pozisyondan istifa ettiğini ve bunun kabul edildiği bildiriliyor. 

Nasıl Geri Çekilir / İptal Edilir?

Çeşitli nedenlerden dolayı çalışmış oldukları kurumun müdür yardımcılığı görevinden istifa eden kişiler belli bir süre sonra bu durumdan vazgeçmek isteyebiliyorlar. Dilekçe yazarak istifalarının kabul edilmesini isteyen kişiler vazgeçmeleri durumunda yeniden bir dilekçe yazarak istifa taleplerinin geri çekilmesini ya da iptal edilmesini ikinci bir dilekçe ile talep edebiliyorlar.

Yazılan ilk istifa dilekçesinin iptal edilmesi ya da geri çekilmesi için neticelenmemiş olması gerekiyor. Eğer ki dilekçe neticelenmiş ve ilk dilekçedeki talep kabul edilmiş ise geri çekme ya da iptal dilekçesi işleme alınmıyor. Bu nedenle istifa talep dilekçesinin neticelenmemesine dikkat edilmeli geri çekme veya iptal dilekçesinin de zamanında yazılarak çalışılan kuruma ibraz edilmesi gerekiyor. Geri çekme dilekçesi incelenerek en kısa süre içerisinde işleme konuluyor. 


  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin

Email Bülteni

Yeni yazılarımızdan hemen haberdar olmak için kayıt olun.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This div height required for enabling the sticky sidebar