Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Lütfen Reklam Engelleme Eklentisini Pasif Duruma Getirip Sayfayı Yenileyiniz!

İçeriğimiz ile ilgilendiğiniz için mutluyuz, fakat reklamların getirdiği maddi destek olmadan sizler için kaliteli ve ücretsiz içerikler üretip paylaşmaya devam edemeyiz. Anlayışınız için teşekkürler.


Anasayfa / Adliye / Feragat Dilekçesi

Feragat Dilekçesi

/
3866 Views

Hukuk mahkemeleri kanununda yer alan maddeye göre feragat etme işlemi davacının açtığı davadan kısmen ya da tamamen vazgeçme durumudur. Davadan vazgeçme yani feragat etme işleme yalnızca davacı tarafından yapılır. Açmış olduğu davadan vazgeçmek isteyen davacı bir feragat dilekçesi yazarak davanın hükümsüz şekil almasını sağlayabilir. Davacı bir feragat dilekçesi yazmışsa dava doğrudan hükümsüz sonuç doğuracağı için davacı daha sonra feragat beyanından vazgeçemez.

Feragat Dilekçesi Örneği

Private File - Access Forbidden
Private File - Access Forbidden

Feragat Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Feragat dilekçesi doldurulurken feragat edilecek davanın bağlı bulunduğu mahkeme mutlaka üst başlık olarak yazılmalıdır. Yani dilekçesi davanın görüldüğü mahkemeye hitaben yazılmalıdır. Üst başlığın hemen altında ise mutlaka dosya esas numarası yer almalıdır. Çünkü dilekçesi davanın görüldüğü dosya numarası ile kabul görecektir.

Feragat dilekçesi içeriğinde ise yazılı bir şekilde davanın görüldüğü mahkeme ve dosya numarası yazılarak feragat beyanı yer almalıdır. Feragat beyanı yazıldıktan sonra dilekçenin alt kısmı T.C. numarası, ad, soyad ve iletişim bilgileri eklenmelidir. En son olarak ise dilekçeyi yazan kişi tarafından imza atılmalıdır. Dilekçenin Ek kısmına kimlik fotokopisi eklenmeli ve işleme alınması sağlanmalıdır.

Feragat Dilekçesi Nereye Verilir?

Feragat dilekçesi dava sonuçlanmadığı sürece davacının davanın sürdürülmesinden vazgeçme durumudur. Dilekçesinin hazırlanıp, ilgili makama iletilmesi ise dilekçenin kabulü açısından gerekli bir davranıştır.

Feragat dilekçesinin kabul edilmesi öncelikle bazı esas ve usullere bağlıdır. Bir feragat dilekçesinin kabulü için dikkat edilmesi gereken ilk husus ise dilekçenin iletileceği mahkemedir. Dilekçe, mutlaka davanın görüldüğü mahkemeye hitaben yazılmalıdır.

Dava aile mahkemesinde görülecek bir dava ise dilekçenin üst başlık kısmına da aile mahkemesi yazılmalıdır. Ayrıca dilekçenin gönderilme aşamasında da yine aile mahkemesinin adresine gönderme işlemi yapılmalıdır. Aksi halde dilekçenin bir geçerliliği bulunmayacaktır. 

Ne Zaman Sonuçlanır?

Feragat dilekçesi davanın hakim tarafından kesin bir hükme bağlanmasına kadar geçen sürede verilebilir. Yani dosya kesinleşmediği sürece davacı dilerse davasından feragat edebilir. Bu süre içerisinde verilen dilekçesi anında dava dosyasına işlenir. Doğru usuller ile yazılan dilekçelerde kabul edilme ve sonuçlanma süresi aynı andadır. Yani mahkemenin eline dilekçesi geçtiği anda dilekçe dosyaya işlenerek kabul görür. Böylece davadan davacı feragat etmiş sayılır.

Dilekçesi davacı tarafından verilebildiği gibi davacının avukatı tarafından da verilebilir. Dilekçesinde önemli olan dava sonuçlanmadan ve hakim dava ile ilgili kesin bir hükmü bağlamadan bu dilekçeni verilmesidir. Aksi halde dilekçesi kabul edilmez. 

Nasıl Geri Çekilir?

Feragat dilekçesi devam eden bir davanın kesin hükme bağlanmadan dava dosyasının kapatılması için verilen bir dilekçedir. Dilekçenin dava dosyasına eklenebilmesi için davacı tarafından belirlenen süre kapsamında dilekçenin verilmesi gerekir. 


  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin

Email Bülteni

Yeni yazılarımızdan hemen haberdar olmak için kayıt olun.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This div height required for enabling the sticky sidebar