Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Lütfen Reklam Engelleme Eklentisini Pasif Duruma Getirip Sayfayı Yenileyiniz!

İçeriğimiz ile ilgilendiğiniz için mutluyuz, fakat reklamların getirdiği maddi destek olmadan sizler için kaliteli ve ücretsiz içerikler üretip paylaşmaya devam edemeyiz. Anlayışınız için teşekkürler.


Anasayfa / Adliye / Red Dilekçesi

Red Dilekçesi

/
3522 Views

Red ya da diğer adı ile itiraz dilekçesi, kurum ve kuruluşlara verilen resmi bir dilekçedir. Mahkeme kararına, sınav sonucuna, banka ürünlerine, hizmetlere ve daha birçok mağduriyetle sonuçlanan durumlara itiraz edilebilir. Olağanüstü hal durumlarında mağdur olanlar red dilekçesini valiliğe göndermelidir.

Red Dilekçesi Örneği

Private File - Access Forbidden
Private File - Access Forbidden

Red Dilekçesi Nasıl Yazılır / Doldurulur?

Red dilekçesi yazmaya dilekçenin verileceği kurumun adını yazmakla başlanır. Yani red dilekçesi başlığı muhatap kurum adıdır. Sonrasında mağdur olunan konu hakkında yapılan itiraz izah edilir.

Son günlerde en çok konusu geçen red dilekçeleri soruşturma kapsamında açığa alınanlarla ilgilidir. İhraç edilen kamu çalışanları, itirazlarını konu ile ilgili kuruma iletmektedir. Trafik cezasına, tutuklanma kararına, idari para cezasına, sınav sonuçlarına, sicil notuna, bilirkişi raporuna ve daha birçok mağduriyet doğuran duruma itiraz edilebilir.

Red dilekçesi, hangi konuda mağduriyet söz konusu ise o konu hakkında itiraz açıklamalarını kapsar. Dilekçe sonunda sol alt tarafa kimlik bilgileri ve adres eklenir. Sağ tarafta ise isim soy isim ve imza olmalıdır.

Red Dilekçesi Nereye Verilir / Nereye Gönderilir?

Red dilekçesinin ilgili kuruma verilmesinde her bir kuruma olan son itiraz süresi değişkendir. Mesela, Cumhuriyet Savcısı veya mahkemenin verdiği karara itiraz tebliğden itibaren en geç 7 gün içerisinde yapılmalıdır.

Sınav sonucuna itiraz, notların sisteme girilmesinden sonra 3 iş günü içerisinde yapılmalıdır. Trafik cezalarına itiraz dilekçesi ise tebliğden itibaren 15 gün içerisinde Sulh ve Ceza Mahkemesi’ne yapılır.

Ne Zaman Sonuçlanır?

Red dilekçesinin sonuçlanma süresi dilekçenin verildiği kuruma göre değişir. Sınav notuna edilen itiraz çok daha kısa sürede sonuçlanırken, Tutuklanma kararına itiraz, kararı veren hakimliğe veya mahkemeye yapılır. Red dilekçesi verildikten sonra en geç 3 gün içerisinde itirazı inceleyecek merciye iletilir.

Bilirkişi raporuna itiraz süresi tebliğden itibaren 2 haftadır. Dilekçenin sonuçlanması ise hakim, mahkeme veya savcının iş yüküne göre değişir. Ortalama 3 iş günü içerisinde red dilekçesi değerlendirilir ve konu ile ilgili gerekçeli bir karar verilir.

İdari para cezasına itiraz süresi ise 15 gündür. Bu süre yaptırım kararının kişinin adresine ulaşmasından itibaren başlar. İdari para cezasına itiraz için hazırlanan red dilekçesi bakanlıklara, belediyelere, genel müdürlüklere, valilik veya kaymakamlığa verilir.

Her bir kurumun itiraz dilekçesini inceleyip karar verme süresi farklıdır. İtiraz reddedilirse, idari para cezası kabahatler kanununun 17. maddesi gereği ilgili kuruma veya devlet hazinesine ödenir. Yetkili mahkeme ise Sulh ve Ceza Mahkemesi’dir.

Nasıl Geri Çekilir / İptal Edilir?

Red dilekçesini geri alma veya iptali için dilekçenin verildiği kuruma red dilekçesinin geri çekilmek istendiğine dair bir dilekçe verilir. Bu durumda itiraza konu olan durumla ilgili verilen karar kabul edilmiş demektir. Konu idari para cezası ise, kişi cezayı ödemeyi kabul ederek taksitlendirme isteyebilir.

Red dilekçesinin iptali, itiraz edilen konu ile ilgili geçerli bir sebebin olmaması durumunda daha fazla zarara uğramayı önleyecektir. Çünkü red dilekçesinin reddedilmesi karşı tarafın hak iddia etmesi ile sonuçlanabilir.

Red dilekçesi haklı gerekçelerle verildiğinde ise büyük bit olasılıkla kişi lehine verilen kararla sonuçlanacaktır. Öğrencinin sınavının iyi geçtiğinden emin olması veya suçsuz yere tutuklama kararının alınması bunlara örnek verilebilir.


  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin

Email Bülteni

Yeni yazılarımızdan hemen haberdar olmak için kayıt olun.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This div height required for enabling the sticky sidebar