Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Lütfen Reklam Engelleme Eklentisini Pasif Duruma Getirip Sayfayı Yenileyiniz!

İçeriğimiz ile ilgilendiğiniz için mutluyuz, fakat reklamların getirdiği maddi destek olmadan sizler için kaliteli ve ücretsiz içerikler üretip paylaşmaya devam edemeyiz. Anlayışınız için teşekkürler.


Anasayfa / Dava / Replik Dilekçesi

Replik Dilekçesi

/
2632 Views

Mahkemelerde davalı ile davacı arasında davaya konu olan iddialara cevap verme ve cevaba cevapla karşılık verme hakkı bulunuyor. Cevap dilekçeleri mahkemeye ibraz edilir. Davalı tarafından ibraz edilen cevap dilekçesine davacının cevaba cevap dilekçesi yazma hakkı vardır. İşte bu dilekçeye replik dilekçesi denilmektedir.

İlk dilekçe dava dilekçesidir. Sonra cevap dilekçesi, daha sonra da replik dilekçesi olarak ta tanımlanan cevaba cevap dilekçesi ibraz edilir. Cevaba cevaba cevap ise düplik dilekçesi olup dördüncü aşama dilekçedir.

Replik Dilekçesi Örneği

Private File - Access Forbidden
Private File - Access Forbidden

Replik Dilekçesi Nasıl Yazılır / Doldurulur?

6100 Sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanununda dava açılmasından dava şartları ve dilekçe usullerine kadar her durum kurallara bağlanmıştır. Bu dilekçe yazılırken yazarken de kanununda belirtilen şartlara uymak gerekir. Yargı sisteminde dilekçe safhalarından olan replik dilekçesi belli kurallara göre yazılır. 
Dilekçede olması gerekenler:

 • Mahkeme adı
 • Davacı ve davalının adı, soyadı ve adresleri (Davalı yurt dışında ise açılan davaya esas olmak üzere yurt içindeki adresi)
 • Davalının T.C. Kimlik Numarası
 • Davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri
 • Talep konusu yani cevaba cevap replik dilekçesi sunulması talebi
 • Karşı tarafın cevabına olan itirazın maddeler halinde belirtilmesi
 • Dayanılan hukuki sebepler
 • Açık ve net bir şekilde talep sonucu
 • Davacının, varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin imzası.

Replik Dilekçesi Nereye Verilir / Nereye Gönderilir?

Replik dilekçesi, davacıya tebliğden sonra 2 hafta içinde verilmesi gereken bir dilekçedir. Cevap dilekçesine cevap niteliğinde olan bu dilekçe için davacının 2 hafta süresi vardır. Replik dilekçesi diğer dilekçelerde olduğu gibi mahkemeye ibraz edilir.

İçeriğe uygun olarak hazırlanan cevaba cevap dilekçeleri avukatlar aracılığı ile ilgili mahkemeye ibraz edilir. Cevaba cevap dilekçesinin verilmesinde geçerli bir mazeret varsa 2 haftalık süre mahkeme tarafından 1 aya uzatılabilir.

Ne Zaman Sonuçlanır?

Replik dilekçesinin mahkeme sunulmasından itibaren dilekçe hakim tarafından incelenir. Belirtilen hususlarda veya maddelerde herhangi bir eksiklik varsa davacıya hakim tarafından 2 haftalık bir süre daha verilir. Replik dilekçesinin verilmemesi durumunda karşı tarafın iddialarının doğru olduğu kabul edilmiş demektir.

Davacının cevaba cevap ve yine davalının ikinci cevap hakkına ilişkin hükümlere aykırı düşülmediği sürece HMK 136. madde gereği taraflar ikinci birer dilekçe verme hakkına sahiptir.

Dilekçenin verilmesinden itibaren mahkemede ön inceleme süreci başlar. Ön inceleme tamamlandıktan sonra tahkikata geçilmesine karar verilir ve duruşma günü belirlenir.
Süreç aşağıdaki şekilde işler:

 • Dava şartları ve ilk itirazlar
 • Ön inceleme duruşmasına davet
 • Ön inceleme duruşması
 • İddia ve savunmanın genişletilmesi veya değiştirilmesi
 • Süreler hakkında karar

Nasıl Geri Çekilir / İptal Edilir?

M. 128’e göre belirtilen sürede davalı tarafından verilmeyen replik dilekçesi, davacının ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar edilmesi demektir. Bunun yanında verilen replik dilekçesi geri çekilebilir. Bu durumda da aynı şey geçerlidir. Yani davalı davacının ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar ediyor demektir.

Replik dilekçesini geri çekmek isteyen davalı avukatı ile görüşerek bu talebini dile getirir. Dilekçenin geri çekilebilmesi için ön inceleme sürecinin henüz başlamamış olması gerekir. 

Karşılıklı verilen dilekçeler uyuşmazlığın olduğu davada iddia ve savunmaları değiştirebilecek nitelikte olabilir. Bu nedenle gerek dilekçe hazırlamada gerek ibrazı veya geri çekme sürecinde usulüne uygun hareket etmek önemlidir.


 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Linkedin

Email Bülteni

Yeni yazılarımızdan hemen haberdar olmak için kayıt olun.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This div height required for enabling the sticky sidebar