Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Lütfen Reklam Engelleme Eklentisini Pasif Duruma Getirip Sayfayı Yenileyiniz!

İçeriğimiz ile ilgilendiğiniz için mutluyuz, fakat reklamların getirdiği maddi destek olmadan sizler için kaliteli ve ücretsiz içerikler üretip paylaşmaya devam edemeyiz. Anlayışınız için teşekkürler.


Anasayfa / Adliye / Asliye Hukuk Mahkemesi Kararına İtiraz Dilekçesi

Asliye Hukuk Mahkemesi Kararına İtiraz Dilekçesi

/
3959 Views

Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun 267. maddesine göre kanunun öngördüğü durumlara göre mahkeme kararlarına itiraz edebiliyorsunuz. Bunun için de 2 hafta içinde asliye hukuk mahkemesi kararına itiraz dilekçesi örneği ile birlikte başvurabiliyorsunuz.

Asliye Hukuk Mahkeme kararlarına itirazlarınızı Bölge İdare Mahkemeleri (İstinaf Mahkemeleri)’ne yapıyorsunuz. Dilekçenizi, kararı veren mahkemeye veya başka bir mahkemeye verebilirsiniz. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin ara kararları ve 3560 liradan düşük mal varlığı davaları için itiraz edemiyorsunuz.

Asliye Hukuk Mahkemesi Kararına İtiraz Dilekçesi Örneği

Private File - Access Forbidden
Private File - Access Forbidden

Asliye Hukuk Mahkemesi Kararına İtiraz Dilekçesi Nasıl Yazılır/Doldurulur?

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 342. maddesinde itiraz dilekçesini nasıl yazılacağı ve hususları belirtilmiştir. Buna göre itirazlarınızı dilekçeyle yapmak zorundasınız ve karşı taraf sayısınca örnek eklemelisiniz.
Asliye hukuk mahkemesi kararına itiraz dilekçesi örneği hazırlarken şu hususların bulunmasına özellikle dikkat etmelisiniz;

1Karşı taraf ile birlikte sizin sıfatlarınız, adınız, soyadınız, TC kimlik numaralarınız ve adresleriniz,
2- Varsa kanuni temsilci ve vekillerinizin adı, soyadı ve adresleri,
3- Kararına itiraz ettiğiniz mahkemenin adı, karar tarihi ile sayısı,
4- Kararın size tebliğ edildiği tarihi,
5- Kararın özetini,
6- Gerekçeli olarak başvuru sebeplerinizi,
7- Dilekçenizin sonunda talep sonucunu belirtmeniz gerekiyor.  
8- Dilekçenizi siz veya temsilcinizin imzalaması gerekiyor.

Nereye Verilir/Gönderilir?

İtiraz dilekçenizi, kararı veren mahkemeye verebileceğiniz gibi başka bir yer mahkemesine de verebilirsiniz. (md.343) size en yakın Adliye kurumuna giderek, ön büro veya yazı işleri bölümüne dilekçenizi teslim ediyorsunuz. İlgili memur dilekçenizi bölge adliye mahkemesi başvuru defterine kaydediyor. Size de ücretsiz bir alındı belgesi veriyor.

Dosyanızı ilgili Bölge İdare Mahkemesi’ne gönderiyorlar. Bu konuda siz herhangi bir işlem yapmıyorsunuz. Sadece size verilen alındı belgesiyle dosyanızın takibini yapabilirsiniz. Ayrıca dosyanızın bir örneği de karar veren mahkemeye gönderilir.

Ne Zaman Sonuçlanır?

Asliye Hukuk Mahkemesi’nin gerekçeli kararı size tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde karara itiraz edebilirsiniz. Öncelikle bu tarihe dikkat etmelisiniz. Bu tarihi aştığınız takdirde itiraz hakkınızı kaybediyorsunuz. Bunun dışında itiraz dilekçenizi haklı gerekçelere ve belgelere dayandırmanız gerekiyor. Bölge İdare Mahkemesi, usulen mahkemenin çalışma alanına giren ve imzalı dilekçeleri incelemeye alıyor.

Ülkemizde istinaf (itiraz) başvurularını yapabileceğiniz; İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara, Konya, Samsun, Adana, Erzurum, Diyarbakır, Antalya, Gaziantep, Kayseri, Sakarya, Trabzon ve Van bölge adliye mahkemeleri bulunuyor. Yaşadığınız yerleşim yerine bağlı olan mahkemeye dosyanız gönderiliyor. Ülke genelindeki bütün iş yükünü bu mahkemeler taşıdığı için dosyanızın incelenmesi ve karara bağlanması normal süreyi aşabiliyor. Ortalama 28 – 43 gün içinde karara bağlanan dosyalar yeni iş yüküyle birlikte 6 aya bazen de bir yıla kadar çıkabiliyor.

E-devlet ve UYAP vatandaş portalından dosyanızın takibini yapabilirsiniz. Şifrenizle sisteme girip, dosya numaranızı yazdığınızda davanızın gidişatını takip edebilirsiniz.

Nasıl Geri Çekilir/İptal Edilir?

Hakkınızı alamadığınız veya haksız duruma düştüğünüz inancıyla itiraz hakkınızı kullandığınız için bunu iptal etmeniz için geçerli sebebinizin olması gerekiyor. Geçerli sebep;  kararı veren mahkemenin yanlışlığı görüp, kararını düzeltmesidir. Bu durumda karar size tebliğ edilecektir. İtiraz dilekçenizin bir örneği de kararı veren mahkemeye gittiği için, düzeltme kararını ilgili bölge idare mahkemesine de göndereceklerdir. Siz hiçbir işlem yapmadan dosyanız iptal edilecektir.


  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin

Email Bülteni

Yeni yazılarımızdan hemen haberdar olmak için kayıt olun.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This div height required for enabling the sticky sidebar