Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Lütfen Reklam Engelleme Eklentisini Pasif Duruma Getirip Sayfayı Yenileyiniz!

İçeriğimiz ile ilgilendiğiniz için mutluyuz, fakat reklamların getirdiği maddi destek olmadan sizler için kaliteli ve ücretsiz içerikler üretip paylaşmaya devam edemeyiz. Anlayışınız için teşekkürler.


Anasayfa / Adliye / Beyanname İptal Dilekçesi

Beyanname İptal Dilekçesi

/
5166 Views

Beyanname, bir kişi veya kurumun herhangi bir konu hakkında yaptığı beyanın yazılı olduğu belgedir. Beyanname denildiğinde ilk akla vergi beyannamesi gelir. Vergi mükellefleri beyanname doldurur ve vergi dairelerine iletir. Beyanname terimi, uygulamada genelde vergi mükelleflerinin doldurup vergi dairesine vermek zorunda olduğu yazılı bildirimleri ifade için kullanılır.

Buna karşın emlak ve motorlu taşıtlar vergisi gibi bazı vergi türlerinde beyanname verme zorunluluğu yoktur. 

Onaylanmış beyannamelerde yapılan herhangi bir hata veya yanlış bilgi durumunda beyanname iptali sözkonusu değildir. Bu durumda beyanname düzeltme dilekçesi verilir. 

Beyanname İptal Dilekçesi Örneği

Private File - Access Forbidden
Private File - Access Forbidden

Beyanname İptal Dilekçesi Nasıl Yazılır / Doldurulur?

Beyanname iptaline ithal edilen eşya veya malla ilgili beyannamenin iptalini örnek vermek istiyoruz. Eşyanın tesliminden önce veya tesliminden sonra beyanname iptali yapılabilir. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 64. ve 70. maddeleri ve Gümrük Yönetmeliği’nin 123 ve 128. maddelerine istinaden gümrük beyanname iptali yapılabilir.

Yükümlü kişi gümrük idaresine hitaben bir beyanname iptal dilekçesi hazırlar. Dilekçede iptal gerekçesi belirtilir. Dilekçe sonuna ad, soy ad, adres, beyanname numarası ve tarih yazılarak dilekçe imzalanır.

Nereye Verilir / Nereye Gönderilir?

Gümrük beyanname iptal dilekçesi gümrük idaresine teslim edilir.Yükümlü, gümrük idaresine beyanname iptali için bu dilekçe ile başvurur. Beyanname talebi gümrük idare amirince uygun görülürse beyanname iptal edilir.İiptal dilekçesi hangi beyana istinaden hazırlandı ise, o beyanla ilgili kuruma verilir. İptal edilecek beyanname başka bir işlem veya işlemlerle bağlantılı ise, bunların da kontrol edilmesi gerekir. 

Eşyanın tesliminden önce, yanlış rejimde beyan edilmesi nedeni ile eşyanın tesliminden sonra, başka eşyanın beyan edilmesi nedeni ile eşyanın tesliminden sonra gibi durumlarda iptal dilekçesi verilebilir. Gümrük beyannamesi mal ihracında da iptal dilekçesi verilebilmektedir. İhraç edilen malların geri gelmesi veya iade durumunda iptal dilekçesi verilir. 

Ne Zaman Sonuçlanır?

Beyanname iptali beyanname konusuna ve verildiği kurumun iş yoğunluğuna göre farklı sürelerde sonuçlanır. Gümrük beyanname iptal dilekçesi gümrük idaresine teslim edildiğinde, başka bir gümrük beyannamesi veya işlemlerle ilişiği olup olmadığı gümrük amiri tarafından kontrol edilir. Bağlantılı bir beyannamenin olması veya bağlantılı beyannamenin tutanakla iptal edilmesi durumunda beyanname iptali için ilk olarak bu tutanağın iptal edilmesi gerekir.

Gümrük beyanname iptal dilekçesi gümrük idaresine verildikten sonra gümrük amiri tarafından BİLGE sisteminde iptal işlemi gerçekleştirilir. Sistemde yapılan işlemin geri alınması mümkün olmadığından işlemin gümrük memuru tarafından doğru yapılması gerekir. 

Nasıl Geri Çekilir / İptal Edilir?

Gümrük beyanname iptal dilekçesi geri çekilmek istendiğinde, henüz işleme alınmamış olması önemlidir. İptal dilekçesi gümrük idaresine teslim edildi ve ardından bu iptal dilekçesi geri çekilmek isteniyorsa işleme alınıp alınmadığına bakılır. Sistemde yapılan iptaller geri alınamadığından dilekçe işleme alınmış ve beyanname iptal edilmişse dilekçeyi geri çekmek için geç kalınmıştır. İptal işlemi sistemdeki sorgulama ekranında sorgulanır.

Belirlenen usul ve esaslar dahilinde beyanname iptali yapılmışsa, iptal dilekçesinin geri çekilmesi mümkün değildir. Beyanname iptali ve iptal dilekçesinin geri çekilmek istenmesi kararlarını vermeden önce iyi tüm şartların ve durumların dikkatli incelenmesi gerekir.


  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin

Email Bülteni

Yeni yazılarımızdan hemen haberdar olmak için kayıt olun.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This div height required for enabling the sticky sidebar