Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Lütfen Reklam Engelleme Eklentisini Pasif Duruma Getirip Sayfayı Yenileyiniz!

İçeriğimiz ile ilgilendiğiniz için mutluyuz, fakat reklamların getirdiği maddi destek olmadan sizler için kaliteli ve ücretsiz içerikler üretip paylaşmaya devam edemeyiz. Anlayışınız için teşekkürler.


Anasayfa / Dava / Reddi Miras Başvuru Dilekçesi

Reddi Miras Başvuru Dilekçesi

/
229 Views

Reddi miras, diğer adıyla mirasın reddi; miras bırakanın ölümüyle birlikte yasal veya atanmış mirasçıların ölenin terekesini ret etmeleridir. Genellikle bu itiraz geriye kalan borç yükünü yüklenmemek adına yapılmaktadır. Türk Medeni Kanunu’nun 606. maddesinde mirasçılara reddi miras hakkı vermiştir. Miras kaldığını öğrendiğiniz anda murisin öldüğü yerleşim yerindeki Sulh Hukuk Mahkemesine sözlü veya reddi miras başvuru dilekçesi ile başvuruyorsunuz.

Reddi Miras Başvuru Dilekçesi

Türk Medeni Kanunu’nun 606-618 maddeleri arasında mirasın reddi husus düzenlenmiştir. Mirasın reddi hakkına yasal ve atanmış mirasçılar sahip olup, ancak mirasın intikalinden sonra mirasın reddi mümkündür. Atanmış veya yasal mirasçılar olarak mirasın gerçek ve hükmen reddi şeklinde iki farklı şekilde reddi miras yapabiliyorsunuz.

Mirasın gerçek reddi talebini kullanabilmeniz için fiili ehliyete sahip olmanız gerekiyor. Ayrıca mirası kayıtsız, şartsız istemediğinizi sözlü veya yazılı olarak bildirmeniz gerekiyor. Mirasın hükmen reddi talebinde; murisin ölümü anında borçlarını ödemekten aciz durumda olması veya borçlarını ödemeden aczinin resmen tespit edilmesi gerekmektedir.

 Mirasçı/mirasçılar mirası reddettiğini beyan etmek zorunda değildir. Ret süresini susarak geçirmeleri yeterlidir. TMK 605. maddeye göre mirası ret etmiş sayılıyorlar. Ayrıca beyanda bulunmanıza gerek yoktur. Ancak ilerde oluşabilecek ihtilafları önlemek için hükmen reddi miras dava dilekçesi ile Asliye Hukuk Mahkemesine başvurabilirsiniz.

Reddi miras başvurunuzu, doğal mirasçıysanız veya sonradan mirasçı atanmışsanız belirlenen süre içinde yapmanız gerekmektedir. Doğal veya sonradan atanmış mirasçı olun reddi miras 3 ay içinde yapmanız gerekmektedir.  Şayet reddi miras 3 ayı geçerse mirası kabul etmiş sayılıyorsunuz.

Reddi miras davasını kendiniz açabileceğiniz gibi reddi miras avukat vekil tayin ederek de açabiliyorsunuz. Avukatla süreci daha doğru ve hızlı geçirmek istiyorsanız avukata vekaletname vermeniz yeterlidir. Avukat sizin yerinize başvuruyu yapıp, süreci takip etmektedir.  Avukata ödenecek ücret Türkiye Barolar Birliği’nin 2022 yılı tarifesinde belirlenmiştir. Bu listede asgari olarak mirasın reddi avukatlık ücreti listelenmiştir. Mirasçılık belgesi gibi ekstradan çıkarılacak belgeler reddi miras davası avukatlık ücreti üzerine eklenecektir.

Reddi Miras Başvuru Dilekçesi Örneği
Reddi miras başvurunuzu gerçek veya hükmen reddi miras olarak yapabiliyorsunuz. Başvurunuzu kendiniz yapmak istiyorsanız avukatsız reddi miras dilekçesi ile başvurunuzu yapabilirsiniz. İnternet ortamında hem avukatsız reddi miras dilekçesi örneği hem de mirasın hükmen reddi davası dilekçe örneği çeşitleri bulunmaktadır.

