Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Lütfen Reklam Engelleme Eklentisini Pasif Duruma Getirip Sayfayı Yenileyiniz!

İçeriğimiz ile ilgilendiğiniz için mutluyuz, fakat reklamların getirdiği maddi destek olmadan sizler için kaliteli ve ücretsiz içerikler üretip paylaşmaya devam edemeyiz. Anlayışınız için teşekkürler.


Anasayfa / Adliye / Şahitlik Dilekçesi

Şahitlik Dilekçesi

/
5711 Views

Herhangi bir davada olay hakkında bilgi sahibi olan kişi şahit olarak nitelendirilir. Taraflardan birinin şahit göstermek istemesi durumunda şahitlerin adı, soyadı, kimlik bilgileri ve ikametgahları ile ilgili bir belgeyi mahkemeye sunması gerekir. Şahit/tanık listesi bildirme dilekçesi veya diğer adı ile şahitlik dilekçesi ile şahit veya şahitlerle ilgili detaylı bilgi verilir.

Şahitlik Dilekçesi Örneği

Private File - Access Forbidden
Private File - Access Forbidden

Şahitlik Dilekçesi Nasıl Yazılır / Doldurulur?

Davanın seyrini değiştiren şahitlerin mahkemede tanıklık edebilmesi için, tanık bildirme dilekçesi ile mahkemeye çağrılmaları gerekir. Taraflar şahitlik dilekçesi hazırlayarak duruşma günü ve saatinde tanıkların dinlenmesini talep edebilir. Şahitlik dilekçesi ilgili mahkeme hakimliğine yazılır.

Dosya yılı ve numarası, davalı ve davacı bilgileri, duruşma günü dilekçede maddeler halinde belirtilir. Dilekçe konusunda olay günü ile ilgili bilgisi olan şahit/şahitlerin ad, soyad ve iletişim bilgileri verilerek duruşma günü ve saatinde dinlenmesine karar verilmesi talep edilir. 

Şahitlik Dilekçesi Nereye Verilir / Nereye Gönderilir?

İş mahkemesi, aile mahkemesi, ceza mahkemeleri, idare mahkemeleri veya hukuk mahkemeleri olsun, şahitlik dilekçesi davanın görüleceği il/ilçe mahkemesine sunulur.

Dilekçe, söz konusu mahkeme makamına hitaben başlar ve avukat aracılığı ile o mahkemeye iletilir. En az 15 gün öncesinden verilmesi önerilmektedir. Duruşma öncesinde evraklar hakim tarafından inceleneceği için zaman kaybetmeden verilmelidir. Tanık listesi 1 kez hazırlanır. Bu nedenle şahitlik dilekçesinde yer alacak tanıklar daha sonra listeden çıkarılamaz veya ilave bir liste mahkemeye sunulamaz.

İkinci tanık listesi verme durumu sadece aynı dava ile ilgili ispat etmek istenen başka bir olay hakkında verilebilir.

Hakim delil listesi verilmesi için taraflara ne kadar bir süre verdiyse o süre içerisinde şahitlik dilekçesinin sunulması gerekir.

Ne Zaman Sonuçlanır?

Mahkemeye sunulan şahitlik dilekçesindeki şahit/şahitler delil olarak kabul edilir. Duruşma gününden önce şahitlere çağrı kağıdı gönderilir. Çağrı; telefon, telgraf, faks veya elektronik posta gibi araçlarla da yapılabilir. Tanık olarak gösterilen kişinin mahkemeye gelmesi ve hakime bildiklerini anlatmadan önce doğru söyleyeceğine dair yemin etmesi zorunludur.

Şahit duruşma günü ve saatinde orada hazır olmalıdır. Şahitlik dilekçesi mahkeme tarafından duruşma öncesi onaylanır ve şahitler için çağrı kağıdı çıkarılır.

Çağrı kağıdına rağmen duruşmaya gelmeyen şahit/şahitler zorla getirme emri ile bir sonraki duruşmaya getirilir. Şahitler birden fazla ise duruşmada ayrı-ayrı dinlenir. Hakim gerekli görürse şahitleri yüzleştirebilir. 

Nasıl Geri Çekilir / İptal Edilir?

Şahitlik dilekçesinde adı bulunan tanıkların şahitlikten vazgeçmesi durumunda şahitlikten feragat ettiğine dair dilekçe vermesi gerekir. İlgili mahkemeye dava ve dosya numarası ve dava gününün belirtildiği bir dilekçe verilir. Bilgisi dahilinde veya bilgisi dışında şahit olarak yazıldığı davada şahitlik etmekten kurtulur.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu 247-250. maddelerine göre şahitlerin tanıklıktan çekinme hakkı vardır. HMK 253. maddesine göre geçerli bir sebeple tanıklıktan çekildiğini belirtmeyen tanıklara para cezası uygulanır. 

  • Şahitlikten çekilebilecek insanlar;
  • Şüpheli veya sanık nişanlısı
  • Şüpheli veya sanık eşi
  • Şüpheli veya sanık kan hısımlığı olan üst soy veya alt soyu
  • Şüpheli veya sanık ikinci veya üçüncü derece kan hısımlığı olan üst soy veya alt soyu
  • Şüpheli veya sanıkla evlat bağı olanlar

Şahitliği kendisine veya hasımlarına zarar verebilecek olanlar geçerli sebeplerinin yazıldığı bir dilekçe ile şahitlikten çekilebilir. 


  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin

Email Bülteni

Yeni yazılarımızdan hemen haberdar olmak için kayıt olun.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This div height required for enabling the sticky sidebar