Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Lütfen Reklam Engelleme Eklentisini Pasif Duruma Getirip Sayfayı Yenileyiniz!

İçeriğimiz ile ilgilendiğiniz için mutluyuz, fakat reklamların getirdiği maddi destek olmadan sizler için kaliteli ve ücretsiz içerikler üretip paylaşmaya devam edemeyiz. Anlayışınız için teşekkürler.


Anasayfa / Adliye / Ceza İstinaf Dilekçesi

Ceza İstinaf Dilekçesi

/
2799 Views

Türk Ceza Kanunu kapsamında değerlendirilen eylemler nedeni ile görülen ceza davaları neticesinde yerel mahkeme tarafından verilen cezalar ilgili kişiler tarafından itiraz edilmek üzere istinaf mahkemelerine gönderiliyor. Bunun için ceza alan kişilerin ceza istinaf dilekçesi ile bu konuda istinaf mahkemelerine başvurması gerekiyor. Bu dilekçe ile birlikte istinaf mahkemeleri yerel mahkemenin vermiş olduğu kararlar ile itiraz eden tarafın ceza istinaf dilekçesi ile gerekli incelemeleri yaparak nihai kararını veriyor.

Ceza İstinaf Dilekçesi Örneği

Private File - Access Forbidden
Private File - Access Forbidden

Aradığınız dilekçeyi bulamadı iseniz bir diğer yazımız olan İstinaf Dilekçesi içerisinde yer alan örnek dilekçeyi indirebilirsiniz.

Ceza İstinaf Dilekçesi Nasıl Yazılır / Doldurulur?

Yerel mahkemenin kararına istinaden itiraz etmek isteyen kişiler yasal süreleri içerisinde gerekli başvurularını yapabiliyorlar. Ancak ceza istinaf dilekçesinin belirli usullere göre yazılması ya da doldurulması gerekiyor. Öncelikle dilekçenin sağ üst köşesine dilekçenin yazıldığı tarihin yazılması gerekiyor. Sayfanın orta kısmına ise istinaf mahkemesine hitap eden başlığın yazılması gerekiyor. Başlığın hemen altına kararı veren mahkemenin ismi, esas numarası, davanın konusu, yerel mahkemenin gerekçeli karar tarihi, kararın tebliğ tarihi ve itiraz edenin adı soy adı, kimlik numarası gibi bilgilerin yazılması gerekiyor. Sayfanın orta kısmına ise itiraza konu olan gerekçelerin detaylı bir şekilde yazılması gerekiyor. En alt kısma ise istinaf başvurusunda bulunan kişinin adı, soy adı ve imzasının yer alması gerekiyor.

Ceza İstinaf Dilekçesi Nereye Verilir / Gönderilir?

Yerel mahkemenin ceza davası ile ilgili gerekçeli kararı taraflara tebliğ edilmesi ile birlikte 15 günlük itiraz için yasal süre başlıyor. Bu yasal süre içerisinde taraflar yerel mahkemenin kararını istinaf mahkemelerine temyiz edebiliyorlar. Ceza istinaf dilekçeleri taraflar ya da avukatları tarafından yazılarak ilgili yerel mahkeme kanalı ile istinaf mahkemelerine gönderiliyor. İstinaf mahkemelerinin bu konuda dikkat etmiş olduğu en önemli konu dilekçenin yasal süresi içerisinde gönderilmesidir. Yasal süresi içerisinde gönderilmeyen dilekçeler istinaf mahkemeleri tarafından dikkate alınmayarak yerel mahkemenin kararının kesinleşmesi sağlanıyor. Bu nedenle özellikle yerel mahkemenin gerekçeli kararı tebliğ ettiği günden itibaren 15 gün içerisinde istinaf işlemlerine başlanması gerektiğinin bilinmesi gerekiyor.

Ne Zaman Sonuçlanır?

Yerel mahkeme  kararının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde istinaf mahkemesine temyiz başvurusu yapılıyor. İstinaf mahkemelerine ulaştıktan sonra istinaf mahkemeleri tarafından hem ceza istinaf dilekçesi hem de yere mahkemenin kararı ayrı ayrı incelenerek verilen kararın yasaya ve kanunlara uygun olup olmadığı kontrol ediliyor. İstinaf mahkemelerinin yoğunluğu ve dilekçe ile yerel mahkeme kararının nitelikleri göz önünde bulundurularak ceza istinaf dilekçesinin neticelenmesi süresi değişiyor. Kapsamlı davalarda istinaf süreci daha uzun sürerken basit davalarda istinaf süreci çok daha kısa sürüyor.

Geri Çekilmesi / İptali

Yerel mahkemenin vermiş olduğu kararlar taraflar tarafından ceza istinaf dilekçesi ile istinaf mahkemelerine gönderilse de bazı durumlarda taraflar istinaftan vazgeçebiliyorlar. Vazgeçme durumu söz konusu olduğunda tarafların yine yerel mahkeme aracılığı ile ilgili istinaf mahkemesine iptali için ikinci bir dilekçe yazması gerekiyor. İstinaf mahkemesi gelen itirazın iptali talepli dilekçesini inceleyerek temyiz aşamasının sona erdiğini ya da iptal edildiğini karar ile yerel mahkemeye gönderiyor. Yerel mahkeme de istinaf mahkemesinin bu kararını ilgili taraflara tebliğ ediyor.

İstinaf İncelemesi Sonucunda Verilebilecek Kararlar

İstinaf sonucunda verilmesi muhtemel olan kararları detaylı bir anlatım ile buradan görebilirsiniz: Tıklayınız.


  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin

Email Bülteni

Yeni yazılarımızdan hemen haberdar olmak için kayıt olun.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This div height required for enabling the sticky sidebar