Hükmen reddi miras için beyan vermeniz gerekmese de, ileride oluşacak ihtilaflar için reddi miras dilekçesi yetkili mahkeme olan Sulh Hukuk Hakimliğine dilekçeyle başvurabilirsiniz. Bunun için de avukatsız hükmen reddi miras dilekçesi örneği indiriyorsunuz. Şayet reddi miras talebinde bulunacaksanız avukatsız reddi miras dilekçe örneği

indiriyorsunuz.

Dilekçe örneklerini inceledikten sonra, avukatsız reddi miras dilekçesi word veya reddi miras dilekçesi pdf formatlarından biriyle indirebilirsiniz. Dilekçenizi indirip, bilgisayar üzerinden gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra çıktısını alabilirsiniz. Çıktısını aldıktan sonra imzalamayı unutmayınız.

Reddi Miras Başvuru Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Gerçek veya hükmen reddi miras talebinizi  avukat aracılığıyla yapacaksanız, dilekçe yazmakla uğraşmıyorsunuz. Avukat dilekçeyi yazıp, mahkemeye teslim edip, dosyayı oluşturacaktır. Fakat, başvurunuzu kendiniz yapmak, yani avukatsız miras davası açmak istiyorsanız dilekçenizi kendiniz hazırlıyorsunuz.

Mirasın gerçek reddi davasında görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesidir. Mirasın hükmen reddi davasında ise görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir. Mirasın reddinin iptali davasında da görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir. Bu nedenle gerçek veya hükmen mirasın reddi davası açacaksanız dilekçenizi ilgili mahkemeye hitaben yazmanız gerekmektedir.

Davalar, “hasımsız” açıldığı için dilekçenizde davalı ibaresi bulundurmanıza gerek yoktur. Sadece murisin ölüm tarihini ve TC kimlik numarasını yazmanız gerekiyor. Dilekçenin altına konu olarak kısaca “murisin bıraktığı mirası kayıtsız şartsız ret etme talebimdir” şeklinde yazabilirsiniz.  Açıklama kısmına ise neden mirası ret ettiğinizi yazıyorsunuz. Talep ve istem bölümünde mirası ret ettiğinize dair tescil belgesinin düzenlenerek tarafınıza verilmesini talep ediyorsunuz.

Dilekçenizin ekinde; ölüm belgesi, mirasçılık belgesi, nüfus kayıt örneği, hukuki delil ve tanıkları eklemeyi unutmayınız. Sağ alt köşeye de tarihi, adınızı, soyadınızı yazıp, imzalıyorsunuz.

Hükmen reddi miras davası için dilekçenizi Asliye Hukuk Mahkemesine hitaben yazıyorsunuz. Mirasın borca batık olduğunun tespiti isteminde bulunabilirsiniz. Reddi miras davasından farklı olarak genellikle davalı/davacılar olacaktır. Bunları dilekçenizde belirtmeyi unutmayınız.

Mirasçılar, yasal veya sonradan atanmış olarak kendilerine kalan mirası ret etme hakkına sahiptirler. Bu haklarını 3 ay içinde sözlü veya yazılı olarak Sulh Hukuk Mahkemesine başvurarak kullanabiliyorlar. Başvurunuzu kendiniz yapabileceğiniz gibi bir avukat aracılığıyla da yapabiliyorsunuz.

Bu yazımızın yararlı olduğunu düşünüyorsanız paylaş butonuna basarak çevrenizle paylaşabilirsiniz. Aklınıza takılan soru veya önerilerinizi yorum olarak iletebilirsiniz.


  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin

Email Bülteni

Yeni yazılarımızdan hemen haberdar olmak için kayıt olun.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This div height required for enabling the sticky sidebar