Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Lütfen Reklam Engelleme Eklentisini Pasif Duruma Getirip Sayfayı Yenileyiniz!

İçeriğimiz ile ilgilendiğiniz için mutluyuz, fakat reklamların getirdiği maddi destek olmadan sizler için kaliteli ve ücretsiz içerikler üretip paylaşmaya devam edemeyiz. Anlayışınız için teşekkürler.


Anasayfa / Banka / Babalık İzni Dilekçesi

Babalık İzni Dilekçesi

/
4989 Views

Eşi doğum yapan babalar çalışmaya devam ettiği kurumdan izin alabilmek için babalık izni dilekçesi yazmak zorundadır. Doğum izni babalara da verilmektedir. Bu izni alabilmek adına dilekçe yazmak zorunludur. Dilekçe doğumdan önce yazılmalı ve izin süresi mutlaka belirtilmelidir. 
Erkekler SSK kayıtlı özel sektör çalışanı ise 5 gün, devlet memuru ise 10 gün izin verilmektedir. İzin süresi dilekçede hususi olarak belirtilmelidir. 

Babalık İzni Dilekçesi Örneği

Babalık İzni Dilekçesi Nasıl Yazılır / Doldurulur?

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan babalar ya da özel sektörde çalışanlar için babalık izni verilmektedir. Bu izin için yazılacak dilekçe bizzat eşi doğum yapmış olan babanın imzasını taşımalıdır. Dilekçede belli hususlara dikkat edilmelidir:

 • İzin kullanmak isteyen baba isim ve soy isim belirtmelidir. 
 • Yazılacak olan kurumun adı dilekçenin başına yazılmalıdır. 
 • Mazeret bildirilmeli, doğumun süresi belirtilmelidir. 
 • İzin özel sektör için 5 gün, devlet için 10 gündür. 
 • İsteyen babalar iznin tamamını aynı anda kullanmak zorunda değildir.

Ancak bu dilekçede belirtilmelidir. 
Dilekçe yazıldıktan sonra ikamet adresi ve telefon numarası bilgileri verilmeli, son olarak imza atılmalıdır. 

Babalık İzni Dilekçesi Nereye Verilir / Nereye Gönderilir? 

Eşi doğum yapan babalar babalık dilekçesi yazmak durumundadır. Bu dilekçe doğru şekilde yazıldıktan sonra çocuğun doğum raporu ile birlikte çalıştığınız birime başvurmalısınız. Doğru şekilde yazılmış olan dilekçeler için izin hakkı değerlendirilmekte ve kısa sürede dönüş yapılmaktadır. Dilekçede iznin tamamını kullanmayacağınızı belirttiğiniz taktirde o kadar süre izin alma hakkına sahip olabilirsiniz.

Tercihe göre dilekçe doğumdan önce verilmelidir. Babanın doğumdan hemen sonra babalık izni saklıdır. Bunu doğumla birlikte ya da bir süre sonra kullanabilir. İzni kullanmadan birkaç gün önce dilekçe bağlı bulunan kuruma verilmelidir. Geri dönüş birkaç gün içinde gerçekleşecektir. 

Ne Zaman Sonuçlanır?

Babalık izni mazeretiyle izin almak isteyen babaların dilekçesi hemen işleme alınmaktadır. Dilekçenin ilgili makama ulaştırıldığı anda izin için gerekli işlemler yapılmaktadır. Dilekçe ise kısa bir süre içinde sonuçlanmaktadır. Eşi doğum yapacak olan baba doğum belgesi ile birlikte başvurduğu taktirde herhangi bir sorun yaşamadan dilekçe onaylanacaktır.

Dilekçenin verilmesi iznin kullanılmasından 1 gün önce verilebilir. Böylece işlem daha kolay olacaktır. Ancak çalışılan kurumun yoğunluğuna göre izne çıkılmak istenen gün de verilebilmektedir. Bununla birlikte babalık izni dilekçesi ilgili makama sunulurken izin süresi belirtilmelidir. İznin geri kalan kısmı için ise yeniden dilekçe yazmak gerekmektedir. 

Nasıl Geri Çekilir / İptal Edilir? 

Bağlı bulunduğu kurum ve kuruluştan alınan babalık izni dilekçesi iptali mümkündür. İptal işlemini de yine babalık izni almak isteyen çalışan yapmaktadır. iptalinde gereken şartlar kuruma göre değişmektedir. 
İptal için bağlı bulunan kuruma iptal dilekçesi yazılmak gerekmektedir. Dilekçede bu sefer iptal mazereti dile getirilmelidir. Dilekçe henüz işleme alınmadıysa iptal dilekçesi yazmak zorunlu değildir. Ancak dilekçe işleme alındıysa iptali için mazeretli dilekçe yazmak zorunludur.

Bağlı bulunan kurum bazı durumlarda dilekçeye gerek kalmadan izni erteleyebilir. Bu durum tamamen kurumun niteliğine bağlıdır. İptal dilekçesi yazıldıysa kısa bir süre içinde neticelenecektir. Çalışanın mesaiye normal sürede devam etmesi zorunlu bir durumdur. 

Author

 • Jane Moore

  Meet Jane, a passionate blogger with a love for all things creative. From DIY projects to healthy recipes, Jane enjoys sharing her ideas and experiences with her readers. She believes that everyone has a unique story to tell, and hopes to inspire others to explore their creativity and pursue their passions. Follow along as Jane shares her journey and tips for living a fulfilling life.


 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Linkedin

Email Bülteni

Yeni yazılarımızdan hemen haberdar olmak için kayıt olun.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This div height required for enabling the sticky sidebar