Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Lütfen Reklam Engelleme Eklentisini Pasif Duruma Getirip Sayfayı Yenileyiniz!

İçeriğimiz ile ilgilendiğiniz için mutluyuz, fakat reklamların getirdiği maddi destek olmadan sizler için kaliteli ve ücretsiz içerikler üretip paylaşmaya devam edemeyiz. Anlayışınız için teşekkürler.


Anasayfa / Dava / Cevaba Cevap Dilekçesi

Cevaba Cevap Dilekçesi

/
124 Views

Mahkemelerde dava süreci dilekçe aşamalarıyla başlamaktadır. Öncelikli olarak duruşmaya geçilmeden önce davacı ile davacı mahkemeye iddia ve savunmalarını içeren dilekçelerini sunarlar. Davacı, davalının mahkemeye sunduğu cevap dilekçesine karşılık olarak cevaba cevap dilekçesi sunmaktadır.

Cevaba Cevap Dilekçesi

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 136. maddesinde “Cevaba Cevap ve İkinci Cevap Dilekçesi” konu başlığı altında ikinci dilekçeler düzenlenmiştir. Buna göre davacı, davalının mahkemeye sunduğu cevap dilekçesine 14 gün içerisinde cevaba cevap dilekçesi sunma hakkı bulunmaktadır. Şayet davacı, cevaba cevap dilekçesi süresi içerisinde bu hakkını kullanmazsa, davalının dilekçede sunduğu iddia ve savunmaları kabul etmiş sayılmaktadır.

HMK’nın 116 ve 117. maddelerinde ilk itirazlar açıkça belirtilmiştir. Cevap ve cevaba cevap dilekçeleri, ilk itirazları oluşturduklarından, hakim ilk itirazları ön sorunlar gibi inceleyip, karara bağlayabilmektedir. Bu nedenle davacının cevaba cevap dilekçesi vermemesi ilk itiraz hakkını kaybetmesi anlamına gelmektedir.

Davacının, haklılığını ispat etmesi, ek deliller ve belgeler sunabilmesi açısından cevaba cevap dilekçesi büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle çok iyi düşünülüp, etkili ve doğru bir şekilde hazırlanması gerekmektedir. Eğer, dilekçenizi nasıl hazırlayacağınız konusunda tereddüt yaşıyorsanız, bu konuda pek çok cevaba cevap dilekçe örneği bulunmaktadır. Bunları inceleyip, sizin davanızla ilişkili olan birini indirip, kendinize göre uyarlayabilirsiniz.

Cevaba Cevap Dilekçesi ÖrnekleriMahkemelerde dava süreçleri dilekçe aşamalarıyla başlamaktadır. Ondan sonra ön inceleme aşamasına geçilmektedir. Hukuk, ceza, iş, ticaret, aile mahkemelerinde görülen davalarda HMK uyarınca bu uygulama yapılmaktadır. Her dava için davalı ve davacı mahkemeye hitaben dilekçe sunmaktadırlar. Her gün yüzlerce davanın görüldüğü düşünülecek olursa pek çok sayıda cevaba cevap dilekçesi örneği bulmak mümkündür. Örneğin İş Mahkemesinde davanız görülüyorsa, iş mahkemesi cevaba cevap dilekçesi örneği işinize yarayacaktır.

14 günlük belirlenen sürede, iddialarınızı ve savunmanızı güçlendirecek delil ve belgeleri toplayamadığınızda cevaba cevap dilekçesi süre uzatım talebi isteminde bulunabiliyorsunuz. Bir defaya mahsus bir aya kadar süre alabiliyorsunuz.

Cevaba Cevap Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Dilekçe aşamaları davalı ve davacı için büyük önem taşımaktadır. İlk itirazların gerçekleştirildiği, delil, belge, tanık sunulması açısından dikkatli davranılması gerekmektedir. Şayet cevaba cevap dilekçesi verilmemesi durumunda belge ve kanıt sunma hakkınızı kaybetmiş sayılıyorsunuz. Bu nedenle belirlenen süre içinde dilekçenizi hukuki dayanaklara ve delillere dayandırarak çok dikkatli biçimde hazırlamanız gerekmektedir.

İnternette farklı davalarla ilgili pek çok sayıda cevaba cevap dilekçesi örnek çeşitleri bulunmaktadır. Kendi davanıza benzer olanları inceleyip, nasıl yazacağınız konusunda bir fikir sahibi olabilirsiniz. Mahkemelere sunulan bütün dilekçelerin formatları benzer olduğundan davanızla benzerlik gösteren bir tanesini indirip, üzerinde düzenleme yapabilirsiniz.

Mahkemeye sunacağınız cevaba cevap dilekçesinde şu hususların bulunmasına dikkat ediniz;

1- Davanın görüldüğü mahkeme adının yazıldığı dilekçe başlığı

2- Dava dosya numarası

3- Davacı olarak kendinizin ve davalının kimlik bilgileri, varsa avukatların bilgileri

4- Konu (kısaca cevaba cevap dilekçimizdir şeklinde yazabilirsiniz.Eğer davalı olarak ikinci cevap hakkınızı kullanıyorsanız, ikinci cevap dilekçenizi sunduğunuzu yazıyorsunuz. )

5- Açıklama (karşı tarafın iddialarını tek tek ele alıp, gerçeği yansıtmadığı hakkında delillere dayandırarak açıklıyorsunuz. )

6- Hukuki Deliller

7- Sonuç ve İstem

8- Tarih, ad, soyadı ve imza

Yukarıdaki sıralamayı takip ederek, dilekçenizi oluşturabilirsiniz. Dilekçenizi bilgisayar ortamında hazırlamanız daha doğru olacaktır. Böylece gerekli düzeltmeleri daha kolay ve hızlı yapabilirsiniz. Dilekçenizin çıktısını aldıktan sonra imzalamayı ve mahkemeye sunacağınız delilleri eklemeyi unutmayınız.

Davacının, davalının mahkemeye sunduğu cevap dilekçesine karşı cevaba cevap dilekçesi sunma hakkı bulunmaktadır. Davacı cevap dilekçesini aldıktan sonra 14 gün içinde dilekçesini mahkemeye sunması gerekmektedir. Eğer bu süre içinde dilekçesini sunmazsa, davalının cevap dilekçesindeki iddiaları kabul etmiş sayılmaktadır. Davacı, kanuni süre içinde dilekçesini hazırlayamayacak olursa mahkemeden süre uzatım talebinde bulunabilmektedir.

Bu yazımızın yararlı olduğunu düşünüyorsanız paylaş butonuna basarak çevrenizle paylaşabilirsiniz. Aklınıza takılan soru veya önerilerinizi yorum olarak iletebilirsiniz.


  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin

Email Bülteni

Yeni yazılarımızdan hemen haberdar olmak için kayıt olun.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This div height required for enabling the sticky sidebar