Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Lütfen Reklam Engelleme Eklentisini Pasif Duruma Getirip Sayfayı Yenileyiniz!

İçeriğimiz ile ilgilendiğiniz için mutluyuz, fakat reklamların getirdiği maddi destek olmadan sizler için kaliteli ve ücretsiz içerikler üretip paylaşmaya devam edemeyiz. Anlayışınız için teşekkürler.


Anasayfa / Kurumsal / İzin Dilekçesi

İzin Dilekçesi

/
4488 Views

İster öğrenci ister çalışan olsun, izin istemek için izin dilekçesi hazırlamak gerekiyor. Öğrenciler için gelmediği günlerin izinli sayılması velinin okul müdürlüğüne sunacağı dilekçe ile mümkündür. Bu dilekçenin diğer adı mazeretli izin dilekçesidir. Çalışan ise yıllık izin talebini dilekçe ile yapar. Çalışanın en temel haklarından olan yıllık izin kullanım şartları 4857 Sayılı İş Kanunu’nda belirlenmiştir.

İzin Dilekçesi Örneği

Private File - Access Forbidden
Private File - Access Forbidden

İzin Dilekçesi Nasıl Yazılır / Doldurulur?

Çizgisiz A4 kağıdına yazılan dilekçe, kağıdın sadece ön yüzünün kullanıldığı bir metindir. Kağıdın arka yüzü kullanılmadığı gibi ikinci bir kağıt ta kullanılmaz. İzin dilekçeleri bilgisayar ortamında hazırlanabilir. Daktilo ile yazıldığı gibi mavi veya siyah tükenmez kalemle de yazılabilir. Mavi veya siyah mürekkepli kalem dışında başka bir renk kalem kullanılmaz.

Dilekçeye dilekçenin verileceği makam adı ile başlanır. Bu, okul müdürlüğü, genel müdürlük veya insan kaynakları gibi birimler olabilir. Dilekçe hangi kurumu ilgilendiriyorsa o kuruma hitap etmelidir. Saygılı ve resmi bir dille yazılan dilekçede sağ alt köşesinde isim, soy isim ve imza olmalıdır. Sol alt köşesinde ise iletişim bilgileri yer alır. 

İzin Dilekçesi Nereye Verilir / Nereye Gönderilir?

Okul ve veli izin dilekçesi okul müdürlüğüne, çalışan yıllık izin veya mazeret izin dilekçesi insan kaynakları birimine verilir. Okul izin dilekçesini veli hazırlıyorsa velisi olduğu öğrencinin gelmediği günleri veya izin kullanmak istediği günleri belirten bir dilekçe hazırlayarak okul müdürlüğüne iletir. Çalışan yıllık izin dilekçelerinin verileceği birim insan kaynaklarıdır. Beyaz yaka veya mavi yaka çalışan personel dilekçesini bir üst birime iletir. Bu kişi amiri, bölüm şefi veya müdürü olabilir. Bir üst mercinin bilgisi ve onayı doğrultusunda dilekçe insan kaynaklarına iletilir. Bundan sonraki süreç genel müdürlük veya fabrika müdürlüğünün onay sürecidir. Mavi yakalılar için amiri tarafından onaylanan izin dilekçesinin insan kaynaklarına iletilmesi yeterlidir. Kritik pozisyonlarda çalışan beyaz yakalının izin dilekçesi üst yönetim tarafından onaylanır.

Ne Zaman Sonuçlanır?

İzin dilekçelerinin onaylanma süreci verilen kuruma veya birime göre değişir. Okul müdürlüğüne verilen dilekçeler aynı gün sonuçlanacağı gibi birkaç iş günü içerisinde öğrenci ve veliye bilgi verilerek neticelendirilir. Yıllık izin dilekçeleri ise insan kaynakları ve üst yönetimin yoğunluk durumuna göre yine birkaç gün sürebilir. Bu nedenle yıllık izin dilekçelerinin izin tarihinden çok önce hazırlanıp onaya sunulması gerekir.

Nasıl Geri Çekilir / İptal Edilir?

Okul mazeret izin dilekçeleri gelmeyen günlerin izinden sayılması talebi ile verildiğinden geri çekilme durumu yoktur. Yıllık izin talebinin geri çekilmesi ise yıllık izin kullanmaktan vazgeçme durumunda ortaya çıkar. Çalışan yıllık iznini daha sonra kullanmaya karar vermiş olabilir. Ya da amiri tarafından yerine bakacak bir personelin ayarlanamaması durumunda yıllık izin dilekçesi geri çekilmek istenebilir. Bu durumda izin dilekçesi hangi birimde ise o birime müracat edilir. Çalışanın bir üst amirinde olan dilekçenin iptali en hızlı olanıdır. İnsan kaynaklarına ulaşmış bir izin dilekçesi için personel, amiri ile birlikte veya onun bilgisi doğrultusunda IK’na giderek dilekçeyi iptal etmek istediğini belirtir. Fabrika müdürlüğü veya genel müdürlüğe intikal etmiş bir dilekçenin iptali için de öncelikle IK’na başvurulması gerekir. İşyerine göre çalışan kişi üst amiri bilgisi doğrultusunda direk genel müdürlüğü veya fabrika müdürlüğüne de giderek izin dilekçesini iptal etmek istediğini belirtebilir.


  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin

Email Bülteni

Yeni yazılarımızdan hemen haberdar olmak için kayıt olun.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This div height required for enabling the sticky sidebar