Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Lütfen Reklam Engelleme Eklentisini Pasif Duruma Getirip Sayfayı Yenileyiniz!

İçeriğimiz ile ilgilendiğiniz için mutluyuz, fakat reklamların getirdiği maddi destek olmadan sizler için kaliteli ve ücretsiz içerikler üretip paylaşmaya devam edemeyiz. Anlayışınız için teşekkürler.


Anasayfa / Banka / Banka Çek İptal Dilekçesi

Banka Çek İptal Dilekçesi

/
8163 Views

Banka çekinin iptali, çekin çalındığı veya kaybedildiği durumlarda üçüncü şahıslar tarafından kullanılmasını engellemek amacı ile yapılır. Banka çek iptal dilekçesi ile çeken kullanım yasağı konulmuş olur. Ödeme yasağı konularak çekin iptal edilmesi durumunda üçüncü kişilerin eline geçen çek tahsil edilemez.

Banka Çek İptal Dilekçesi Örneği

Private File - Access Forbidden
Private File - Access Forbidden

Banka Çek İptal Dilekçesi Nasıl Yazılır / Doldurulur?

Banka çeki iptal dilekçesi, bulunulan şehirdeki nöbetçi asliye ticaret mahkemesi hakimliğine hitaben başlar. Çalınma veya kaybolma ile zayi olan çek veya çeklerin seri numarası, çek numarası ve banka bilgileri dilekçede belirtilir. Keşide yeri, keşideci, tarih ve miktar bilgileri de dilekçede açık bir şekilde belirtilmelidir.

Dava açmak için banka çek iptal dilekçesi hazırlanır ve ilgili mahkemeye verilerek ihtiyati tedbir alınır. 

Dilekçe, zayi olan çek veya çekler bilgileri yazıldıktan sonra toplam çek bedelleri de yazılarak üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda mağdur olunacağını belirten cümlelerle bitirilir. Kötü niyetli kişilerin eline geçmesi, haksız kazanç elde etmeleri ve çek sahibinin mağdur olmasını engellemek için ihtiyati tedbir kararının alınması istenir.

Banka Çek İptal Dilekçesi Nereye Verilir / Nereye Gönderilir?

Çek iptal dilekçesi şahsen veya bir avukat aracılığı ile nöbetçi asliye ticaret mahkemesi hakimliğine teslim edilir. Çekler sadece banka üzerinden keşide edilebilir. Çek kaybolduğunda ya da çalındığında çekin iptali için dava açılır. Buna çek iptal davası denilir. Çek iptal davası açmak için banka çek iptal dilekçesi hazırlanarak mahkemeye sunulmalıdır.

Men talebi ile ihtiyati tedbir talebinde bulunularak çekin üçüncü kişiler tarafından kullanılması engellenmiş olur. Görevli mahkeme ticaret mahkemesidir. Ödeme yeri ya da hamilin yerleşim yerinde açılmayan bir çek iptali davası yetkisizlik nedeniyle  reddedilecektir. Görevli mahkeme dışında başka bir mahkemede açılan çek iptali davaları da görevsizlik nedeniyle reddedilecektir.

Ne Zaman Sonuçlanır?

Tedbir kararı verilebilmesi için çek bedelinin %15’ini teminat olarak mahkeme veznesine yatırılması gerekir. Hamilin teminatı yatırmasından itibaren mahkeme 3 ay ile 1 yıl arasında değişen süre zarfında Türkiye Ticaret Gazetesine 3 kez ilan verir. Çekin zamanaşımına uğramasına 3 aydan az bir süre kaldıysa hakim ilan süresini kısaltabilir ya da tamamen kaldırabilir.

Bunun yanında hakim hamilden çekle ilgili sürecin ispatlanmasını isteyebilir. Çekin hamilin eline geçmesi ve elinden nasıl çıktığını ispatlaması gerekebilir. İlana cevap verilmez ve deliller eksiksiz toplanırsa hakim çekin iptaline karar verir.

Nasıl Geri Çekilir / İptal Edilir?

Banka çeki iptali davasında dava açma yetkisi çek hamilindedir. Keşidecinin veya lehtar çek iptal davası açamaz. Yetkili mahkeme ise ödeme yeri veya hamilin yerleşim yerindeki ticari mahkemedir. Çek iptal davası sürerken çekin ortaya çıkması durumunda dava istirdat davasına dönüşür.

Bir diğer adı ile çek iade davasıdır. Çek iptal dilekçesinin geri çekilmesinde de hamil çekin iptal dilekçesi verdiği mahkemeye giderek dilekçesini geri çekmek istediğini belirtir. Çeki haksız yere ele geçiren ve kullanmak isteyenlere karşı tedbir amaçlı açılan dava sürerken veya henüz dava başında iken banka çek iptal dilekçesi geri çekilebilir. Kişi banka çek iptal dilekçesini geri çekme talebini şahsen veya avukatı aracılığı ile mahkemeye iletir.


  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin

Email Bülteni

Yeni yazılarımızdan hemen haberdar olmak için kayıt olun.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This div height required for enabling the sticky sidebar