Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Lütfen Reklam Engelleme Eklentisini Pasif Duruma Getirip Sayfayı Yenileyiniz!

İçeriğimiz ile ilgilendiğiniz için mutluyuz, fakat reklamların getirdiği maddi destek olmadan sizler için kaliteli ve ücretsiz içerikler üretip paylaşmaya devam edemeyiz. Anlayışınız için teşekkürler.


Anasayfa / SGK / Fakirlik Dilekçesi

Fakirlik Dilekçesi

/
4875 Views

Ülke genelinde maddi bakımdan zorluk yaşayan aileler için devlet sosyal olanak tanımaktadır. Devletin dar gelirli ailelere tanıdığı bu haklardan yararlanabilmek için fakirlik dilekçesi ile başvuruda bulunmak gerekir. Muhtaçlık durumunun resmi olarak kanıtlanması ve tespit edilmesi durumunda devlet nakdi ve ayni yardım yapacaktır. İhtiyacı olan ailelerin tespiti ise muhtaçlık belgesi ile ispatlanıyor.

Fakirlik Dilekçesi Örneği

Private File - Access Forbidden
Private File - Access Forbidden

Fakirlik Dilekçesi Nasıl Yazılır / Doldurulur?

Belli şartları sağlamış olan kişiler fakirlik dilekçesi doldurabilir. Hazır şablon biçiminde bulunan dilekçede bazı kişisel detaylar bulunuyor. Özellikle muhtaçlık başvuru yapacak olan kişinin maddi gelir durumuna dair sorular bulunuyor. Devlet tarafından talep edilen sorular tüm detayları ile doğru olarak belirtilmelidir. Dilekçede başvuru yapacak kişinin adı, soyadı ve TC kimlik numarası gibi kişisel bilgilerine yer verilmelidir. Kişinin nüfusa kayıtlı olduğu il ve ilçe detayları da yazılmalıdır. Bilgi detayı bittikten sonra açıklama kısmına herhangi bir yerden sürekli gelirinin olmadığı yazılır. Mümkünse geliri olmadığına dair belge de dilekçeye eklenir. Son olarak dilekçenin altına imza ve tarih eklenmelidir.

Fakirlik Dilekçesi Nereye Verilir / Nereye Gönderilir?

Herhangi bir kazancınız yoksa ve çalışmaya elverişli değilseniz fakirlik dilekçesi ile devletten yardım talep edebilirsiniz. Bu doğrultuda hazırladığınız dilekçeyi ise Sosyal Güvenlik Kurumuna elden iletmeniz gerekir. Hazırladığınız dilekçenin muhtarlık tarafından da onaylanmış olmasına özen gösterin. Öncelikle dilekçenin eksiksiz hazırlandığından emin olmalısınız. Hazırlanan dilekçe illaki SGK’nın merkez bürosuna gönderilmek durumunda değildir. Günümüzde her ilde hatta her ilçede SGK’nın bürosu bulunuyor. Dilekçeyi hazırlayan kişi ikamet ettiği yerdeki Sosyal Güvenlik Kurumuna giderek dilekçesini verebilir. Eğer belediye yardımlarından yararlanmak istiyorsanız bu dilekçeyi ilçe kaymakamlığına göndermeniz gerekir. Özellikle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na başvurmak doğru olacaktır. 

Ne zaman Sonuçlanır?

Fakirlik başvurusunda bulunmak isteyen kişilerin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirtilen şartları sağlaması gerekir. Aksi halde kurum verilen dilekçeleri incelemeye dahi almamaktadır. Dilekçesi incelemeye alınan kişiye ise yaklaşık 15 gün içerisinde cevap verilir. Bu cevap yazılı olabileceği gibi sözlü de olabilir. Evrakların ve dilekçedeki bilgilerin eksiksiz olması sürecin daha kısa zamanda tamamlanacağını gösterir. Eğer evrak eksikliği bulunuyor ise eksiklerin tamamlanması için ek süre verilir. SGK, fakirlik dilekçesi ile başvuru yapan kişilerin maddi durumlarını detaylı bir biçimde araştırmaktadır. Gerek araştırmanın uzun sürmesi gerekse de SGK’nın iş yoğunluğuna bağlı olarak cevap süresinde değişiklik olabilir. Fakat muhtaçlık durumu resmi belgeler ile ispatlanmış ise süreç hızlı işler. 

Nasıl Geri Çekilir / İptal Edilir?

Fakirlik dilekçesini verdikten sonra dilekçenin iptalini isteyebilirsiniz. Özellikle muhtaçlık durumunu ortadan kaldıran sebeplerin varlığı dilekçenin iptal edilmesinin de temelini teşkil eder. Dilekçeyi Sosyal Güvenlik Kurumuna verdikten sonra yeni bir dilekçe yazarak iptal işlemini devreye sokabilirsiniz. İptal dilekçesini de yine başvuru yapmış olduğunuz SGK’ya hitaben yazmanız gerekir. Sosyal Güvenlik kurumu ilk dilekçenizi kabul etmiş olsa dahi iptal dilekçesi verme hakkına sahipsiniz. Hatta muhtaçlık yardımı almaya başlayanlar dahi yeni bir dilekçe ile sürecin sona ermesini sağlayabilir. İptal dilekçesi de kısa süre içerisinde kurum tarafından cevaplanacaktır. Dilekçeyi elden iletme durumu söz konusu değil ise posta yolu ile de göndermenizde sakınca bulunmuyor. 


  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin

Email Bülteni

Yeni yazılarımızdan hemen haberdar olmak için kayıt olun.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This div height required for enabling the sticky sidebar